ObjectKopiëren, macroactie

Met de actie ObjectKopiëren kunt u een opgegeven databaseobject kopiëren naar een andere Access-database of naar dezelfde database onder een andere naam. U kunt bijvoorbeeld een kopie of back-up van een bestaand object maken in een andere database, of snel een vergelijkbaar object maken met enkele aanpassingen.

Opmerking: Deze actie wordt niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd. Zie Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over het inschakelen van macro's.

Opmerking: De macroactie ObjectKopiëren is niet beschikbaar in web-apps van Access.

Instelling

Bij de actie ObjectKopiëren worden de volgende argumenten gebruikt.

Actieargument

Beschrijving

Doeldatabase

Een geldig pad en bestandsnaam voor de doeldatabase. Typ het pad en de bestandsnaam in het vak Doeldatabase in de sectie Actieargumenten van het venster Opbouwfunctie voor macro's. Laat dit argument leeg als u de huidige database wilt selecteren.

Opmerking: Dit argument is alleen beschikbaar in de Access-bureaubladdatabaseomgeving. Als u deze actie gebruikt in een Access-projectomgeving (.adp) met Access 2007 en Access 2010, moet het argument Doeldatabase leeg zijn.

Als u een macro die de actie ObjectKopiëren bevat, uitvoert in een bibliotheekdatabase en dit argument leeg laat, kopieert Access het object naar de bibliotheekdatabase.

Nieuwe naam

Een nieuwe naam voor het object. Als u het object naar een andere database kopieert, kunt u dit argument leeg laten als u de oorspronkelijke naam wilt handhaven.

Bronobj ecttype

Het objecttype van het object dat u wilt kopiëren. Klik op Tabel, Query, Formulier, Rapport, Macro, Module, Data Access-pagina, Serverweergave, Diagram, Opgeslagen Procedure of Functie. Als u het object wilt kopiëren dat in het navigatievenster is geselecteerd, laat u dit argument leeg.

Bronobjectnaam

De naam van het object dat moet worden gekopieerd. In het vak Bronobjectnaam worden alle objecten uit de database weergegeven die zijn geselecteerd op basis van het argument Bronobjecttype. Klik in het vak Bronobjectnaam op het object dat u wilt kopiëren. Als u het argument Bronobjecttype leeg laat, laat u dit argument eveneens leeg.

Als u een macro met daarin de actie ObjectKopiëren uitvoert in een bibliotheekdatabase, zoekt Access eerst in de bibliotheekdatabase en daarna in de huidige database naar een object met deze naam.

Opmerkingen

U voert voor deze actie een waarde in voor één argument of voor beide argumenten Doeldatabase en Nieuwe naam.

Als u de argumenten Bronobjecttype en Bronobjectnaam leeg laat, wordt het object gekopieerd dat in het navigatiedeelvenster van Access is geselecteerd. U kunt een object in het navigatiedeelvenster selecteren met de actie ObjectSelecteren als u het argument InNavigatiedeelvenster op Ja instelt.

De actie ObjectKopiëren is vergelijkbaar met de volgende handmatige stappen:

 1. Selecteer een object in het navigatiedeelvenster.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

 3. Klik op hetzelfde tabblad op Plakken.

  Het dialoogvenster Plakken als wordt geopend, zodat u het object een nieuwe naam kunt geven. Al deze stappen worden met de actie ObjectKopiëren automatisch uitgevoerd.

Het pad en de bestandsnaam van de doeldatabase moeten al bestaan voordat de macro de actie ObjectKopiëren uitvoert. Als deze nog niet bestaan, wordt een foutmelding weergegeven.

Als u de actie ObjectKopiëren in een VBA-module (Visual Basic for Applications) uitvoert, gebruikt u de methode ObjectKopiëren van het object DoCmd.

Een object dat in het navigatiedeelvenster is geselecteerd of een object dat momenteel is geopend, kunt u ook handmatig kopiëren door te klikken op Bestand > Opslaan als. Met deze opdracht maakt u alleen een kopie van het object in de huidige database. In het dialoogvenster Opslaan als voert u een naam in voor de kopie en kiest u als welk type object u het object wilt opslaan. Als het oorspronkelijke object al eerder was opgeslagen en u het in de huidige database opslaat onder een nieuwe naam, blijft de oorspronkelijke versie onder de oude naam nog bestaan.

U kunt een object ook handmatig naar een andere Access-database kopiëren:

 1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Exporteren op Meer en klik daarna op Access-database.

 2. Voer in het dialoogvenster Exporteren - Access-database de bestandsnaam van de doeldatabase in.

  -of-

  Klik op Bladeren om het dialoogvenster Bestand opslaan weer te geven, zoek de doeldatabase en klik op Opslaan.

 3. Klik in het dialoogvenster Exporteren - Access-Database op OK. Het dialoogvenster Exporteren wordt weergegeven.

 4. Voer in het dialoogvenster Exporteren een naam in voor het object in de doeldatabase. Kies de juiste opties, zoals Definitie en gegevens exporteren of Alleen definitie voor tabellen. Als u klaar bent, klikt u op OK.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×