Macro's in Office-bestanden in- of uitschakelen

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Een macro is een reeks opdrachten waarmee u een herhaalde taak kunt automatiseren en die u kunt starten wanneer u de taak wilt uitvoeren. Dit artikel bevat informatie over de risico's die aan het gebruik van macro's zijn verbonden en u kunt nalezen hoe u macro's in- of uitschakelt in het Vertrouwenscentrum.

Als u op zoek bent naar informatie over het maken van macro's, raadpleegt u Snel aan de slag: een macro maken.

In dit artikel

Macro's inschakelen wanneer de berichtenbalk wordt weergegeven

Macro's inschakelen in de weergave Backstage

Macro's eenmalig inschakelen wanneer de beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven

Macro-instellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Uitleg van macro-instellingen

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

Macro's inschakelen wanneer de berichtenbalk wordt weergegeven

Wanneer u een bestand met macro's opent, wordt de gele berichtenbalk weergegeven met een schildpictogram en de knop Inhoud inschakelen. Voer de volgende stappen uit als u zeker weet dat de macro's afkomstig zijn van een betrouwbare bron:

 • Klik op de berichtenbalk op Inhoud inschakelen.
  Het bestand wordt geopend en is een vertrouwd document.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de berichtenbalk wanneer het bestand macro's bevat.

Berichtenbalk met beveiligingsbericht voor macro's

Macro's inschakelen in de weergave Backstage

U kunt macro's in een bestand ook inschakelen vanuit de weergave Backstage van Microsoft Office. Deze weergave wordt weergegeven nadat u op het tabblad Bestand hebt geklikt wanneer de gele berichtenbalk wordt weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

 3. Klik onder Alle inhoud inschakelen op Altijd de actieve inhoud van dit document inschakelen.
  Het bestand wordt een vertrouwd document.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van de opties voor Inhoud inschakelen.

vervolgkeuzelijst beveiligingswaarschuwing

Macro's eenmalig inschakelen wanneer de beveiligingswaarschuwing wordt weergegeven

Voer de volgende stappen uit als u macro's wilt inschakelen zolang het bestand geopend is. Wanneer u het bestand sluit en opnieuw opent, wordt de waarschuwing opnieuw weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik in het gedeelte Beveiligingswaarschuwing op Inhoud inschakelen.

 3. Selecteer Geavanceerde opties.

 4. Klik in het dialoogvenster Microsoft Office-beveiligingsopties voor elke macro op de optie Inhoud inschakelen voor deze sessie.

 5. Klik op OK.

Macro-instellingen wijzigen in het Vertrouwenscentrum

Instellingen voor macro's bevinden zich in het Vertrouwenscentrum. Als u in een organisatie werkt, kan de systeembeheerder echter mogelijk de standaardinstellingen hebben aangepast om te voorkomen dat iemand instellingen wijzigt.

Belangrijk: Als u de instellingen voor macro's wijzigt in het Vertrouwenscentrum, worden deze alleen gewijzigd voor het Office-programma waarmee u nu aan het werkt bent. De instellingen voor macro's worden niet voor alle Office-programma's gewijzigd.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 4. Klik in het Vertrouwenscentrum op Instellingen voor macro's.

 5. Selecteer de gewenste opties.

 6. Klik op OK.

De volgende afbeelding bevat het gedeelte Macro-instellingen van het Vertrouwenscentrum.

Gebied Macro-instellingen van het Vertrouwenscentrum

In het volgende gedeelte vindt u meer informatie over macro-instellingen.

Uitleg van macro-instellingen

 • Alle macro's uitschakelen, zonder melding     Macro's en beveiligingsmeldingen over macro's zijn uitgeschakeld.

 • Alle macro's uitschakelen, met melding     Macro's zijn uitgeschakeld, maar er worden wel beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt u per keer kiezen of u macro's wilt inschakelen.

 • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend     Macro's zijn uitgeschakeld, maar er worden wel beveiligingswaarschuwingen weergegeven als er macro's aanwezig zijn. Als de macro echter digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, wordt deze uitgevoerd als u eerder hebt aangegeven dat de uitgever vertrouwd is. Als dit niet het geval is, ontvangt u een melding waarin u de ondertekende macro kunt inschakelen en de uitgever kunt vertrouwen.

 • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen, omdat mogelijk schadelijke programmacode wordt uitgevoerd)     Alle macro's worden uitgevoerd. Met deze optie wordt uw computer kwetsbaar voor mogelijk schadelijke programmacode.

 • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen     Toegang tot het VBA-object model (Visual Basic for Applications) van een automatiserings client niet toestaan of toestaan. Deze beveiligingsoptie is bedoeld voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de omgeving en het object model van VBA te manipuleren. Het is een instelling per gebruiker en een toepassing, en de toegang tot standaard wordt door het maken van schadelijke programmacode. Voor automatiserings clients voor toegang tot het VBA-object model moet de gebruiker die de code uitvoert, toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Opmerking: De optie Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen is niet beschikbaar in Microsoft Publisher en Microsoft Access.

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

Met macro's worden veelgebruikte taken geautomatiseerd zodat u tijd bespaart met toetsaanslagen en muisbewerkingen. Veel macro's zijn gemaakt met Visual Basic for Applications (VBA) en geschreven door softwareontwikkelaars. Sommige macro's kunnen echter een beveiligingsrisico vormen. Een persoon met kwaadaardige bedoelingen, ook wel hacker genoemd, kan een schadelijke macro in een bestand computer plaatsen, waardoor mogelijk een virus wordt verspreid op uw computer.

In dit artikel

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

In- of uitschakelen van macro's met het Vertrouwenscentrum

Welk programma gebruikt u?

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen onveilige macro's?

Een beveiligingsmelding vraagt of ik een macro wil in- of uitschakelen. Wat moet ik doen?

Wat is een macro, wie maakt deze en wat is het veiligheidsrisico?

Macro's automatiseren veelgebruikte taken. veel gemaakt met VBA en worden geschreven door softwareontwikkelaars. Sommige macro's vormen echter een potentieel beveiligingsrisico. Een persoon met een kwaadaardige intentie kan een destructieve macro introduceren, in een document of bestand, die een virus op uw computer kan verspreiden.

In- of uitschakelen van macro's met het Vertrouwenscentrum

Beveiligingsinstellingen voor macro's bevinden zich in het Vertrouwenscentrum. Als u in een organisatie werkt, kan de systeembeheerder echter mogelijk de standaardinstellingen hebben aangepast om te voorkomen dat iemand instellingen wijzigt.

Opmerking: Als u de instellingen voor macro's wijzigt in het Vertrouwenscentrum, worden deze alleen gewijzigd voor het Office-programma waarmee u nu aan het werkt bent. De instellingen voor macro's worden niet voor alle Office-programma's gewijzigd.

Welk 2007 Microsoft Office-systeem-programma gebruikt u?

Access

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik op Opties voor Access.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum, dan op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor macro's.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

Naar boven

Excel

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum, dan op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor macro's.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

  • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Deze instelling is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt gebruikt om toegang tot het VBA-objectmodel via programmacode vanuit een automatiseringsclient te weigeren of toe te staan. Met andere woorden: dit is een beveiligingsoptie voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de VBA-omgeving (Microsoft Visual Basic for Applications) en het VBA-objectmodel via programmacode te manipuleren. Deze instelling wordt per gebruiker en per toepassing ingesteld en de toegang wordt standaard geweigerd. Met deze beveiligingsoptie wordt het voor niet-bevoegde programma's moeilijker om 'zelfreplicerende' code te maken die systemen van eindgebruikers kan beschadigen. De gebruiker die de code uitvoert moet elke automatiseringsclient die via programmacode toegang wil krijgen tot het VBA-objectmodel, expliciet toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Tip: U kunt het dialoogvenster voor macro-beveiligingsinstellingen openen in het tabblad Ontwikkelaars op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel. Klik op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

Naar boven

Outlook

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Macro-instellingen.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's.

  • Waarschuwingen voor ondertekende macro's; alle niet-ondertekende macro's zijn uitgeschakeld Dit is de standaardinstelling en is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Melding voor alle macro's Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Geen beveiligingscontrole voor macro's (niet aanbevolen) Klik op deze optie als u alle macro's wilt laten uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

Naar boven

PowerPoint

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor PowerPoint.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum, dan op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor macro's.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

  • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Deze instelling is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt gebruikt om toegang tot het VBA-objectmodel via programmacode vanuit een automatiseringsclient te weigeren of toe te staan. Met andere woorden: dit is een beveiligingsoptie voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de VBA-omgeving (Microsoft Visual Basic for Applications) en het VBA-objectmodel via programmacode te manipuleren. Deze instelling wordt per gebruiker en per toepassing ingesteld en de toegang wordt standaard geweigerd. Met deze beveiligingsoptie wordt het voor niet-bevoegde programma's moeilijker om 'zelfreplicerende' code te maken die systemen van eindgebruikers kan beschadigen. De gebruiker die de code uitvoert moet elke automatiseringsclient die via programmacode toegang wil krijgen tot het VBA-objectmodel, expliciet toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Tip: U kunt het dialoogvenster voor macro-beveiligingsinstellingen openen in het tabblad Ontwikkelaars op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor PowerPoint. Klik op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

Naar boven

Publisher

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Macro-instellingen.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

  • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Deze instelling is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt gebruikt om toegang tot het VBA-objectmodel via programmacode vanuit een automatiseringsclient te weigeren of toe te staan. Met andere woorden: dit is een beveiligingsoptie voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de VBA-omgeving (Microsoft Visual Basic for Applications) en het VBA-objectmodel via programmacode te manipuleren. Deze instelling wordt per gebruiker en per toepassing ingesteld en de toegang wordt standaard geweigerd. Met deze beveiligingsoptie wordt het voor niet-bevoegde programma's moeilijker om 'zelfreplicerende' code te maken die systemen van eindgebruikers kan beschadigen. De gebruiker die de code uitvoert moet elke automatiseringsclient die via programmacode toegang wil krijgen tot het VBA-objectmodel, expliciet toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Naar boven

Visio

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum.

 2. Klik op Macro-instellingen.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

  • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Deze instelling is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt gebruikt om toegang tot het VBA-objectmodel via programmacode vanuit een automatiseringsclient te weigeren of toe te staan. Met andere woorden: dit is een beveiligingsoptie voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de VBA-omgeving (Microsoft Visual Basic for Applications) en het VBA-objectmodel via programmacode te manipuleren. Deze instelling wordt per gebruiker en per toepassing ingesteld en de toegang wordt standaard geweigerd. Met deze beveiligingsoptie wordt het voor niet-bevoegde programma's moeilijker om 'zelfreplicerende' code te maken die systemen van eindgebruikers kan beschadigen. De gebruiker die de code uitvoert moet elke automatiseringsclient die via programmacode toegang wil krijgen tot het VBA-objectmodel, expliciet toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Naar boven

Word

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Vertrouwenscentrum, dan op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en vervolgens op Instellingen voor macro's.

 3. Klik op de gewenste opties:

  • Alle macro's uitschakelen, zonder melding Klik op deze optie als u macro's niet vertrouwt. Alle macro's in documenten worden uitgeschakeld, evenals de beveiligingswaarschuwingen over macro's. Als er documenten met niet-ondertekende macro's zijn die u vertrouwt, kunt u deze documenten in een vertrouwde locatie toevoegen, verwijderen of wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

  • Alle macro's uitschakelen, met melding Dit is de standaardinstelling. Klik op deze optie als u macro's wilt uitschakelen, maar wel beveiligingswaarschuwingen wilt ontvangen als er macro's aanwezig zijn. Op deze manier kunt per macro kiezen of u de desbetreffende macro wilt inschakelen.

  • Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van macro's die digitaal zijn ondertekend Deze instelling is hetzelfde als de optie alle Macro's uitschakelen met melding , behalve dat als de macro digitaal is ondertekend door een vertrouwde uitgever, de macro kan worden uitgevoerd als u de uitgever al hebt vertrouwd. Als u de uitgever niet kunt vertrouwen, krijgt u een melding. Op die manier kunt u deze macro's inschakelen of de uitgever vertrouwen. Alle niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld zonder melding.

  • Alle macro's inschakelen (wordt niet aanbevolen omdat mogelijk schadelijke programmacode kan worden uitgevoerd) Klik op deze optie als u alle macro's wilt uitvoeren. Deze optie wordt niet aanbevolen, omdat uw computer hierdoor kwetsbaar wordt voor mogelijk schadelijke programmacode.

  • Toegang tot het objectmodel van het VBA-project vertrouwen    Deze instelling is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt gebruikt om toegang tot het VBA-objectmodel via programmacode vanuit een automatiseringsclient te weigeren of toe te staan. Met andere woorden: dit is een beveiligingsoptie voor code die is geschreven om een Office-programma te automatiseren en de VBA-omgeving (Microsoft Visual Basic for Applications) en het VBA-objectmodel via programmacode te manipuleren. Deze instelling wordt per gebruiker en per toepassing ingesteld en de toegang wordt standaard geweigerd. Met deze beveiligingsoptie wordt het voor niet-bevoegde programma's moeilijker om 'zelfreplicerende' code te maken die systemen van eindgebruikers kan beschadigen. De gebruiker die de code uitvoert moet elke automatiseringsclient die via programmacode toegang wil krijgen tot het VBA-objectmodel, expliciet toegang verlenen. Schakel het selectievakje in om toegang te verlenen.

Tip: U kunt het dialoogvenster voor macro-beveiligingsinstellingen openen in het tabblad Ontwikkelaars op het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. Als het tabblad Ontwikkelaars niet beschikbaar is, klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word. Klik op Populair en schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in.

Naar boven

Hoe helpt het Vertrouwenscentrum me bij de bescherming tegen onveilige macro's?

Voordat u een macro in een document inschakelt, wordt door het Vertrouwenscentrum de volgende informatie gecontroleerd:

 • De macro is door de ontwikkelaar ondertekend met een digitale handtekening.

 • De digitale handtekening is geldig.

 • De digitale handtekening is niet verlopen.

 • Het certificaat dat bij de digitale handtekening hoort, is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie.

 • De ontwikkelaar die de macro heeft ondertekend, is een vertrouwde uitgever.

Als in het Vertrouwenscentrum wordt vastgesteld dat er een probleem is met een van die controles, wordt de macro standaard uitgeschakeld en wordt de berichtenbalk weergegeven met de melding dat er een mogelijk onveilige macro is aangetroffen.

Berichtenbalk

Als u de macro wilt inschakelen Klik op de berichtenbalk op Opties , wordt een dialoogvenster Beveiliging geopend. Zie de volgende sectie voor informatie over het aanstellen van beslissingen over macro's en beveiliging.

Opmerking: In Microsoft Office Outlook 2007 en Microsoft Office Publisher 2007 worden beveiligingsmeldingen in dialoogvensters weergegeven, niet in de berichtenbalk.

Naar boven

Een beveiligingsmelding vraagt of ik een macro wil in- of uitschakelen. Wat moet ik doen?

Wanneer het dialoogvenster Opties voor de beveiliging wordt weergegeven, kunt u de macro inschakelen of uitgeschakeld laten. Schakel de macro in als u zeker weet dat deze van een betrouwbare bron afkomstig is.

Microsoft Office-beveiligingsopties

Belangrijk: Als u zeker weet dat het document en de macro afkomstig zijn van een betrouwbare bron en u een geldige handtekening hebt en u deze niet meer wilt ontvangen, kunt u in plaats van de standaardinstellingen voor het Vertrouwenscentrum in het dialoogvenster Beveiliging op alle documenten van deze uitgever vertrouwen . Hiermee voegt u de uitgever toe aan de lijst met vertrouwde uitgevers in het Vertrouwenscentrum. Alle software van die uitgever wordt vertrouwd. In het geval dat de macro niet een geldige handtekening heeft, maar u deze vertrouwt en u niet meer wilt dat de instellingen van het standaard Vertrouwenscentrum worden gewijzigd in een minder veilige instelling voor macrobeveiliging, kunt u het document beter verplaatsen naar een map toevoegen, verwijderen of een vertrouwde locatie wijzigen. Documenten op vertrouwde locaties worden uitgevoerd zonder controle door het beveiligingssysteem van het Vertrouwenscentrum.

Afhankelijk van de situatie, wordt in het beveiligingsdialoogvenster het specifieke probleem beschreven. De volgende tabel bevat de mogelijke problemen en biedt in elk geval advies over wat u wel of niet moet doen.

Probleem

Advies

Macro is niet ondertekend     Omdat de macro niet digitaal is ondertekend, kan de identiteit van de uitgever van de macro niet worden gecontroleerd. Daarom is het niet mogelijk om te bepalen of de macro veilig is.

Zorg ervoor dat de macro afkomstig is van een betrouwbare bron voordat u een niet-ondertekende macro inschakelt. U kunt nog steeds werken in uw document, zelfs als u de macro niet inschakelt.

Macrohandtekening wordt niet vertrouwd     De macro is mogelijk onveilig omdat de macro digitaal is ondertekend, de handtekening geldig is en u er niet voor hebt gekozen de uitgever van de macro te vertrouwen.

U kunt de uitgever ook expliciet vertrouwen door op Alle documenten van deze uitgever vertrouwen te klikken in het beveiligingsdialoogvenster. Deze optie wordt alleen weergegeven als de handtekening geldig is. Hierdoor wordt de uitgever toegevoegd aan de Lijst met vertrouwde uitgevers in het Vertrouwenscentrum.

Macrohandtekening is ongeldig     De macro is mogelijk onveilig omdat de macro digitaal is ondertekend en de handtekening ongeldig is.

Het is raadzaam dat u macro's met ongeldige handtekeningen niet inschakelt. Een mogelijke reden waarom de handtekening ongeldig is, is dat ermee is geknoeid.

Macrohandtekening is verlopen     De macro is mogelijk onveilig omdat de macro digitaal is ondertekend en de handtekening is verlopen.

Controleer dat de macro afkomstig is van een betrouwbare bron voordat u de macro met een verlopen handtekening inschakelt. Als u dit document in het verleden zonder beveiligingsproblemen hebt gebruikt, is er mogelijk minder risico bij het inschakelen van de macro.

Zie ook

Beveiligingsinstellingen voor macro's wijzigen in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×