You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

De velden Normaal werk geven de totale hoeveelheid niet-overuren weer die door resources moeten worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende categorieën van normale werkvelden.

Gegevenstype    Duur

Normaal werk (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk als volgt:

Normaal werk = Werk - Overuren

Als u normaal werk typt, wordt dit proportioneel verdeeld over alle toegewezen resources.

In dit veld ziet u de hoeveelheid tijd die is gepland voor een taak die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan een taakblad om taken weer te geven of te filteren op niet-overuren. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

Example    De taak 'Voorstel schrijven' heeft 40 uur werk, allemaal toegewezen aan Chris. Van deze totale werkuren zijn 8 uur overuren en 32 uur gewoon werk.

Normaal werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk voor een resource als de som van alle normale werkzaamheden voor alle toegewezen taken. In dit veld ziet u de totale hoeveelheid tijd die is gepland voor een resource die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan een resourceblad om niet-overuren weer te geven of te filteren die zijn gepland voor resources. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

Example    U wilt de hoeveelheid normaal werk vergelijken met overuren die uw team in de komende drie maanden zal werken. U voegt de velden Normaal werk en Overuren toe aan de weergave Resourceblad.

Normaal werk (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk als volgt:

Normaal werk = Werk - Overuren

In dit veld ziet u de hoeveelheid tijd die is gepland voor een toewijzing die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om niet-overuren voor toewijzingen te bewerken, weer te geven of te filteren. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 40 uur werk voor Chris. Van deze totale werkuren zijn 8 uur overuren en 32 uur gewoon werk.

Normaal werk (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk als volgt:

Normaal werk = Werk - Overuren

Als u normaal werk typt, wordt dit proportioneel verdeeld over alle toegewezen resources.

In tijdgebonden veld ziet u de hoeveelheid tijd die is gepland voor een taak die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om niet-overuren weer te geven voor taken voor elke periode. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

Example    De taak 'Voorstel schrijven' heeft 40 uur werk, allemaal toegewezen aan Chris. U wilt zien hoeveel van dit normaal werk is en hoeveel overuren zijn. In het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik ziet u dat er 8 uur normaal werk is gepland voor elk van de vier dagen voor een totaal van 32 uur geplande normale tijd.

Regelmatig werk (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk voor een resource als de som van alle normale werkzaamheden voor alle toegewezen taken, verdeeld over de tijd.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik om niet-overuren weer te geven voor toewijzingen, verdeeld over een bepaalde periode. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

In dit tijdgebonden veld ziet u de hoeveelheid tijd die is gepland voor een resource die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Example    U wilt de hoeveelheid normaal werk vergelijken met overuren die uw team in de komende drie maanden zal werken. U voegt de velden Normaal werk en Overuren toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik.

Normaal werk (tijdgebonden toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Microsoft Office Project berekent regelmatig werk als volgt:

Normaal werk = Werk - Overuren

In dit tijdgebonden veld ziet u de hoeveelheid tijd die is gepland voor een taak die wordt afgeschreven tegen het standaardtarief van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Normaal werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om niet-overuren voor toewijzingen voor een bepaalde periode te bewerken of weer te geven. Voeg ook het veld Overuren toe om de standaardtijd naast overuren weer te geven.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' bestaat uit 40 uur werk voor Chris. Van deze totale werkuren zijn 8 uur overuren en 32 uur gewoon werk. In het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik ziet u de 32 uur normaal werk verdeeld over 4 dagen met 8 uur per dag.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×