Overbezet (velden)

Het veld Overbezet geeft aan of een toegewezen resource voor een taak meer werk toegewezen heeft gekregen voor de taak of voor alle aan de resource toegewezen taken dan binnen de normale werkcapaciteit kan worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende categorieën Overbezet-velden.

Gegevenstype    Ja/Nee

Overbezet (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als een taak overbezette toewijzingen heeft, bevat dit veld de waarde Ja. Een taak is overbezet als aan een van de toegewezen resources meer werk is toegewezen voor de taak dan binnen de normale werkcapaciteit van de resource kan worden voltooid.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overbezet toe aan een taakweergave om taken te bekijken of te filteren met meer werk aan de taak dan de toegewezen resources kunnen uitvoeren binnen de ingestelde tijd en de normale werkcapaciteit van de resources. U kunt vervolgens actie ondernemen door andere resources toe te wijzen of overuren toe te voegen.

Voorbeeld    De taak 'Voorstel voorbereiden' is toegewezen aan Johan, Chris en Jan. Chris moet volgens de planning 10 uur in één dag aan de taak werken, terwijl Chris werkdagen heeft van acht uur. Aangezien dit betekent dat Chris overbezet is voor deze toewijzing, is de taak ook overbezet. Het veld Overbezet bevat dus de waarde Ja.

Opmerkingen    U kunt ook zien of een individuele resource overbezet is door de resource in de weergave Resourcegrafiek te bekijken.

Overbezet (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als een resource overbezet is, bevat het veld Overbezet de waarde Ja. Een resource is overbezet als de resource is ingepland voor meer werk aan alle toegewezen taken dan de resource binnen de normale werkcapaciteit kan doen. De werkcapaciteit van een resource wordt bepaald door de resourcekalender en de instellingen voor de beschikbaarheid van de resource in het dialoogvenster Resourcegegevens.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Overbezet toe aan een resourceweergave om resources te bekijken of te filteren met meer werk dan ze kunnen uitvoeren binnen de ingestelde tijd. U kunt vervolgens actie ondernemen zoals het opnieuw toewijzen van taken, het herverdelen van resources, het toewijzen van andere resources en het toevoegen van overuren.

Voorbeeld    Voor verschillende resources is er te veel werk voor al hun taken toegewezen. U kunt het veld Overbezet gebruiken om te filteren op deze resources.

Opmerkingen    U kunt ook zien of een individuele resource overbezet is door de resource in de weergave Resourcegrafiek te bekijken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×