In dit artikel

Een taak tussen bestaande taken invoegen

 1. Selecteer de rij waaronder u een nieuwe taak wilt invoegen.

 2. Selecteer Taak > Taak.

  Afbeelding van de knop Taak in de groep Invoegen van het tabblad Taak.

 3. Typ de naam van de taak in de ingevoegde rij.

De taak-id's worden automatisch opnieuw genummerd, maar de ingevoegde taak wordt niet automatisch aan de omringende taken gekoppeld. U kunt in Project instellen dat ingevoegde taken automatisch aan omringende taken worden gekoppeld.

Een taak toevoegen aan een netwerkdiagram

 1. Selecteer Weergave > Netwerkdiagram.

  Afbeelding van de knop Netwerkdiagram op het tabblad Beeld.

 2. Selecteer Taak > Taak.

  Afbeelding van de knop Taak in de groep Invoegen van het tabblad Taak.

 3. Typ de naam van de taak in het vak van de nieuwe taak.

  Afbeelding van een nieuwe taak in een netwerkdiagram.

Terug naar boven

Meerdere taken tegelijk toevoegen

Met het taakformulier kunt u verschillende taken tegelijk toevoegen, met name als de taken resourcetoewijzingen en taakafhankelijkheid hebben.

 1. Selecteer Weergave > Gantt-diagram.

  De groep Taakweergaven op het tabblad Beeld.

 2. Schakel het selectievakje Details in.

  Afbeelding van het selectievakje Details op het tabblad Beeld.

  Het venster wordt gesplitst. Het Gantt-diagram wordt bovenaan weergegeven en het taakformulier onderaan.

 3. Klik in het Gantt-diagram (bovenaan) op de eerste lege rij aan het einde van de takenlijst.

 4. Typ in het taakformulier (onderaan) informatie over de nieuwe taak:

  • Typ de taaknaam in het vak Naam.

  • Voeg de tijdsduur voor de taak toe in het vak Duur.

  • Schakel het selectievakje Op basis van hoeveelheid werk in als u de taak een vaste duur wilt geven, onafhankelijk van wijzigingen in de resourcetoewijzingen.

  • Geef in de kolommen van het formulier gedetailleerde gegevens op over de taak, zoals de toegewezen resources en voorafgaande taken.

 5. Klik op OK om de nieuwe taak op te slaan en klik op Volgende om verder te gaan met de volgende rij in het Gantt-diagram.

Nadat u taken hebt toegevoegd…

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

In dit artikel?

Een nieuwe taak maken

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Typ in het veld Taaknaam een taaknaam aan het einde van de takenlijst.

  U kunt een taak invoegen tussen bestaande taken door de rij onder de rij te selecteren waarop een nieuwe taak moet worden weergeven. Klik in het menu Invoegen op Nieuwe taak en typ vervolgens de naam van de taak in de ingevoegde rij. De taak-id's worden automatisch opnieuw genummerd nadat u een taak hebt ingevoegd.

 3. Druk op Enter.

U kunt een overzicht gebruiken om uw planning te ordenen als u taken invoert, maar u kunt ook wachten totdat u alle taken van het project hebt ingevoerd. Wanneer u een schema voor uw project maakt, vereenvoudigt u de structuur ervan zodat het project gemakkelijker te maken, beheren en onderhouden is.

Notities: 

Terug naar boven

Meerdere nieuwe taken maken

Als u tegelijkertijd meerdere taken met resourcetoewijzingen en taakafhankelijkheid toevoegt, vindt u het misschien handig deze informatie in uw project in te voeren met behulp van de weergave Taakformulier.

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Klik in het menu Venster op Splitsen.

  Nadat het venster is gesplitst, wordt bovenin de weergave Gantt-diagram en onderin de weergave Taakformulier weergegeven.

 3. Klik in de weergave Gantt-diagram op de eerste lege rij aan het einde van de takenlijst.

 4. Typ in de weergave Taakformulier in het vak Naam de naam van de taak die u maakt.

 5. Typ de tijdsduur voor de taak in het vak Duur.

 6. Als u wilt dat de duur van de taak bij alle resourcetoewijzingen ongewijzigd blijft, schakelt u het selectievakje De hoeveelheid werk in om de taak op de hoeveelheid werk te baseren.

 7. Voer in de kolommen van het formulier gedetailleerde gegevens over de taak in (zoals de toegewezen resources en voorafgaande taken).

 8. Klik op Volgende om de nieuwe taak op te slaan en naar de volgende rij in de weergave Gantt-diagram te gaan.

  Opmerking: U kunt de weergave Taakformulier niet gebruiken om subtaken in uw project in te voeren. U kunt subtaken maken door taken in of uit te laten springen terwijl u uw project maakt.

Een taak maken die wordt herhaald (terugkerende taak)

Het kan voorkomen dat er in een project herhalende taken zijn. Een manager wil bijvoorbeeld een taak toevoegen waardoor er iedere drie maanden een rapport voor aandeelhouders wordt aangeleverd. Afhankelijk van hun aard kunt u taken als normale taken of als terugkerende taken invoeren. Als de taak niet met regelmatige tussenpozen wordt herhaald, voert u deze net als elke andere taak in voor de tijdstippen waarop deze moet worden uitgevoerd. Als een taak wel met regelmatige tussenpozen wordt herhaald, kunt u deze als een terugkerende taak invoeren.

 1. Klik in het menu Weergave op Gantt-diagram.

 2. Selecteer de rij waaronder u de terugkerende taak wilt invoegen.

 3. Klik in het menu Invoegen op Terugkerende taak.

 4. Typ in het vak Taaknaam de naam van de taak.

 5. Typ in het vak Duur de tijd in voor het eenmalig uitvoeren van de taak.

 6. Klik onder Terugkeerpatroon op Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks.

 7. Geef de frequentie van de taak op en schakel het selectievakje in naast elke dag van de week waarop de taak moet worden uitgevoerd.

 8. Voer onder Bereik van terugkeerpatroon een begindatum in het vak Start in. Als u geen datum in het vak Start invoert, wordt de begindatum van het project gebruikt.

 9. Klik op Eindigt na of Eindigt op.

  • Als u hebt geklikt op Eindigt na, typt u het aantal malen dat de taak moet worden uitgevoerd.

  • Als u hebt geklikt op Eindigt op, voert u de datum in waarop de terugkerende taak moet worden beëindigd.

 10. Selecteer onder Kalender voor het plannen van deze taak een resourcekalender als u een kalender op de taak wilt toepassen.

  Als u geen kalender wilt toepassen, selecteert u Geen in de lijst Kalender.

  Tip: Als u een kalender wilt toepassen maar die kalender niet wilt koppelen aan het plannen voor de taak, schakelt u het selectievakje Resourcekalenders negeren tijdens het plannen in.

 • De taak-1D's worden automatisch opnieuw nummerd nadat u de taak hebt invoegt en de terugkerende taak indicatoren Pictogramafbeelding weergegeven in de kolom Indicatoren.

 • Als de terugkerende taak op een vrije dag valt, wordt u gevraagd of u de taak opnieuw wilt plannen.

 • Als u resources rechtstreeks aan een terugkerende overzichtstaak toewijst door resourcenamen in het veld Resourcenamen te typen, wordt de resource toegewezen aan de totale hoeveelheid werk voor de terugkerende taak en niet aan de afzonderlijke terugkerende taken zodra deze optreden.

Terug naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×