Opties voor het doorschakelen van gesprekken inschakelen

Krachtige apps voor productiviteit, verbinding en beveiliging

Microsoft 365 downloaden

In het venster Gesprekken doorschakelen definieert u hoe binnenkomende oproepen door Lync worden afgehandeld wanneer u niet beschikbaar bent of wanneer iemand anders uw oproepen moet aannemen.

Notities: 

 • Wanneer naar het alarmnummer wordt gebeld, worden de regels voor het doorschakelen van gesprekken gedurende 120 minuten uitgeschakeld, zodat u bereikbaar bent wanneer u door de hulpdiensten wordt teruggebeld. U kunt de opties voor het doorschakelen van gesprekken op elk gewenst moment opnieuw instellen. Klik hiervoor linksonder in het hoofdvenster van Lync op het menu met opties voor het doorschakelen van gesprekken.

 • Als u het doorschakelen van gesprekken configureert in Lync, ziet degene die naar u belt het nummer dat u voor het doorschakelen van uw gesprekken instelt. Dit gebeurt alleen bij gesprekken van Lync naar Lync.

Opties voor het doorschakelen van oproepen

U kunt Lync zo instellen dat uw binnenkomende oproepen als volgt worden afgehandeld:

Doorschakelen uitschakelen

Schakel dit selectievakje in als oproepen alleen moeten worden doorgegeven naar de telefoon op uw werk of naar Lync.

Mijn oproepen doorschakelen naar:

Als u wilt dat oproepen meteen worden doorgeschakeld en de telefoon op uw werk helemaal niet mag overgaan, schakelt u dit selectievakje in en selecteert u vervolgens een van de opties in het vervolgmenu:

 • Voicemail: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw voicemail doorgeschakeld, als deze functie is ingesteld.

 • Mobiel: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw mobiele telefoon verzonden, als het nummer is vastgelegd in het venster Lync - Opties > Telefoonnummers.

 • Thuis: hiermee worden uw oproepen meteen naar uw telefoon thuis verzonden, als het nummer is vastgelegd in het venster Lync - Opties > Telefoonnummers.

 • Nieuw nummer of nieuwe contactpersoon: typ een nummer waarop u bereikbaar bent of selecteer een Lync-contactpersoon die uw oproepen moet beantwoorden.

 • Mijn gemachtigden: als u gemachtigden hebt ingesteld, ontvangen deze uw oproepen. U kunt ook gemachtigden toevoegen via dit venster als u deze niet hebt geselecteerd of op Mijn gemachtigde leden bewerken klikken in het venster Doorschakelen om de leden te beheren.

Tegelijk bellen:

Als er bij oproepen tegelijk op uw nummer op het werk en een ander nummer moet worden gebeld, schakelt u dit selectievakje in en kiest u vervolgens een van de opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Mobiel: uw oproepen worden gedaan naar het telefoonnummer op uw werk en uw mobiele telefoonnummer als dit is vastgelegd in het venster Lync - Opties > Telefoonnummers.

 • Thuis: uw oproepen gaan naar het telefoonnummer op uw werk en uw telefoonnummer thuis als dit is vastgelegd in het venster Lync - Opties > Telefoonnummers.

 • Nieuw nummer: voer een nummer in waarop u naast het nummer op uw werk wilt worden gebeld.

 • Mijn gemachtigden: uw oproepen gaan naar het telefoonnummer op uw werk en uw gemachtigden, als u deze hebt ingesteld. U kunt ook gemachtigden toevoegen via dit venster als u deze niet hebt geselecteerd of op Mijn gemachtigde leden bewerken klikken in het venster Doorschakelen om de leden te beheren.

 • Mijn teamoproepgroep: als u uw teamoproepgroep hebt ingesteld, worden uw oproepen naar hen gedaan en naar het telefoonnummer op uw werk. U kunt in uw teamoproepgroep ook leden toevoegen of verwijderen onder in dit venster, als u deze niet hebt ingesteld of op Leden van mijn teamoproepgroep bewerken klikken in het venster Oproep doorschakelen om de leden te beheren.

Naar boven

Instellingen voor het doorschakelen

Ga als volgt te werk om in te stellen na hoeveel tijd een binnenkomend gesprek moet worden doorgeschakeld:

 1. Klik onder Uw huidige instellingen voor het doorschakelen van gesprekken op de koppeling naast Onbeantwoorde oproepen worden gestuurd naar.

 2. Kies het nummer waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld, bijvoorbeeld Voicemail of Nieuw nummer of nieuwe contactpersoon.

 3. Selecteer in het menu Eerst het volgende aantal seconden laten overgaan, dan omleiden een vertragingstijd voordat het gesprek wordt omgeleid.

 4. Klik op OK om terug te gaan naar Lync – Opties.

 5. Klik op de koppeling naast Deze instellingen zijn van toepassing en kies Altijd of Alleen tijdens de in Outlook opgegeven werkuren.

Naar boven

Teamoproepleden bewerken

Een teamoproepgroep is een groep personen die uw werkoproepen kan beantwoorden, vooropgesteld dat uw ondersteuningsteam deze functie heeft ingeschakeld. U kunt leden toevoegen en verwijderen, en de leden selecteren die namens u gesprekken kunnen aannemen.

Klik op Leden van mijn teamoproepgroep bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u leden wilt toevoegen, klikt u op Toevoegenen dubbelklikt u op de gewenste contactpersoon.

 • Als u een lid wilt verwijderen, selecteert u de contactpersoon en klikt u op Verwijderen.

 • Als u de vertragingstijd wilt opgeven voordat de telefoons van de groep overgaan, selecteert u een tijd in Uw teamoproepgroep bellen na het volgende aantal seconden.

  Opmerking: Als u een teamoproepgroep instelt, worden uw oproepen niet automatisch naar hen doorgestuurd. U moet een optie kiezen onder Tegelijk bellen of Mijn oproepen doorschakelen naar in de sectie voor het doorschakelen van oproepen.

Naar boven

Gemachtigden bewerken

U kunt gemachtigden toevoegen en aangeven of deze namens u oproepen kunnen ontvangen. In Lync wordt in de lijst met contactpersonen automatisch een groep Gemachtigden gemaakt wanneer u gemachtigden toevoegt.

Gemachtigden toevoegen, verwijderen of beheren:

 1. Klik op Mijn gemachtigde leden bewerken.

 2. Klik op Toevoegen en dubbelklik op de gewenste contactpersoon.

 3. Schakel het selectievakje naast Gesprekken aannemen in als uw gemachtigden uw oproepen mogen beantwoorden.

 4. Selecteer een tijd in het menu Uw gemachtigden bellen na het volgende aantal seconden als u de vertraging wilt opgeven voordat de telefoons van uw gemachtigden overgaan.

 5. Als u een gemachtigde wilt verwijderen, selecteert u de naam en klikt u op Verwijderen.

  Opmerking: Als u gemachtigden instelt, worden uw oproepen niet automatisch naar hen doorgestuurd. U moet een optie kiezen onder Tegelijk bellen of Mijn oproepen doorschakelen naar in de sectie voor het doorschakelen van oproepen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×