Opzoekvelden en velden met meerderewaarden gebruiken in query's

In Access kunt u een veld met meerdere waarden maken dat meerdere waarden kan bevatten (maximaal 100). U kunt ook een opzoekveld maken waarin een gebruikersvriendelijke waarde wordt weergegeven die is gebonden aan een waarde in een andere gegevensbron. Als u een query uitvoert op een veld met een opzoekwaarde of een veld met meerderewaarden, moet u rekening houden met unieke aandachtspunten. Zie Een veld met meerderewaarden maken of verwijderen en een opzoekveldmaken of verwijderen voor meer informatie.

In dit artikel

De gebonden waarde van een opzoekveld in een query weergeven

De weergavewaarde van een opzoekveld wordt standaard automatisch weergegeven in de querygegevensbladweergave. Wanneer u een query maakt, kunt u dit gedrag overschrijven zodat de gebonden waarde in plaats daarvan wordt weergegeven. In dit voorbeeld wilt u de gebonden waarde zien van een opzoekveld in een tabel Hoofdkantoor die de naam van de staat New England 'opzoekt'.

De tabellen in het opzoekveld
 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabellen Hoofdkantoor en NieuwLand toe.

  De twee tabellen moeten worden samengevoegd.

  Het schema van het opzoekveld

  Zie Tabellen en query's joins voor meer informatie.

 3. Sleep het veld samen met het opzoekveld naar het queryontwerpraster. Voeg in dit voorbeeld het veld Plaats en NEState toe.

 4. Klik op het opzoekveld en klik vervolgens op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Eigenschappenvenster. In dit voorbeeld gebruikt u het veld NEState.

 5. Selecteer in het eigenschappenblad het tabblad Opzoek en selecteer tekstvak in de eigenschap Weergave besturingselement.

  Eigenschappen voor het besturingselement in queryontwerp weergegeven

Resultaat   Wanneer u de query in de gegevensbladweergave bekijkt, ziet u de bijbehorende gebonden waarde van de weergavewaarde.

Het queryresultaat met de gebonden waarde

Naar boven

De weergavewaarde gebruiken voor een opzoekveld in een query

Wanneer u een opzoekveld maakt, wordt er een join gemaakt tussen de gebonden waarde en de weergavewaarde. Hoewel u de weergavewaarde niet rechtstreeks in een query kunt gebruiken, kunt u de bijbehorende waarde uit de andere gegevensbron gebruiken. In dit voorbeeld wilt u de weergavewaarde van het opzoekveld NEStatein de tabel Hoofdkantoor in een query als criterium gebruiken.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabellen Hoofdkantoor enNieuwLand toe.

  De twee tabellen moeten worden samengevoegd. Zie Tabellen en query's joins voor meer informatie.

 3. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld City van de tabel Hoofdkantoor naar de eerste kolom, NEState van de tabel Hoofdkantoor naar de tweede kolom en StateName van de tabel NewEngland naar de derde kolom.

 4. Vink het selectievakje Weergeven van StateName in het queryraster uit.

 5. Typ In het queryraster, onder StateName,in de rij Criteria, Deen.

  Queryraster met de gebonden waarde van een opzoekveld

  De querycriteria zijn gebaseerd op de kolom StateName, die natuurlijk dezelfde waarde is als de weergavewaarde NEState,maar wordt niet weergegeven in de gegevensbladweergave.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    Alleen de rij met Vermont wordt weergegeven.

Resultaten van de query

Naar boven

Een veld met meerdere waarde gebruiken in een query

Wanneer u een veld met meerdere waarden in een query we weergeven, kunt u het volledige veld met meerdere waarden weergeven dat alle waarden bevat, gescheiden door komma's in één rij, of gevlakt gegevens met een aparte rij voor elke waarde. Stel dat u een tabel Problemen hebt die voor elk probleem een titelveld bevat en een veld Met meerdere waarde Toegewezen Aan om problemen aan personen toe te wijzen.

Alle waarden in een veld met meerdere waarden in één rij weergeven

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden naar het queryontwerpraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld Toegewezen Aan met meerderewaarden.

 4. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    Zoals u zou verwachten, wordt in de ene kolom het veld Titel weergegeven en in de tweede kolom het veld Toegewezen Aan meerderewaarden:

Query met velden met meerderewaarden met niet-resultaten die geen resultaten opleveren

Elke waarde van een veld met meerdere waarden in één rij weergeven (de afgeplatte weergave)

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld ToegewezenTo.Waarde met meerdere waarden.

  De notatie, <veldnaam>. geeft waarde de eigenschap Waarde als de tekenreeks toe. De waarde van het veld Toegewezen Aan.

 4. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    De gegevens worden zodanig afgevlakt dat het veld Titel wordt herhaald en elke waarde in het veld Toegewezen Aan meerdere waarden in een bijbehorende rij wordt weergegeven:

Veldenquery met meerderewaarden met afgeplatte resultaten

Naar boven

Criteria toevoegen aan een veld met meerderewaarden in een query

De plaatsing van dezelfde criteria in het queryraster in verschillende rasterkolommen heeft een grote invloed op de resultaten van uw query.

Criteria toevoegen waarin alle waarden in een veld met meerdere waarden in één rij worden weergegeven

Er wordt eerst een resultatenset gemaakt en vervolgens worden de criteria toegevoegd.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel, het veld Toegewezen Aan met meerdere waarden en het veld Toegewezen Aan.Waarde met meerdere waarden.

 4. Vink het selectievakje Weergeven van ToegewezenTo.Waarde in het queryraster uit.

 5. Voer in het queryraster, onder ToegewezenTo.Waarde,in de rij Criteria "NOT "DavidSje" in.

  Queryontwerpraster met recht opzoekveld

  Het is handig om de SQL-weergave te zien:

  SELECT Title, AssignedTo FROM Issues WHERE NOT AssignedTo.Value = “David Hamilton”;

 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    De drie problemen die niet aan David Zijn zijn toegewezen, worden in een standaardwaarde weergegeven.

Resultaten voor veld met meerdere waardes met <veldnaam>

Criteria toevoegen waarin elke waarde in een veld met meerdere waarden in één rij wordt weergegeven (de afgeplatte weergave)

In Access wordt eerst een afgeplatte resultatenset gemaakt en vervolgens worden de criteria toegevoegd.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld ToegewezenTo.Waarde met meerdere waarden.

 4. Voer in het queryraster, onder ToegewezenTo.Waarde,in de rij Criteria NOT "David Worden" in.

  Queryontwerpraster met . Waarde-indeling voor opzoekveld

  Het is handig om de SQL-weergave te zien:

  SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value FROM Issues WHERE NOT AssignedTo.Value = “David Hamilton”

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    Elk probleem dat niet is toegewezen aan DavidMano wordt weergegeven in een afgeplatte waarde.

Resultaten voor veld met meerdere waardes met <veldnaam>. Waarde

Naar boven

Meerdere criteria toevoegen aan een veld met meerderewaarden in een query

Soms moet u een overeenkomst zoeken voor meer dan één waarde in een veld met meerdere waarden. Stel dat u de problemen wilt zien waarbij zowel 'Kelly Rollin' als 'Lisa Miller' tot de waarden in het veld Toegewezen Aan behoren.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld het veld Titel en het veld Toegewezen Aan met meerderewaarden.

 4. Voer in het queryraster, onder ToegewezenTo,in de rij Criteria de naam "Kelly Rollin" AND "Lisa Miller" in.

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    De twee problemen die zijn toegewezen aan 'Kelly Rollin' en 'Lisa Miller' worden weergegeven.

Queryresultaat met het gebruik van AND in een veld met meerdere waarden

Naar boven

Een veld met meerderewaarden groeperen en tellen in een query

Als u berekeningen, groepering en sortering wilt uitvoeren van waarden die zijn opgeslagen in een veld met meerdere waarden, gebruikt u <veldnaam>. Waardeveld. Zie Gegevens tellen met behulp van een query voor meer informatie over groepsquery's.

Het aantal problemen tellen dat aan elke persoon is toegewezen

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld ToegewezenTo.Waarde naar de eerste kolom en Titel naar de tweede kolom.

 4. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Totalen.

  De totaalrij wordt weergegeven in het queryraster. Groep toevoegen op wordt standaard weergegeven in de cel Totaal onder elk veld in de query.

 5. Klik in het queryraster, onder Titel,in de rij Totaal op Aantal.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    Het aantal problemen dat per persoon is toegewezen, wordt weergegeven in een afgeplatte weergave.

Een query waarbij de toegewezen taken voor elke persoon worden berekend

Tellen hoeveel personen aan elk probleem zijn toegewezen

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg in dit voorbeeld de tabel Problemen toe.

 3. Sleep de velden die u wilt gebruiken naar het queryraster. Sleep in dit voorbeeld Titel naar de eerste kolom en sleep Toegewezen Aan naar de tweede kolom.

 4. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergeven/verbergen op Totalen.

  De totaalrij wordt weergegeven in het queryraster. Groeperen op wordt standaard weergegeven in de cel Totaal onder het veld Titel in de query. De expressie wordt standaard weergegeven in de cel Totaal onder het veld Toegewezen Aan omdat u geen bewerking Groeperen op rechtstreeks op een veld met meerderewaarden kunt uitvoeren, maar alleen <veldnaam>. Waardeveld.

 5. Klik in het queryraster, onder Toegewezen Aan,in de rij Totaal op Aantal.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

Resultaat    Het aantal toegewezen personen per probleem wordt weergegeven in een afgeplatte weergave.

Queryresultaat met het aantal personen per actie-item

Naar boven

Een query toevoegen gebruiken met een veld met meerdere waarde

U kunt één waarde invoegen in een veld met meerdere waarden met behulp van een toevoegingsquery. Stel dat u Tom Michaels wilt toevoegen aan het veld Toegewezen Aan meerderewaarden in de tabel Problemen.

Opmerking   Dit is het enige type toevoegen-query dat werkt met een veld met meerdere waardes.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg de tabel Problemen toe.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen op Append.

 4. Selecteer problemen in het dialoogvenster Toevoegen enklik op OK.

 5. Selecteer Toegewezen Aan.Waarde in de rij Toevoegen aan van het ontwerpraster.

 6. Typ 'Tom Michaels' in de rij Veld van het ontwerpraster.

 7. Als u de toevoegbewerking wilt beperken tot specifieke problemen, voegt u een veld toe aan het ontwerpraster, zoals Titel,verwijdert u Titel uit de rij Toevoegen aan en voert u criteria in zoals 'Probleem 3'.

 8. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  U wordt mogelijk gevraagd om te bevestigen of u de geselecteerde rij wilt gebruiken. Klik op Ja om de rij in te voegen of klik op Nee om te annuleren.

Resultaat    "Tom Michaels" is nu toegevoegd aan het veld Toegewezen Aan voor Probleem 3.

Belangrijk    U kunt geen toevoegen-query gebruiken die verwijst naar een tabel die een veld met meerdere waarde bevat. De volgende query is bijvoorbeeld niet geldig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Naar boven

Een bijwerkquery gebruiken met een veld met meerdere waardes

U kunt een bijwerkquery gebruiken om één waarde in een veld met meerdere waarden te wijzigen in een andere waarde. In dit voorbeeld wilt u het veld Toegewezen Aan met meerderewaarden bijwerken om 'Kelly Rollin' te vervangen door 'Lisa Miller'.

 1. Open de query in de ontwerpweergave.

 2. Voeg de tabel Problemen toe.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen op Bijwerken.

 4. Sleep Toegewezen Aan.Waarde naar het queryraster.

 5. Typ 'Lisa Miller' in de rij Bijwerken naar.

 6. Typ 'Kelly Rollin' in de rij Criteria.

 7. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  U wordt mogelijk gevraagd om te bevestigen of u de geselecteerde rij wilt gebruiken. Klik op Ja om de rij in te voegen of klik op Nee om te annuleren.

Resultaat    Lisa Miller vervangt Kelly Rollin in het veld Toegewezen Aan voor alle corresponderende problemen.

Naar boven

Een verwijderquery gebruiken met een veld met meerdere waardes

Wanneer u werkt met een tabel die een veld met meerdere waarden bevat, kunt u een verwijderquery gebruiken om records te verwijderen die een bepaalde waarde bevatten in een veld met meerdere waarden of om een bepaalde waarde te verwijderen uit een veld met meerdere waarden in alle records in de tabel. In het volgende voorbeeld wilt u David Hiervan op de tabel Problemen verwijderen.

Belangrijk    Wanneer u een verwijderquery gebruikt om een veld met meerdere gegevens te verwijderen, gaan deze gegevens definitief verloren; u kunt de verwijdering niet ongedaan maken. Maak dus een back-up van de database voordat u tabelvelden of andere onderdelen van de database verwijdert.

Een bepaalde waarde verwijderen uit een veld met meerdere waarden in alle records

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Query's op Queryontwerp.

 2. Voeg de tabel Problemen toe.

 3. Open de query in de ontwerpweergave.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen op Verwijderen.

 5. Voer in de rij Criteria 'David Worden' in.

 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  U wordt mogelijk gevraagd om te bevestigen of u de records wilt verwijderen. Klik op Ja om de records te verwijderen of klik op Nee om te annuleren.

Resultaat    David Corresponderende is verwijderd uit alle corresponderende problemen.

Records verwijderen die een bepaalde waarde bevatten in een veld met meerdere waarden

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Query's op Queryontwerp.

 2. Voeg de tabel Problemen toe.

 3. Open de query in de ontwerpweergave.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen op Groep verwijderen.

 5. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op de pijl onder Beeld en klik vervolgens op SQL-weergave.

 6. Voer de volgende SQL-instructie in:

  DELETE FROM Issues WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)="David Hamilton"));

  Opmerking    In dit geval kunt u alleen een SQL-instructie gebruiken, niet het ontwerpraster. Als u overschakelt naar de ontwerprasterweergave, wordt er een sterretje (*) toegevoegd na de delete-instructie, die u moet verwijderen uit de SQL-weergave.

 7. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  U wordt mogelijk gevraagd om te bevestigen of u de records wilt verwijderen. Klik op Ja om de records te verwijderen of klik op Nee om te annuleren.

Resultaat    Alle problemen waar David David Is toegewezen, worden verwijderd.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×