Opties voor trendlijn in Office

In dit onderwerp worden de verschillende opties beschreven die beschikbaar zijn in Office.

Gebruik dit type trendlijn om een optimaal passende rechte lijn te maken die wordt gebruikt voor eenvoudige lineaire gegevensverzamelingen. Gegevens zijn lineair als het patroon in de gegevenspunten een lijn vormt. Een lineaire trendlijn wordt meestal gebruikt om een regelmatige stijging of daling weer te geven.

Een lineaire trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

Vergelijking

waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

De volgende lineaire trendlijn toont duidelijk aan dat de verkoop van koelkasten gelijkmatig is gestegen gedurende een periode van 8 jaar. De R-kwadraatswaarde (een getal van 0 tot 1 dat aangeeft hoe dicht de geschatte waarden voor de trendlijn liggen bij de actuele gegevens) is 0,9792, wat betekent de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een lineaire trendlijn

Deze trendlijn, een optimaal passende, gebogen lijn, is bij uitstek geschikt voor gegevens die eerst snel stijgen of dalen en zich vervolgens stabiliseren. Een logaritmische trendlijn kan worden gebruikt voor zowel negatieve als positieve waarden.

Een logaritmische trendlijn gebruikt deze vergelijking om de best passende lijn te berekenen door de punten volgens de kleinste-kwadratenmethode:

vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

De volgende logaritmische trendlijn toont de voorspelde populatie groei van dieren in een gebied vaste ruimte, waarbij de populatie uitvalt als ruimte voor de dieren. Houd er rekening mee dat de R-kwadraat waarde 0,933 is, een relatief goede plaats voor de gegevens.

Spreidingsdiagram met een logaritmische trendlijn

Deze trendlijn is handig wanneer uw gegevens schommelen. Wanneer u bijvoorbeeld winsten en verliezen in een grote gegevensset analyseert. De graad van de polynomiale graad kan worden bepaald door het aantal schommelingen in de gegevens of door het aantal bochten (heuvels en dalen) in de bocht weer te geven. Meestal heeft een polynomiale trendlijn met een aflopende trendlijn slechts één piek of dal, een order 3 bevat een of twee pieken of dalen, en een bestelling 4 heeft een hoogte van drie heuvels of dalen.

Een polynomiale of curvilineaire trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

Vergelijking

waarin b en Variabele constanten zijn.

De volgende tweedegraads polynomiale trendlijn (één piek) geeft de relatie weer tussen de rijsnelheid en het brandstofverbruik wordt aangetoond. De R-kwadraatswaarde is 0,979, wat aangeeft dat de trendlijn vrij nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een polynomiale trendlijn

Met een gebogen lijn kunt u de volgende trendlijn gebruiken voor gegevenssets waarmee de maten worden vergeleken die met een bepaald tarief toenemen. Bijvoorbeeld de acceleratie van een race auto voor 1-Second intervallen. Een machtstrendlijn kan niet worden gemaakt als de gegevens nul of negatieve waarden bevatten.

Een machtstrendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

Vergelijking

waarbij c en b constanten zijn.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

In het volgende voorbeeld laat de grafiek met de maateenheid voor afstanden de afstand uitzetten in meter per seconde. Aan de machtstrendlijn kunt u duidelijk zien dat de acceleratie toeneemt. De R-kwadraatswaarde is 0,986, wat aangeeft dat de trendlijn zo goed als perfect nauwkeurig is.

Spreidingsdiagram met een machtstrendlijn

Deze trendlijn is een gebogen lijn die bij uitstek geschikt is voor gegevenswaarden die steeds sneller stijgen of dalen. U kunt geen exponentiële trendlijn maken als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

Een exponentiële trendlijn gebruikt de volgende vergelijking om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

Vergelijking

waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

In het volgende voorbeeld wordt een exponentiële trendlijn gebruikt om aan te tonen dat de hoeveelheid koolstof 14 in een object daalt naarmate het object ouder wordt. De R-kwadraatswaarde is 0,990, wat aangeeft dat de nauwkeurigheid van de trendlijn nagenoeg optimaal is.

Grafiek met een exponentiële trendlijn

Deze trendlijn vertoont zelfs schommelingen in gegevens om een patroon of trend duidelijker weer te geven. Voor een zwevend gemiddelde wordt een bepaald aantal gegevenspunten gebruikt (ingesteld door de optie periode ), wordt deze gemiddelden en wordt de gemiddelde waarde als een punt in de regel gebruikt. Als periode bijvoorbeeld is ingesteld op 2, wordt het gemiddelde van de eerste twee gegevenspunten gebruikt als eerste punt in de trendlijn met zwevend gemiddelde. Het gemiddelde van de tweede en derde gegevenspunten wordt gebruikt als tweede punt in de trendlijn, etc.

Een trendlijn met zwevend gemiddelde gebruikt de volgende vergelijking:

Vergelijking

Het aantal punten op een trendlijn met eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft in het vak Periode.

In een spreidingsdiagram, wordt voor de trendlijn uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Voor een beter resultaat kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

De volgende trendlijn met een zwevend gemiddelde wordt gebruikt om een patroon in het aantal verkochte huizen in een periode van 26 weken weer te geven.

Geminimaliseerd navigatiedeelvenster

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Een trendlijn of lijn met zwevend gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×