NaarBesturingselementGaan, macroactie

U kunt de macroactie NaarBesturingselementGaan in Access-bureaubladdatabases en Access-web-apps om de focus te verplaatsen naar het opgegeven veld of besturingselement in de huidige record van het geopende formulier, formuliergegevensblad, tabelgegevensblad of querygegevensblad. U kunt deze actie gebruiken wanneer u de focus op een bepaald veld of besturingselement wilt leggen. Dit veld of besturingselement kan vervolgens worden gebruikt voor vergelijkingen of RecordZoeken-acties. U kunt deze actie ook gebruiken om te navigeren in een formulier op basis van bepaalde voorwaarden. Als de gebruiker bijvoorbeeld Nee invoert in een besturingselement Gehuwd in een formulier van de ziektekostenverzekering, kan de focus het besturingselement Naam van partner automatisch overslaan en naar het volgende besturingselement gaan.

Instelling

De actie NaarBesturingselementGaan heeft het volgende argument.

Actieargument

Beschrijving

Naam van besturingselement

Typ de naam van het veld of het besturingselement waar u de focus wilt leggen. Dit is een verplicht argument.

Opmerking: Voer alleen de naam van het veld of besturingselement in het argument Besturingselementnaam in, niet de volledige aanduiding, zoals [Formulieren]![Producten]![Product-id] als u een Access-bureaubladdatabase gebruikt.

Opmerkingen

U kunt de macroactie NaarBesturingselementGaan niet gebruiken om de focus te verplaatsen naar een besturingselement in een verborgen formulier.

Tip:  U kunt de macroactie NaarBesturingselementGaan gebruiken om naar een subformulier, een type besturingselement, te gaan. U kunt vervolgens de actie NaarRecordGaan gebruiken om naar een bepaalde record in het subformulier te gaan. U kunt ook naar een besturingselement op een subformulier gaan door de actie NaarBesturingselementGaan te gebruiken om eerst naar het subformulier en vervolgens naar het besturingselement op het subformulier te gaan.

Als u de actie NaarRecordGaan wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode NaarBesturingselementGaan van het object DoCmd. U kunt ook de methode SetFocus gebruiken om de focus verplaatsen naar een besturingselement op een formulier of een van de subformulieren, of naar een veld in een geopend tabel-, query- of formuliergegevensblad.

Voorbeelden

De waarde van een besturingselement instellen met een macro

De volgende macro opent het formulier Producten toevoegen met een knop op het formulier Leveranciers. Dit toont het gebruik van de acties Echo, SluitenFormulierOpenen, WaardeInstellen, en NaarBesturingselementGaan. Met de actie WaardeInstellen stelt u het besturingselement Leverancier-id in het formulier Producten in op de huidige leverancier op het formulier Leveranciers. Met de actie NaarBesturingselementGaan verplaatst u daarna de focus naar het veld Categorie-id, waar u gegevens voor het nieuwe product kunt gaan invoeren. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten toevoegen in het formulier Leveranciers.

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

Sluiten

Objecttype: Formulier

Objectnaam: Productlijst

Opslaan: Nee

Sluit het formulier Productlijst.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Producten

Weergave: Formulier

Gegevensmodus: Toevoegen

Venstermodus: Normaal

Open het formulier Producten.

WaardeInstellen

Item: [Formulieren]![Producten]![Leverancier-id]

Expressie: Leverancier-id

Stel het besturingselement Leverancier-id in op de huidige leverancier in het formulier Leveranciers.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Categorie-id

Ga naar het besturingselement Categorie-id.

Gegevens valideren met behulp van een macro

Met de volgende validatiemacro worden de postcodes gecontroleerd die worden ingevoerd in een formulier Leveranciers. In het voorbeeld ziet u hoe u de acties MacroStoppen, Berichtvak, GebeurtenisAnnuleren en NaarBesturingselementGaan kunt gebruiken. Een voorwaardelijke expressie controleert de waarden die in een record in het formulier worden ingevoerd voor land/regio en postcode. Als de postcode niet de juiste notatie heeft voor het land of de regio, wordt via de macro een berichtvenster weergegeven en wordt de record niet opgeslagen. De gebruiker gaat terug naar het besturingselement Postcode, waar de fout kan worden gecorrigeerd. Deze macro moet worden gekoppeld aan de eigenschap BeforeUpdate van het formulier Leveranciers.

Voorwaarde

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Als IsNull([LandRegio])

MacroStoppen

Als Land/region Null is, kan de postcode niet worden gecontroleerd.

Als [LandRegio] in ("France","Italy","Spain") en Len ([Postcode]) <> 5

Berichtvak

Bericht: De postcode moet 5 tekens lang zijn.

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de ingevoerde postcode niet uit 5 tekens bestaat, wordt er een bericht weergegeven.

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Postcode

Als [LandRegio] in ("Australia","Singapore") en Len ([Postcode]) <> 4

Berichtvak

Bericht: De postcode moet 4 tekens lang zijn.

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de ingevoerde postcode niet uit 4 tekens bestaat, wordt er een bericht weergegeven.

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Postcode

Als ([LandRegio] = "Canada") en ([Postcode] niet zoals"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

Berichtvak

Bericht: De postcode is niet geldig. Voorbeeld van Canadese postcode: H1J 1C3

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de postcode niet juist is voor Canada, wordt er een bericht weergegeven. (Voorbeeld van Canadese postcode: H1J 1C3)

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×