Kosten basislijn1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden voor basislijnkosten (Kosten basislijn1 tot en met Kosten basislijn10) worden de totale geplande kosten voor een taak, een resource of een toewijzing opgeslagen. Het veld Kosten basislijn1 bevat de geplande kosten voor de taak, resource of toewijzing die zijn opgeslagen bij Basislijn 1. Evenzo bevatten de velden Kosten basislijn2 tot en met Kosten basislijn10 de geplande kosten voor de taak, resource of toewijzing voor Basislijnen 2 tot en met 10. De kosten volgens de basislijn worden ook wel BBV (budget bij voltooiing) genoemd, wat een margeveld is. In de tijdgebonden versies van deze velden worden waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De velden Kosten basislijn1-10 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype     Valuta

Kosten basislijn1-10 (taakvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze     Kosten volgens de basislijn wordt berekend als de som van de geplande kosten van de toegewezen resources plus eventuele vaste kosten die is gekoppeld aan de taak. Het resultaat is hetzelfde als de inhoud van het veld kosten wanneer de basislijn is opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik van resource + Vaste kosten van taak

Het gebruikte veld Kosten volgens basislijn (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (bijvoorbeeld Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de velden kosten basislijn1-10-taak aan een taakweergave toe als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren basislijnkosten voor taken. Kosten volgens de basislijn komen beschikbaar wanneer u kostengegevens voor de toegewezen resources en de basislijn voor de taak instellen. Vergelijk de kosten volgens basislijn ten opzichte van het veld kosten om te bepalen als taakkosten binnen het budget. U kunt ook kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project vergelijken met meerdere basislijnen.

Voorbeeld     Aan het begin van het project hebt u een taak met een duur van 10 uur gedefinieerd en hieraan één resource toegewezen voor € 20 per uur. Bij het opslaan van uw eerste basislijn bedroegen de basislijnkosten voor de taak € 200. Deze kosten werden opgeslagen in het veld Kosten volgens basislijn. Sinds die tijd hebt u het project aangepast en duurt de taak nu 20 uur. U slaat een nieuwe basislijn op onder Basislijn1. Nu bedragen de basislijnkosten voor de taak € 400. Dit bedrag wordt opgeslagen in het taakveld Kosten basislijn1.

Opmerkingen     De waarde van de velden met basislijnkosten is 0,00 totdat u een bijbehorende basislijn opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Dit kunt u op elk gewenst moment doen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige totale kosten van taken naar het overeenkomstige veld voor basislijnkosten.

Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de taakkosten volgens de basislijn noch op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de taak.

De basislijnkosten blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten basislijn1-10 (resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze     De basislijnkosten worden berekend als de som van de geplande kosten voor de resource, inclusief het geplande werk, de geplande overuren en de kosten per gebruik voor al het werk dat aan de resource is toegewezen. Deze som komt overeen met de inhoud van het veld Kosten wanneer de basislijn wordt opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Het gebruikte veld voor de basislijnkosten (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik     Voeg een van de velden kosten basislijn1-10-resource aan een resourceweergave toe als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren de kosten volgens de basislijn voor resources. Kosten volgens de basislijn voor een resource beschikbaar komen wanneer u kostengegevens voor de resource en opslaan van een basislijn voor de taken waaraan de resource is toegewezen. Vergelijk de kosten volgens basislijn met het veld kosten om te bepalen als resourcekosten binnen het budget. U kunt ook meerdere basislijnen gebruiken om te vergelijken kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project.

Voorbeeld    Aan het begin van uw project hebt u een resource voor €20 per uur toegewezen aan 10 verschillende taken voor een totaal van 100 uur. Bij het opslaan van uw eerste basislijn, dus kosten volgens de basislijn voor de resource $2.000. U wijzigingen aan het project hebt aangebracht sinds u de eerste basislijn is opgeslagen, en tarief van de resource is gewijzigd in €25 per uur. U slaat een nieuwe basislijn met behulp van basislijn 1. Kosten volgens de basislijn voor de resource is nu $2500 en dit is opgeslagen in het veld Kosten basislijn1, kosten resource.

Opmerkingen     De waarde van de velden met basislijnkosten is 0,00 totdat u een bijbehorende basislijn opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Dit kunt u op elk gewenst moment doen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige totale kosten van resources naar het overeenkomstige veld voor basislijnkosten.

Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de resourcekosten volgens de basislijn noch op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de resource.

De basislijnkosten blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten basislijn1-10 (toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Kosten volgens de basislijn wordt berekend als de som van de geplande kosten van de toewijzing, waaronder geplande hoeveelheid werk, geplande overuren en de kosten per gebruik voor de toewijzing. Het resultaat is hetzelfde als de inhoud van het veld kosten wanneer de basislijn is opgeslagen.

Kosten volgens basislijn = (Werk * Standaardtarief) + (Overuren * Tarief van overuren) + Kosten per gebruik

Het gebruikte veld voor de basislijnkosten (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik     Voeg een van de velden kosten basislijn1-10-toewijzing aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren de kosten volgens de basislijn voor toewijzingen. Kosten volgens de basislijn voor een toewijzing beschikbaar komen wanneer u de kostengegevens voor de resource, de resource toewijzen aan een taak en een basislijn voor het project opslaan. Vergelijk de kosten volgens basislijn ten opzichte van het veld kosten om te bepalen of de toewijzing binnen het budget. U kunt ook kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project vergelijken met meerdere basislijnen.

Voorbeeld     Aan het begin van het project hebt u een resource toegevoegd voor € 20 per uur voor een taak die 10 uur duurt. Tijdens het opslaan van de eerste basislijn bedroegen de kosten voor de toewijzing € 200 zoals opgeslagen in het toewijzingsveld Kosten basislijn. Twee maanden later hebt u wijzigingen in het project aangebracht. De resource kost nu € 25 per uur. Met behulp van Basislijn1 slaat u een andere basislijn op. De basislijnkosten voor de toewijzing bedragen nu € 250 en deze waarde wordt opgeslagen in het toewijzingsveld Kosten basislijn1.

Opmerkingen     De waarde van de velden met basislijnkosten is 0,00 totdat u een bijbehorende basislijn opslaat in het dialoogvenster Basislijn instellen. Dit kunt u op elk gewenst moment doen. Selecteer de gewenste basislijn: Basislijn 1 tot en met Basislijn 10. Hiermee kopieert u de huidige totale kosten van taken naar het overeenkomstige veld voor basislijnkosten.

Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten bewerkt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de basislijnkosten voor taken of resources, noch voor eventuele tijdgebonden basislijnkosten voor de toewijzing.

De basislijnkosten blijven ongewijzigd nadat de basislijn is opgeslagen, zelfs als de waarden voor de hoeveelheid werk veranderen.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden taakvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, worden de velden van de tijdgebonden kosten voor de toewijzing gekopieerd naar de tijdgebonden basislijn kosten-velden. Dit zijn de kosten van de taak die bevatten de geplande hoeveelheid werk, geplande overuren en de kosten per gebruik voor alle toegewezen resources, samen met de vaste kosten voor de taak, verdeeld over de duur van de taak.

Het gebruikte veld voor de basislijnkosten (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik     Als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren tijdgebonden basislijnkosten voor taken, moet u een van de velden kosten basislijn1-10-taak toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik. Kosten volgens de basislijn voor een taak komen beschikbaar als u kostengegevens voor alle toegewezen resources en een basislijn opslaat. Vergelijk de kosten volgens basislijn ten opzichte van het veld kosten om te bepalen als taakkosten binnen het budget. U kunt ook kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project vergelijken met meerdere basislijnen.

Voorbeeld    Aan het begin van uw project, zijn Tom en Chris toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven', die is gepland voor 16 uur werk op een maandag tot en met donderdag. Het tarief weer dat voor zowel Stefan en Chris is $20 per uur. Het werk dat is gepland, zoals 16 uur werk voor elk van de vier dagen, zodat de tijdgebonden kosten gepland was $80 voor elk van de vier dagen. Wanneer u uw eerste basislijn hebt opgeslagen, is dit tijdgebonden kosten opgeslagen in het veld kosten volgens basislijn taak. U kunt het project hebt aangepast sinds die tijd en kosten zijn opgelost naar €25 per uur. U slaat een nieuwe basislijn met behulp van basislijn 1. Nu de geplande kosten voor deze taak 100 euro bedraagt voor elke dag, en deze informatie wordt opgeslagen in het veld Kosten basislijn1-taak.

Opmerkingen     Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de taak- of resourcekosten volgens de basislijn noch op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de taak.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, worden de velden van de tijdgebonden kosten voor de resource gekopieerd naar de tijdgebonden basislijn kostenvelden, die kunnen worden weergegeven in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Dit zijn de kosten voor resources die zijn geplande hoeveelheid werk, geplande overuren en de kosten per gebruik voor al uw werk aan de resource, verdeeld over de duur van de taak is toegewezen.

Het gebruikte veld voor de basislijnkosten (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik    Voeg een van de resource kosten basislijn1-10 (velden) aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren tijdgebonden kosten volgens basislijn voor resources. Kosten volgens de basislijn voor een resource beschikbaar komen wanneer u kostengegevens voor de resource en opslaan van een basislijn voor de taken de resource wordt toegewezen aan. Vergelijk de kosten volgens basislijn met het veld kosten om te bepalen als resourcekosten binnen het budget. U kunt ook kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project vergelijken met meerdere basislijnen.

Voorbeeld     Aan het begin van het project werkte Jan 8 uur per dag voor € 10 per uur. Jan werd aan 15 verschillende taken toegewezen tijdens de duur van het project. De geplande tijdgebonden kostenwaarde bedroeg € 80 voor elke gewerkte dag (8 uur maal € 10 per uur). Bij het opslaan van uw eerste basislijn werden deze geplande tijdgebonden kosten opgeslagen in het resourceveld Kosten volgens basislijn. Sinds die tijd hebt u het project aangepast en werkt Jan 4 uur per dag. U slaat een nieuwe basislijn op onder Basislijn 1. Nu bedragen de geplande kosten voor Jan € 40 voor elke gewerkte dag (4 uur maal € 10 per uur). Dit bedrag wordt opgeslagen in het tijdgebonden resourceveld Kosten basislijn1.

Opmerkingen     Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten wijzigt, heeft dit geen invloed op de berekeningen van de taak- of resourcekosten volgens de basislijn noch op de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de resource.

Kosten basislijn1-10 (tijdgebonden toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Zodra u een basislijn opslaat, worden de velden van de tijdgebonden kosten voor de toewijzing gekopieerd naar de bijbehorende tijdgebonden basislijn kostenvelden, die kunnen worden weergegeven in de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. Dit zijn de geplande hoeveelheid werk, geplande overuren en de kosten per gebruik voor de toewijzing, verdeeld over de duur van de taak.

Het gebruikte veld voor de basislijnkosten (Kosten basislijn1, Kosten basislijn2, enzovoort) is afhankelijk van de opgeslagen basislijn (Basislijn 1, Basislijn 2, enzovoort).

Aanbevolen gebruik     Voeg een van de velden kosten basislijn1-10-toewijzing aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u meer dan één basislijn hebt opgeslagen en u wilt analyseren tijdgebonden kosten volgens basislijn voor toewijzingen. Kosten volgens de basislijn voor een toewijzing wordt weergegeven wanneer u kostengegevens voor de resource, de resource aan een taak toewijzen en een basislijn instellen. Het veld voor basislijnkosten wijzigt met het veld kosten om te bepalen of de toewijzing binnen het budget vergelijken. U kunt ook kosten volgens de basislijn is opgeslagen op verschillende momenten in het project vergelijken met meerdere basislijnen.

Voorbeeld     Bij het begin van het project is aan Jan de taak 'Offerte maken' toegewezen, waarvoor 16 uur werk is gepland van maandag tot en met donderdag. Het standaardtarief van Jan was € 20 per uur. Het werk voor de taak was gepland als 4 uur werk per dag gedurende elk van de 4 dagen, dus de tijdgebonden kosten waren € 80 per dag. Toen u de eerste basislijn opsloeg, werden deze tijdgebonden geplande kosten opgeslagen in het toewijzingsveld Kosten volgens basislijn. Sinds u de basislijn hebt opgeslagen, hebt u wijzigingen in het project aangebracht en Jans tarief is gewijzigd in € 25   per uur. Met behulp van Basislijn1 slaat u een andere basislijn op. De basislijnkosten voor deze toewijzing bedragen nu € 100 per dag en deze gegevens worden opgeslagen in het toewijzingsveld Kosten basislijn1.

Opmerkingen    Als u de inhoud van een veld voor basislijnkosten bewerkt, heeft dit geen invloed op de taak of resource berekeningen van de basislijnkosten of eventuele tijdgebonden basislijnkosten voor de toewijzing.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×