Opdrachten in Classroom

Opdrachten maken

Als u een nieuwe opdracht wilt maken, gaat u naar de pagina Opdrachten en selecteert u Nieuwe opdracht

Opdracht Nieuwe opdracht

Typ een naam voor de nieuwe opdracht

 • Typ de naam van de nieuwe opdracht.

 • Selecteer de datum en tijd waarop de opdracht moet zijn ingeleverd.

 • Typ desgewenst instructies of een beschrijving.

 • Als u een bestand, koppeling of OneNote Class Notebook wilt toevoegen, klikt u op Bijvoegen en selecteert u het item dat u wilt toevoegen.

  Klik op Bijvoegen als u een bestand, koppeling of OneNote Class Notebook wilt toevoegen

  • Selecteer Een exemplaar maken voor elke leerling als u van hen verwacht dat iedereen een eigen exemplaar inlevert, bijvoorbeeld van een toets of werkblad. Hiermee wordt een kopie van het toegewezen document in de OneDrive van de student geplaatst.

  • Selecteer Een exemplaar maken voor elke leerling niet als het een brondocument is waarvoor geen afzonderlijke bestanden nodig zijn, zoals instructies of een kaart die kan worden geraadpleegd.

 • Selecteer onder Posten naar de klassen waarvoor de opdracht is bestemd.

 • Controleer of het is toegestaan dat studenten deelnemen aan een discussie over deze opdracht.

 • Selecteer Gereed.

  Selecteer de klassen waarnaar u wilt posten

Opdrachten beoordelen

Voor de details van een opdracht klikt u op de pagina Opdrachten op de opdracht.

Tabbladen Details en Ingeleverd

Op het tabblad Details ziet u informatiebronnen, bijlagen, gesprekken (indien ingeschakeld) en de verdeling van cijfers voor de opdracht. Opdrachten kunnen hier ook worden bewerkt of verwijderd.

Op het tabblad Ingeleverd ziet u welke studenten de opdracht al hebben ingeleverd, de status en de cijfers.

Selecteer Beheren en klik op Alles exporteren

Op het tabblad Ingeleverd kunt u het volgende doen:

 • De maximumscore aanpassen (de standaardinstelling is 100)

 • Cijfers invoeren

 • Een opdracht teruggeven aan de student om nog eens na te kijken of te bewerken

 • Een persoonlijk bericht aan een student schrijven

 • Cijfers exporteren naar een CSV-bestand om in een cijferlijst te importeren. Als u het CSV-bestand wilt exporteren, selecteert u Beheren > Alles exporteren.

Opdrachten: Studentervaring

Standaard worden alle te voltooien opdrachten weergegeven op het tabblad Taken van de pagina Opdrachten. Geef ze weer in een lijst met korte omschrijvingen erbij of in een kaartweergave, waar u meer detail hebt.

Ga naar het tabblad Verleden als u opdrachten uit het verleden wilt bekijken. U ziet daar alle eerdere opdrachten, al dan niet ingeleverd.

 • Selecteer de opdracht als u de details van een opdracht wilt bekijken.

 • Klik op het tabblad Bronnen als u eventuele bronnen voor de opdracht wilt bekijken.

 • Selecteer Mijn werk als u uw werk voor de opdracht wilt bekijken, bewerken of maken.

 • Als u een bestand wilt toevoegen dat u al hebt gemaakt, selecteert u Bestaande toevoegen en bladert u naar het bestand of de inhoud.

 • Als u een nieuw bestand wilt maken, selecteert u Nieuwe maken en kiest u een app.

 • Als u een opdracht wilt inleveren, selecteert u Inleveren en vervolgens OK.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×