Kritiek (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden veld Kritiek geven aan of een taak of taak van een toewijzing nog ruimte voor vertraging heeft of dat de taak zich op het kritieke pad bevindt. Het veld Kritiek bevat de waarde Ja als de taak kritiek is en Nee als de taak niet kritiek is.

De velden Kritiek zijn in twee categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Ja/Nee

Kritiek (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Op het tabblad Berekeningen van het dialoogvenster Opties kunt u een waarde invoeren in het vak Taken zijn kritiek als de toegestane vertraging minder is dan of gelijk is aan. De standaardwaarde van deze optie is 0 dagen. Als de waarde in het veld Totale marge kleiner is dan of gelijk is aan de waarde die u hebt opgegeven, wordt het veld Kritiek voor de taak ingesteld op Ja. Als de waarde in het veld Totale marge groter is dan de waarde die u hebt opgegeven, wordt het veld Kritiek ingesteld op Nee.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kritiek aan een taakblad toe als u wilt weten welke taken kritiek zijn en geen vertraging mogen oplopen omdat anders de rest van de planning in gevaar komt. U kunt ook op dit veld filteren als u alle kritieke taken in de planning wilt weergeven.

Voorbeeld    U bereidt een werkbespreking voor en u wilt weten welke aankomende taken kritiek zijn. U filtert op het veld Kritiek omdat u alleen kritieke taken wilt zien.

Opmerkingen    U kunt meerdere kritieke paden berekenen. Als het selectievakje meerdere kritieke paden berekenen op het tabblad van de berekening van het dialoogvenster Opties is geselecteerd, elk onafhankelijk netwerk van taken binnen het project wordt beschouwd als een mini project voor de toepassing datum met vertraagde en kritieke berekeningen.

Kritiek (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als de toegewezen taak kritiek is, krijgt dit veld de waarde Ja. De taak is standaard kritiek als er geen marge is. Dit is het geval wanneer vertraging van de taak leidt tot vertraging van opvolgende taken en de einddatum van het project.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kritiek naar de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weergeven, sorteren, filteren of de toewijzingen groeperen op kritieke taken in uw project. Dit is vooral handig wanneer u toewijzingen aanpassen wilt en u wilt om ervoor te zorgen dat uw aanpassingen niet van invloed zijn op de planning van kritieke taken.

Voorbeeld    U werk voor bepaalde toewijzingen voor het oplossen van overbezetting wilt aanpassen, maar u wilt dat om ervoor te zorgen dat de wijzigingen die u aanbrengt, hebben geen invloed op de einddatum van het project. Het veld Kritiek toevoegen aan de weergave Resourcegebruik, zodat u weet welke toewijzingen de minste flexibiliteit hebt.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×