Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Navigeren of schuiven door een werkblad

U kunt op verschillende manieren door een werkblad schuiven. U kunt de pijltoetsen, de schuifbalken of de muis gebruiken om tussen cellen te navigeren en snel naar verschillende gebieden van het werkblad te gaan.

In Excel kunt u profiteren van hogere schuif snelheden, eenvoudig schuiven naar het einde van de bereiken en Scherminfo waarmee u kunt zien waar u zich bevindt in het werkblad. U kunt ook de muis gebruiken om te schuiven in dialoogvensters die vervolgkeuzelijsten met schuifbalken bevatten.

Met de pijltoetsen door een werkblad navigeren

Als u wilt schakelen tussen cellen in een werkblad, klikt u op een willekeurige cel of gebruikt u de pijltoetsen. Wanneer u naar een cel gaat, wordt het actieve cel.

Om te schuiven

Werkwijze

Naar het begin en einde van het bereik

Druk op CTRL + een pijltoets om naar het begin en einde van elk bereik in een kolom of rij te schuiven voordat u aan het einde van het werkblad stopt.

Als u wilt schuiven naar het begin en einde van elk bereik wanneer u de bereiken selecteert voordat u aan het einde van het werkblad stopt, drukt u op CTRL + SHIFT + een pijltoets.

Eén rij omhoog of omlaag

Druk op SCROLL LOCK en gebruik de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om één rij omhoog of omlaag te schuiven.

Eén kolom naar links of rechts

Druk op de toets SCROLL LOCK en gebruik pijl-links of pijl-rechts om één kolom naar links of rechts te schuiven.

Eén venster omhoog of omlaag

Druk op PAGE UP of PAGE DOWN.

Eén venster aan de linker-of rechterkant

Druk op SCROLL LOCK, houd CTRL ingedrukt terwijl u op de toets pijl-links of pijl-rechts drukt.

Een grote afstand

Druk op SCROLL LOCK en houd tegelijkertijd CTRL en een pijltoets ingedrukt om snel door grote gebieden van het werkblad te navigeren.

Opmerking: Wanneer SCROLL LOCK is ingeschakeld, wordt Scroll Lock weergegeven op de statusbalk van Excel. Als u op een pijltoets drukt terwijl SCROLL LOCK is ingeschakeld, schuift u één rij omhoog of omlaag of één kolom naar links of rechts. Als u met behulp van de pijltoetsen tussen cellen wilt navigeren, moet u SCROLL LOCK uitgeschakeld uitschakelen. Hiervoor drukt u op de Scroll Lock-toets (met de naam ScrLk) op het toetsenbord. Als deze toets niet is opgenomen in het toetsenbord, kunt u SCROLL LOCK uitschakelen met het toetsenbord op het scherm. U opent het schermtoetsenbord door te klikken op de knop Start op het Windows-bureaublad en schermtoetsenbordte typen. Als u de SCROLL LOCK wilt uitschakelen, klikt u op de ScrLk -toets en sluit u het schermtoetsenbord.

Met de schuifbalken door een werkblad navigeren

Als u de schuifbalken niet ziet, gaat u als volgt te werk om ze weer te geven:

  1. Klik op Bestand > Opties.

    Klik in Excel 2007 op het afbeelding office-knop Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Excel.

  2. Klik op uitgebreiden schakel onder Weergaveopties voor deze werkmaphet selectievakje horizontale schuifbalk weergeven en verticale schuifbalk weer geven in en klik op OK.

In de volgende tabel worden de verschillende manieren beschreven waarop u schuifbalken kunt gebruiken om door een werkblad te navigeren.

Om te schuiven

Werkwijze

Eén rij omhoog of omlaag

Klik op de schuifpijlen Parameterexpressie of Parameterexpressie op de verticale schuifbalk om het blad één rij omhoog of omlaag te verplaatsen.

Eén kolom naar links of rechts

Klik op de schuifpijlen Parameterexpressie of Parameterexpressie op de horizontale schuifbalk om het blad één kolom naar links of rechts te verplaatsen.

Door een werkblad schuiven met een betere schuifsnelheid

Houd de muisknop ingedrukt terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, zodat de schuifsnelheid groter wordt.

Als u de muis in de tegenovergestelde richting verschuift, wordt de schuifsnelheid vertraagd.

Eén venster omhoog of omlaag

Klik boven of onder het schuifblok Parameterexpressie op de verticale schuifbalk.

Eén venster aan de linker-of rechterkant

Klik links of rechts van het schuifblok Parameterexpressie op de horizontale schuifbalk.

Een grote afstand

Houd SHIFT ingedrukt en sleep het schuifblok Parameterexpressie .

Notities: 

  • Wanneer u de schuifbalken gebruikt om een werkblad te doorlopen, wordt in Excel een scherminfo weergegeven waarin rijnummers of kolomletters (of getallen, als de verwijzingsstijl R1K1 wordt opgegeven voor de werkmap), wordt weergegeven in het werkblad.

  • De grootte van een schuifblok geeft de proportionele hoeveelheid weer van het gebruikte gebied van het werkblad dat zichtbaar is in het venster. De positie van een schuifblok geeft de relatieve locatie aan van het zichtbare gebied in het werkblad.

  • U kunt het venster snel splitsen, zodat u gelijktijdig in twee of vier deelvensters kunt schuiven. Plaats de aanwijzer op de splitsbalk splitsbalk op de verticale of de horizontale schuifbalk. Wanneer de aanwijzer verandert in een pijl met twee punten Horizontale pijl met twee punten , sleept u de splitsbalk naar het werkblad waar u het venster wilt splitsen. Dubbelklik op de splitsbalk om deze te verwijderen.

Schuiven en zoomen met behulp van de muis

Sommige muizen en andere aanwijsapparaten, zoals het Microsoft IntelliMouse-aanwijsapparaat, hebben ingebouwde functies voor schuiven en zoomen die u kunt gebruiken om in of uit te zoomen op een werkblad of grafiekblad. U kunt ook de muis gebruiken om te schuiven in dialoogvensters die vervolgkeuzelijsten met schuifbalken bevatten. Zie de instructies voor uw aanwijsapparaat voor meer informatie.

Bewerking

Werkwijze

Een paar rijen omhoog of omlaag schuiven

Roteer het wieltje naar voren of naar achteren.

Door een werkblad schuiven met een betere schuifsnelheid

Houd de muisknop ingedrukt terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, zodat de schuifsnelheid groter wordt.

Als u de muis in de tegenovergestelde richting verschuift, wordt de schuifsnelheid vertraagd.

Door een werkblad pannen

Houd de muisknop ingedrukt en sleep de aanwijzer van het nulpunt Knopvlak in een willekeurige richting waarin u wilt schuiven. Als u sneller wilt schuiven, verplaatst u de aanwijzer van het oorspronkelijke merk. U vertraagd schuiven door de aanwijzer dichter naar het nulpunt te verplaatsen.

Automatisch door een werkblad pannen

Klik op de muisknop en beweeg de muis in de richting waarin u wilt schuiven. Als u sneller wilt schuiven, verplaatst u de aanwijzer van het oorspronkelijke merk. U vertraagd schuiven door de aanwijzer dichter naar het nulpunt te verplaatsen. Als u wilt stoppen met automatisch schuiven, klikt u op een muisknop.

In- of uitzoomen

Houd CTRL ingedrukt terwijl u het IntelliMouse-wieltje naar voren of naar achteren draait. Het percentage van het ingezoomd werkblad wordt weergegeven op de statusbalk.

Details in overzichten weergeven

Wijs een cel aan met een samenvatting van de gegevens in het overzicht en houd SHIFT ingedrukt terwijl u het wieltje naar voren roteert.

Details in overzichten verbergen

Wijs een cel met detailgegevens aan en houd SHIFT ingedrukt terwijl u het wieltje weer draait.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×