Optreden als moderator van een community

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een community is levensvatbaar als de community actief is, groeit en nuttig is voor de leden. Het is een plek waar personen met dezelfde interesses en ideeën op een open en dynamische manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De moderator of toezichthouder van een community heeft als taak ervoor te zorgen dat leden optimaal voordeel halen uit de toegevoegde waarde van hun lidmaatschap van de community. Denk hierbij aan het in contact komen en blijven met personen binnen de organisatie die op hun vakgebied over zeer veel kennis beschikken en het volgen van belangrijke en populaire trends en onderwerpen. Daarnaast heeft een moderator de verantwoordelijkheid inhoud te verwijderen die ongepast is of niet relevant is voor de functie van de community. Een moderator zorgt er verder voor dat vragen worden beantwoord, dat belangrijke inhoud onder de aandacht wordt gebracht en dat personen die een zeer goede bijdrage leveren aan de community makkelijk te herkennen zijn. De rol van de moderator is de community levendig en aantrekkelijk te maken en te houden. In dit artikel wordt uitgelegd over welke functies moderators beschikken om SharePoint-community's in goede banen te leiden.

In dit artikel

Machtigingen van moderators

Er wordt automatisch een groep Moderators gemaakt op het moment dat er een communitysite of siteverzameling wordt ingericht. Moderators hebben hogere bevoegdheden dan communityleden, waardoor ze beschikken over de volgende mogelijkheden: alle discussies en reacties weergeven; inhoud promoten; badges toekennen aan mensen die veel betekenen voor een community, en gerapporteerde inhoud controleren, bewerken en verwijderen. Moderators kunnen zichzelf ook een speciale badge geven, zodat ze binnen de community gemakkelijk zijn te herkennen als moderator.

Moderatormachtigingen toekennen

Opmerking:  Alleen de eigenaar of beheerder van een community kan moderatormachtigingen toekennen.

 1. De hoofdsite van de siteverzameling en klik op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. > Site-instellingen.

 2. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.

 3. Schakel het selectievakje naast de groep Moderators in.

 4. Klik op het tabblad Machtigingen op Machtigingen verlenen.

 5. Typ het e-mailadres van de persoon aan wie u moderatormachtigingen wilt toekennen.

 6. Klik op Opties weergeven.

 7. Klik in de vervolgkeuzelijst op Moderators [controleren].

 8. Klik op Delen.

naar boven

Categorieën beheren

Inhoudscategorieën zijn organisatorische hulpmiddelen voor het beheren van discussies binnen een community. Moderators maken en verwijderen categorieën naargelang de functie van de community en de discussietypen die na verloop van tijd ontstaan. Moderators kunnen ook op enig moment de categorie van een discussie wijzigen.

Leden selecteren een categorie wanneer ze een discussie starten en gebruiken de categorieën als filters om discussies te zoeken die ze interessant vinden.

Categorieën worden standaard alfabetisch gerangschikt op de pagina Categorieën. Leden kunnen de ordening aanpassen door te kiezen voor populaire onderwerpen of recente activiteit. Elke categorie heeft een eigen tegel. De tegel van een categorie bevat een titel, een beschrijving en informatie over de activiteit binnen de categorie. Ook kan de tegel een afbeelding bevatten die aangeeft welke inhoud er in de categorie wordt besproken, zoals het voorbeeld hieronder.

Vier categorietegels, met ieder een titel en een afbeelding over vissen

Een categorie maken

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Categorieën maken.

 2. Klik op nieuw item.

 3. Typ bij Categorienaam een naam voor de categorie. Deze naam wordt weergegeven op de tegel van de categorie op de pagina Categorieën en in de vervolgkeuzelijst met categorieën waaruit de auteurs een keuze maken om hun discussies te classificeren. De naam moet niet te lang zijn, maar moet wel duidelijk aangeven wat voor soort discussies de categorie bevat.

 4. Typ in het vak Beschrijving desgewenst een beknopte beschrijving van de categorie-inhoud.

 5. Typ of plak bij Categorieafbeelding de URL van de afbeelding die u wilt gebruiken voor deze categorie. De afbeelding wordt weergegeven op de tegel van de categorie op de pagina Categorieën. Het is niet verplicht om een afbeelding te gebruiken voor een categorie.

 6. Typ onder Typ de beschrijving eventueel een beschrijving van de afbeelding.

 7. Klik op Opslaan.

Een categorie bewerken

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Categorieën maken.

 2. Klik op de naam van de categorie die u wilt bewerken.

 3. Klik op het tabblad Beeld op Item bewerken.

 4. Breng uw wijzigingen en klik vervolgens op Opslaan.

Een categorie verwijderen

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Categorieën maken.

 2. Klik op de naam van de categorie die u wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Beeld op Item verwijderen.

 4. Klik in het bevestigingsvenster op OK.
  Discussies die zijn opgenomen in de verwijderde categorie worden niet verwijderd.

Een categorie herstellen

 1. Ga op een pagina binnen de community naar de balk Snelle toegang en klik op Site-inhoud.

 2. Klik rechtsboven in het scherm op Prullenbak.

 3. Schakel het selectievakje in naast de categorie die u wilt herstellen.

  Opmerking:  Alle discussies of antwoorden die door leden zijn verwijderd, worden weergegeven in de Prullenbak. Alleen eigenaren en moderators kunnen inhoud herstellen.

 4. Klik op Selectie herstellen.

 5. Klik in het bevestigingsvenster op OK.
  De categorie is hersteld en discussies die deel uit van de voorgaande categorie zijn opnieuw zijn opgenomen in de categorie.

naar boven

Onbeantwoorde vragen beheren

Een van de belangrijkste functies van een community (virtueel of in de samenleving) is de dialoog die plaatsvindt tussen de leden van de community. De geloofwaardigheid en bruikbaarheid van de community nemen af wanneer discussies als een nachtkaars uitgaan of onbeantwoord blijven. Het is dus een belangrijke taak van de moderator van een community om discussies levendig te houden en ervoor te zorgen dat leden snel antwoord krijgen op hun vragen. Om die reden kan op de startpagina van de community de weergave Onbeantwoorde vragen worden gekozen, zodat moderators snel kunnen zien welke vragen nog openstaan. Deze weergave bevat discussies die zijn gemarkeerd als vragen, maar waarvoor nog geen “beste reactie” is geselecteerd.

 1. Klik op de startpagina van de community op het menu Openen () en klik op Onbeantwoorde vragen.

 2. Klik op de titel van de discussie om het item te openen en te bekijken.

naar boven

Inhoud onder de aandacht brengen

In een actieve en levendige community kunnen er tegelijkertijd verschillende discussies van verschillende categorieën worden gevoerd. In dat geval kan de moderator discussies selecteren die uitzonderlijk nuttig, relevant of belangrijk zijn voor leden van de community en deze de status Aanbevolen geven. Een aanbevolen discussie wordt vermeld in de weergave Aanbevolen discussies. Deze weergave bevat alleen maar discussies met de status Aanbevolen. De aanbevolen discussies in een bepaalde categorie worden ook boven aan weergegeven op de pagina van die categorie.

Een discussie de status Aanbevolen geven

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Discussies beheren.

 2. Selecteer de discussie die u wilt aanbevelen.

 3. Klik op het tabblad toezicht en klik op markeren als aanbevolen te kiezen.
  De status van het discussieonderwerp in de kolom aanbevolen discussie Is gewijzigd op Ja.

  Tip:  U kunt verschillende discussies tegelijk aanbevelen door deze te selecteren en Toezicht > Markeren als aanbevolen te kiezen.

De status Aanbevolen van een discussie intrekken

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Discussies beheren.

 2. Selecteer de discussie waarvan u de status Aanbevolen wilt intrekken.

 3. Klik op het tabblad toezicht en klikt u op markering als aanbevolen te kiezen.
  De status van het discussieonderwerp in de kolom aanbevolen discussie Is gewijzigd op Nee.

  Tip:  U kunt voor meerdere discussies tegelijk de status Aanbevolen intrekken door deze te selecteren en Beheer > Markering als aanbevolen verwijderen te kiezen.

Aanbevolen discussies weergeven

 1. Klik op de startpagina van de community op het menu Openen ().

 2. Klik op aanbevolen.

naar boven

Gerapporteerde inhoud beheren

Wanneer leden van een community van mening zijn dat bepaalde inhoud onjuist of ongeschikt is, kunnen ze een melding sturen naar de moderator zodat deze de inhoud kan beoordelen. De gerapporteerde inhoud en eventuele bijbehorende opmerkingen zijn zichtbaar in de weergave Discussies beheren totdat de moderator actie heeft ondernomen. Hoewel moderators alle opmerkingen bij een bepaald bericht of een reactie kunnen zien, kunnen leden alleen hun eigen opmerkingen bekijken. Ze weten dus niet of andere leden de inhoud ook als onjuist of ongepast hebben gemarkeerd.

De functie voor het melden van aanstootgevende inhoud is standaard uitgeschakeld, maar kan op elk gewenst moment worden ingeschakeld. In dat geval wordt de gebruikersinterface op een aantal punten aangepast:

 • In alle discussies en reacties komt de menuoptie Melden aan moderator beschikbaar.

 • Het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's wordt uitgebreid met de optie Gerapporteerde berichten controleren.

 • Het gedeelte Communitybeheer van de pagina Site-instellingen wordt uitgebreid met de optie Gerapporteerde berichten beheren.

 • Het lint wordt uitgebreid met het tabblad Toezicht, dat opties voor het controleren, bewerken, verwijderen en afwijzen van meldingen en gerapporteerde inhoud bevat.

 • Er wordt in de back-end een permanente lijst met meldingen van misbruik gemaakt waarin van alle opmerkingen over communityberichten worden opgeslagen die zijn gemarkeerd voor controle door de moderator. Dit rapport is niet zichtbaar in het systeem en is voor geen enkel lid toegankelijk.

De functie voor het melden van aanstootgevende inhoud inschakelen

Opmerking: Deze functie kan alleen worden ingeschakeld door leden van de groep Eigenaren.

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Communityinstellingen.

 2. Schakel het selectievakje melden van aanstootgevende inhoud inschakelen .

 3. Klik op OK.

De functie voor het melden van aanstootgevende inhoud uitschakelen

Opmerking: Deze functie kan alleen worden uitgeschakeld door leden van de groep Eigenaren.

Als u de functie voor het melden van aanstootgevende inhoud uitschakelt, worden de bijbehorende opties verwijderd uit menu's, het webonderdeel Hulpmiddelen community en de pagina Site-instellingen. Eerder gemaakte opmerkingen blijven aanwezig in het rapport in de back-end, maar zijn dus niet zichtbaar in de gebruikersinterface.

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Communityinstellingen.

 2. Schakel het melden van aanstootgevende inhoud inschakelen selectievakje.

 3. Klik op OK.

Gerapporteerde inhoud controleren

Opmerking: Alleen leden van de groep Moderators of Eigenaren kunnen gerapporteerde inhoud controleren.

 1. Ga op de startpagina van de community naar het webonderdeel Hulpmiddelen voor community's en klik op Gerapporteerde berichten controleren.

 2. Klik op een bericht.

 3. Open het tabblad Toezicht en klik op:

 4. Bericht bewerken als u de inhoud van het bericht wilt bewerken. De melding van het lid kan niet worden bewerkt.

 5. Bericht verwijderen als u van mening bent dat de berichtinhoud ongeschikt is voor de community. Alle bijbehorende inhoud van de melding wordt ook verwijderd.

 6. Rapport verwijderen als u van mening bent dat de inhoud van het bericht geschikt is voor de community. Alle bijbehorende inhoud van de melding wordt verwijderd.

naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×