ObjectSelecteren, macroactie

Gebruik de macroactie ObjectSelecteren in Access-bureaubladdatabases om een opgegeven databaseobject te selecteren.

Instelling

De macroactie ObjectSelecteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Objecttype

Het type databaseobject dat u wilt selecteren. Klik op Tabel, Query, Formulier, Rapport, Macro, Module, Data Access-pagina, Serverweergave, Diagram, Opgeslagen procedure of Functie in de lijst Objecttype in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. Dit is een vereist argument.

Objectnaam

De naam van het object dat u wilt selecteren. Het vak Objectnaam bevat alle objecten in de database van het type dat is geselecteerd met het argument Objecttype. Dit is een verplicht argument, tenzij u het argument In navigatiedeelvenster instelt op Ja.

Opmerking: De objectnamen voor het objecttype Serverweergave, Diagram of Opgeslagen procedure worden niet weergegeven in de lijst Objectnaam van een Access-project (.adp).

In navigatiedeelvenster

Hiermee geeft u aan of Access het object in het navigatiedeelvenster selecteert. Selecteer Ja (om het object te selecteren in het navigatiedeelvenster) of Nee (om het object niet te selecteren in het navigatiedeelvenster). De standaardwaarde is Nee.

Opmerkingen

De macroactie ObjectSelecteren werkt met elk Access-object dat de focus kan krijgen. Met deze actie krijgt het opgegeven object de focus en wordt het object weergegeven als het is verborgen. Als u de macroactie ObjectSelecteren toepast op een formulier, wordt de eigenschap Zichtbaar van het formulier ingesteld op Ja en wordt het formulier weergegeven in de modus die is ingesteld in de formuliereigenschappen (bijvoorbeeld als een modaal of pop-upformulier).

Als het object niet is geopend in een van de andere Access-vensters, kunt u het object selecteren in het navigatiedeelvenster door het argument In navigatiedeelvenster in te stellen op Ja. Als u het argument In navigatiedeelvenster instelt op Geen, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer u probeert om een object te selecteren dat niet is geopend.

Deze actie wordt vaak gebruikt om een object te selecteren waarop u aanvullende acties wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld hebt ingesteld dat in Access overlappende vensters moeten worden weergegeven in plaats van documenten met tabbladen, kan het handig zijn om een geminimaliseerd object te herstellen (met de macroactie FormaatVanVensterHerstellen macroactie) of om een venster dat een object bevat waarmee u wilt werken, te maximaliseren (met de macroactie VensterMaximaliseren).

Als u een formulier selecteert, kunt u de macroacties NaarBesturingselementGaan, NaarRecordGaan en NaarPaginaGaan gebruiken om de focus te verplaatsen naar specifieke gebieden van het formulier. De macroactie NaarRecordGaan werkt ook voor gegevensbladen.

Als u de actie ObjectSelecteren in een VBA-module (Visual Basic for Applications) uitvoert, gebruikt u de methode SelectObject van het object DoCmd.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×