In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie MEDIAAN in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Be retourneert de mediaan van de opgegeven getallen. De mediaan is het getal in het midden van een reeks getallen.

Syntaxis

MEDIAAN(getal1; [getal2];...)

De syntaxis van de functie MEDIAAN heeft de volgende argumenten:

  • getal1, getal2, ...    getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. 1 tot 255 getallen waarvan u de mediaan wilt bepalen.

Opmerkingen

  • Als de reeks een even aantal getallen bevat, berekent MEDIAAN het gemiddelde van de twee middelste getallen. Zie de tweede formule in het voorbeeld.

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrices, of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

Opmerking: De functie MEDIAAN geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

  • Gemiddelde     dit is het rekenkundig gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen toe te voegen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

  • Mediaan     dat is het middelste getal van een groep getallen; Dat wil zeggen dat de helft van de getallen waarden heeft die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 4.

  • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

1

2

3

4

5

6

Formule

Beschrijving

Resultaat

=MEDIAAN(A2:A6)

De mediaan van de vijf getallen in het bereik A2:A6. Omdat er vijf waarden zijn, is de derde de mediaan.

3

=MEDIAAN(A2:A7)

De mediaan van de zes getallen in het bereik A2:A7. Omdat er zes getallen zijn, is de mediaan het midden tussen het derde en vierde getal.

3,5

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×