Ongedaan maken of opnieuw typen of wijzigingen aanbrengen in het ontwerp

U kunt in Access maximaal 20 laatste invoer- en ontwerpbewerkingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren. Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctrl+Z. U kunt een bewerking die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren door op Ctrl+Y te drukken.

Met de functies voor ongedaan maken en opnieuw uitvoeren kunt u één of meerdere invoerbewerkingen verwijderen of herhalen, maar alle bewerkingen moeten ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd in de volgorde waarin u ze uitvoerde of terugdraaide. U kunt dus geen bewerkingen overslaan. Als u bijvoorbeeld de waarde van drie velden in een record hebt gewijzigd en u de eerste wijziging die u hebt aangebracht ongedaan wilt maken, moet u alle drie wijzigingen ongedaan maken.

Ook kunt u de meeste ontwerpwijzigingen aan databaseobjecten ongedaan maken, zoals het toevoegen van een besturingselement aan een rapport of het toepassen van een sorteervolgorde op een queryveld. Ook ontwerpwijzigingen moeten op volgorde ongedaan worden gemaakt.

In dit artikel

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Gegevensinvoer ongedaan maken</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Ontwerpwijzigingen ongedaan maken</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Helpen voorkomen dat werk verloren gaat</link>

Gegevensinvoer ongedaan maken

 • U maakt de laatste gegevensinvoer ongedaan door op CTRL+Z te drukken.

 • Als u meerdere bewerkingen ongedaan wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast <ui>Invoer ongedaan maken</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> en selecteer vervolgens de bewerkingen die u ongedaan wilt maken.

   Alle geselecteerde invoerbewerkingen worden teruggedraaid. De bewerkingen die u ongedaan kunt maken, beginnen echter met de meest recente bewerking en u kunt de bewerkingen alleen ongedaan maken in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede wijziging die u hebt aangebracht, ongedaan maken. Als u deze wijziging ongedaan wilt maken, moet u ook de bewerking die er aan voorafging ongedaan maken.

  • Als u geen toegang tot de werkbalk Snelle toegang hebt (bijvoorbeeld omdat u met een modaal formulier werkt), drukt u meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

Belangrijk: Sommige bewerkingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zoals het klikken op opdrachten op het tabblad <ui>Bestand</ui>. Wanneer een bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt, wordt de opdracht <ui>Invoer ongedaan maken</ui> gewijzigd in <ui>Ongedaan maken onmogelijk</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Ontwerpwijzigingen ongedaan maken

U kunt ontwerpwijzigingen aan databaseobjecten op dezelfde manier ongedaan maken als gegevensinvoer.

 • U maakt de laatste ontwerpwijziging ongedaan door op CTRL+Z te drukken.

 • Als u meerdere bewerkingen ongedaan wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Druk meerdere keren op CTRL+Z tot de bewerking die u ongedaan wilt maken, ongedaan is gemaakt.

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast <ui>Ongedaan maken</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline> en selecteer vervolgens de bewerkingen die u ongedaan wilt maken.

   Alle geselecteerde bewerkingen worden teruggedraaid. De bewerkingen die u ongedaan kunt maken, beginnen echter met de meest recente bewerking en u kunt de bewerkingen alleen ongedaan maken in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede wijziging die u hebt aangebracht, ongedaan maken. Als u deze wijziging ongedaan wilt maken, moet u ook de bewerking die er aan voorafging ongedaan maken.

Belangrijk: Sommige bewerkingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt, zoals het klikken op opdrachten op het tabblad <ui>Bestand</ui>. Wanneer een bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt, wordt de opdracht <ui>Ongedaan maken</ui> gewijzigd in <ui>Ongedaan maken onmogelijk</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Ongedaan gemaakte bewerkingen opnieuw uitvoeren

 • Als u de bewerking die u het laatst ongedaan hebt gemaakt opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op CTRL+Y.

 • Als u meerdere bewerkingen opnieuw wilt uitvoeren, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk meerdere keren op CTRL+Y tot de bewerkingen opnieuw zijn uitgevoerd.

  • Klik op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast <ui>Opnieuw uitvoeren</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline> en klik vervolgens op de bewerkingen die u opnieuw wilt uitvoeren.

   De bewerkingen worden opnieuw uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden vermeld. U kunt de bewerkingen alleen opnieuw uitvoeren in de volgorde waarin ze hebben plaatsgevonden. U kunt bijvoorbeeld niet alleen de tweede bewerking die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren. Als u de tweede bewerking opnieuw wilt uitvoeren, moet u ook de bewerking die eraan voorafging opnieuw uitvoeren.

Belangrijk: Wanneer de opdrachten <ui>Ongedaan maken</ui> en <ui>Opnieuw uitvoeren</ui> niet beschikbaar zijn, kunnen de eerdere bewerkingen niet worden herhaald.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Helpen voorkomen dat werk verloren gaat

Het ongedaan maken van bewerkingen kan heel handig zijn, maar u moet natuurlijk wel regelmatig uw werk opslaan. U kunt voorkomen dat er werk verloren gaat door fouten of doordat het systeem vastloopt, door de functies Back-up maken en terugzetten en Toepassingsonderdelen (een soort sjabloon) te gebruiken.

Back-up maken en terugzetten

Maak voordat u aan een belangrijke ontwerpwijziging begint, een back-up van de database. Als u vervolgens een reeks ontwerpwijzigingen aanbrengt en u ze niet allemaal ongedaan kunt maken, kunt u met behulp van de back-up zoveel herstellen als nodig is. Zie het artikel <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Uw gegevens beschermen via back-ups die u kunt terugzetten</link> voor meer informatie.

Toepassingsonderdelen

Als er standaardonderdelen zijn die u in het merendeel van uw databases gebruikt, kunt u een toepassingsonderdeel maken. Een toepassingsonderdeel is een soort sjabloon die u aan een bestaande database kunt toevoegen en die uit een of meer databaseobjecten (met of zonder gegevens) kan bestaan.

Nadat u een toepassingsonderdeel hebt toegevoegd, kunt u het naar behoefte wijzigen. Als u ontwerpfouten maakt of gewoon besluit dat u de wijzigingen niet wilt, kunt u de gereviseerde objecten verwijderen en dat toepassingsonderdeel opnieuw toevoegen. Zie het artikel <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">Databaseontwerpelementen opslaan en opnieuw gebruiken</link> voor meer informatie.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×