Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die de octale waarde van een getal aangeeft.

Syntaxis

Oct( getal )

Het vereiste getalargument elke geldige numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

Als getal nog geen geheel getal is, wordt dit afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal voordat het wordt geëvalueerd.

Als getal

Oct geeft als retourneert

Null

Null

Empty

Nul (0)

Een ander nummer

Maximaal 11 octale tekens

U kunt octale getallen rechtstreeks voor de getallen in het juiste bereik vooraf laten gaan door &O. Een getal &O10 bijvoorbeeld de octale notatie voor decimaal 8.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Oct(2) AS Expr1 FROM ProductSales GROUP BY Oct(2);

Geeft de octale waarde van '2' als resultaat en geeft het resultaat weer in kolom Expr1.

SELECT quantity,Oct(quantity) AS Expr1 FROM ProductSales;

Geeft als resultaat de waarden van 'hoeveelheid' samen met de octale waarde van alle gegevenswaarden in de kolom 'hoeveelheid'. geeft als resultaat de waarden uit 'hoeveelheid' samen met de octale waarde van alle gegevenswaarden in de kolom 'aantal' en geeft de resultaten weer in de kolom OctValue.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Oct gebruikt om de octale waarde van een getal te retourneren.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×