Kosten1-10 onderneming (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Kosten1 onderneming tot en met Kosten10 onderneming kunt u aangepaste kostengegevens voor taken, resources of toewijzingen vastleggen die door de projectbeheerder of een andere gebruiker met beheerdersrechten zijn gedefinieerd. Deze velden worden vervolgens beschikbaar gesteld aan alle gebruikers in de hele organisatie.

De velden Kosten1-10 onderneming zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

Kosten1-10 onderneming (taakvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingskosten zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingskosten toevoegen aan een taakweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingstaakvelden weergeven in het dialoogvenster Taakgegevens.

Voorbeeld    U bent projectleider en u ziet dat er twee nieuwe velden voor ondernemingskosten beschikbaar zijn: het veld Kosten1 onderneming is gedefinieerd als Hoogst geschatte kosten en het veld Kosten2 onderneming als Laagst geschatte kosten. U voegt deze velden aan de weergave Taakblad toe en u gebruikt ze om de hoge en lage geschatte kosten voor taken in het project bij te houden.

U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor aangepaste kostenvelden waarmee de onkosten van taken kunnen worden bijgehouden. U definieert het veld Kosten3 onderneming als nieuw taakveld voor onkosten. Dit veld definieert u in de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon, waarna u de sjabloon weer incheckt om deze beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Kosten1-10 onderneming (resourcevelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingskosten zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingskosten toevoegen aan een resourceweergave. U kunt ook een lijst met beschikbare aangepaste ondernemingsresoucevelden weergeven in het dialoogvenster Resourcegegevens.

Voorbeeld    U bent projectleider en u ziet dat er twee nieuwe velden voor ondernemingskosten beschikbaar zijn: het veld Kosten1 onderneming is gedefinieerd als Hoogst geschatte kosten en het veld Kosten2 onderneming als Laagst geschatte kosten. U voegt deze velden aan de weergave Resourceblad toe en u gebruikt ze om de hoge en lage geschatte kosten voor resources in het project bij te houden.

U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor aangepaste kostenvelden waarmee de onkosten van resources kunnen worden bijgehouden. U definieert het veld Kosten3 onderneming als nieuw resourceveld voor onkosten. Dit veld definieert u in de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon, waarna u de sjabloon weer incheckt om deze beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder), kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de organisatie kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Kosten1-10 onderneming (toewijzingsvelden)

Invoertype    Berekend of ingevoerd

Berekeningswijze    Afhankelijk van hoe de velden voor ondernemingskosten zijn aangepast, kunnen deze velden worden gedefinieerd met behulp van formules of andere voorwaarden voor het weergeven van specifieke resultaten.

Aanbevolen gebruik    U kunt elk gedefinieerd en beschikbaar veld voor ondernemingskosten toevoegen aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik.

Voorbeeld    U bent de projectbeheerder en u hebt verzoeken van projectleiders ontvangen voor aangepaste kostenvelden waarmee de beoogde kosten van toewijzingen kunnen worden bijgehouden. U definieert het veld Kosten3 onderneming als nieuw toewijzingsveld Beoogde kosten. Dit veld definieert u in de uitgecheckte algemene ondernemingssjabloon, waarna u de sjabloon weer incheckt om deze beschikbaar te stellen aan alle gebruikers.

U bent projectleider en u ziet dat er twee nieuwe velden voor ondernemingskosten gedefinieerd en beschikbaar zijn: het veld Kosten1 onderneming is gedefinieerd als Hoogst geschatte kosten en het veld Kosten2 onderneming als Laagst geschatte kosten. U voegt deze velden aan de weergave Taakgebruik toe en u gebruikt ze om de hoge en lage geschatte kosten voor toewijzingen bij te houden.

Opmerkingen    Alleen iemand die is gemachtigd om de algemene ondernemingssjabloon op te slaan (bijvoorbeeld de projectbeheerder) kan de sjabloon uitchecken en hierin wijzigingen aanbrengen. Alle gebruikers in de onderneming kunnen vervolgens de gedefinieerde en ingecheckte ondernemingsvelden bekijken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×