Pagina-instelling

In het dialoogvenster pagina-instelling kunt u de indeling en afdrukopties voor een pagina instellen.

Klik op het tabblad pagina-indeling in de groep pagina-instelling op het startpictogram voor het dialoogvenster knopafbeelding .

Startpictogram voor het dialoogvenster Pagina-instelling

> pagina opties voor pagina-instelling

Afdrukstand    Kies tussen liggend en staand.

Schaal    Hiermee kunt u het werkblad of de selectie groter of kleiner weergeven wanneer u afdrukt, zodat het op het opgegeven aantal pagina's past.

  • Aanpassen aan    Wanneer u optimaliserenselecteert, kunt u een percentage invoeren in het vak % normaal formaat .

  • Passend maken    Wanneer u passend makenselecteert, kunt u een getal invoeren in de vakken breedte, breed en van het vak hoog . Als u de papierbreedte wilt opvullen en zo nodig veel pagina's wilt gebruiken, typt u 1 in het vak pagina's breed op en laat u het vak hoog leeg.

Papierformaat    Klik in dit vak op letter, juridischof andere formaatopties om de grootte aan te geven die u wilt gebruiken voor het afgedrukte document of de afgedrukte envelop.

Afdrukkwaliteit    Klik in dit vak op een resolutie om de afdrukkwaliteit voor het actieve werkblad aan te geven. Oplossing is het aantal punten per Linear inch (dpi) dat wordt weergegeven op de afgedrukte pagina. Hogere resolutie zorgt voor betere afdrukkwaliteit voor printers die ondersteuning bieden voor afdrukken met hoge resolutie.

Eerste paginanummer    In dit vak typt u de optie automatisch beginnen met het nummeren van pagina's op ' 1 ' (als dit de eerste pagina van de afdruktaak is) of het volgende volgnummer (als dit niet de eerste pagina van de afdruktaak is). Voer een nummer in om het nummer van de eerste pagina te specificeren dan ' 1 '.

Naar boven

Pagina-instelling > margeopties

Voer marge-instellingen in en Bekijk de resultaten in het vak voorbeeld .

  • Boven, onder, links, rechts    Pas de waarden in de vakken boven, onder, linksen rechts aan om de afstand tussen de gegevens en de rand van de afgedrukte pagina op te geven.

  • Een kop-of voettekst    Typ een getal in het vak koptekst of voettekst om de afstand tussen de koptekst en de bovenkant van de pagina of tussen de voettekst en de onderkant van de pagina aan te passen. De afstand moet kleiner zijn dan de marge-instellingen om te voorkomen dat de kop-of voettekst de gegevens overlappen.

Centreren op de paginaDe gegevens op de pagina binnen de marges centreren door het selectievakje verticaal in te schakelen ( horizontaal ) en beide.

Naar boven

Pagina-instelling > opties voor kop-en voetteksten

Factuurkop    Klik op een ingebouwde kop in het vak koptekst of klik op aangepaste koptekst om een aangepaste koptekst te maken voor het werkblad dat u wilt afdrukken. De ingebouwde koptekst wordt gekopieerd naar het dialoogvenster koptekst , waar u de geselecteerde koptekst kunt opmaken of bewerken.

Voettekst    Klik in het vak voettekst op een ingebouwde voettekst of klik op aangepaste voet tekst om een aangepaste voettekst te maken voor het werkblad dat u wilt afdrukken. De ingebouwde voettekst wordt gekopieerd naar het dialoogvenster voettekst , waar u de geselecteerde voettekst kunt opmaken of bewerken.

Even en oneven pagina's afwijkend    Schakel het selectievakje even en oneven pagina's afwijkend in om op te geven dat de kop-en voetteksten op oneven pagina's afwijken van de kop-en voetteksten op pagina's waarop even pagina's zijn genummerd.

Afwijkende eerste pagina    Schakel het selectievakje eerste pagina afwijkend in als u kop-en voetteksten van de eerste pagina wilt verwijderen of als u aangepaste kop-en voetteksten wilt maken. Als u een aangepaste kop-of voettekst voor de eerste pagina wilt maken, schakelt u dit selectievakje in, klikt u op aangepaste koptekst of aangepaste voettekst en klikt u op het tabblad voettekstop de eerste pagina of voettekst op de eerste pagina op de kop-of voettekstgegevens die u wilt weergeven op de eerste pagina.

Schalen met document    Schakel het selectievakje schalen met document in om op te geven of voor de kop-en voetteksten dezelfde tekengrootte en schaal moet worden gebruikt als voor het werkblad. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u de tekengrootte en de schaal van de kop-of voetteksten wilt wijzigen, onafhankelijk van de schaal van het werkblad, schakelt u dit selectievakje uit.

Uitlijnen met paginamarges    Schakel het selectievakje Uitlijnen op paginamarges in om ervoor te zorgen dat de marge van de koptekst of voettekst wordt uitgelijnd op de linker-en rechtermarge van het werkblad. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u de linkermarge en rechtermarge van de kopteksten en voetteksten wilt instellen op een specifieke waarde die onafhankelijk is van de linkermarge en rechtermarge van het werkblad, schakelt u dit selectievakje uit.

Naar boven

Opties voorblad tabs in Excel-pagina-instelling

Afdrukbereik    Klik in het vak afdrukgebied om een werkblad te selecteren dat u wilt afdrukken en sleep vervolgens de werkbladgebieden die u wilt afdrukken. Met de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak aan de rechterkant van dit vak het dialoogvenster tijdelijk verplaatst, zodat u het bereik invoert door cellen in het werkblad te selecteren. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op de knop om het hele dialoogvenster weer te geven.

Afdruktitels    Selecteer een optie onder Titels afdrukken als u dezelfde kolommen of rijen als titels wilt afdrukken op elke pagina van het afgedrukte werkblad. Selecteer Rijen bovenaan op elke pagina als u bepaalde rijen wilt toevoegen als de horizontale titel. Selecteer de kolommen die u aan de linkerkant wilt herhalen als u verticale titels op elke pagina wilt. Selecteer vervolgens in het werkblad een of meer cellen in de gewenste titelkolommen of-rijen. Met de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak aan de rechterkant van dit vak het dialoogvenster tijdelijk verplaatst, zodat u het bereik invoert door cellen in het werkblad te selecteren. Wanneer u klaar bent, klikt u nogmaals op de knop om het hele dialoogvenster weer te geven.

Afdrukken    Hiermee geeft u op wat wordt afgedrukt van het werkblad, of de afdruk in kleur of zwart-wit is en wat de afdrukkwaliteit is.

  • Rasterlijnen    Selecteer het selectievakje rasterlijnen als u werkbladraster lijnen wilt opnemen in de afdruk. Rasterlijnen worden niet standaard afgedrukt, ongeacht of ze worden weergegeven in het werkblad of niet.

  • Zwart-wit    Selecteer het selectievakje zwart-wit wanneer u een kleurenprinter gebruikt, maar u wilt alleen zwart-wit gebruiken wanneer u afdrukt. Deze optie is standaard uitgeschakeld. U hoeft deze niet te selecteren wanneer u een printer gebruikt die alleen zwart-wit afdrukt.

  • Conceptkwaliteit    Selecteer het selectievakje conceptkwaliteit om sneller af te drukken met behulp van minder afdrukkwaliteit wanneer de printer die u gebruikt een conceptkwaliteit heeft. Deze optie heeft geen gevolgen als de printer geen modus voor conceptkwaliteit heeft.

  • Rij-en kolomkoppen    Selecteer het selectievakje rij-en kolomkoppen als u deze koppen op de afdruk wilt opnemen.

  • Opmerkingen en notities    Selecteer in dit vak de locatie waar u de aantekeningen die u hebt toegevoegd aan de werkbladcellen wilt weergeven in de afdruk. Selecteer aan einde van blad om alle aantekeningen te combineren en ze samen te afdrukken op een pagina die aan het einde van de afdruk is toegevoegd. Selecteer zoals weergegeven op het blad om de aantekeningen op de oorspronkelijke locatie op het werkblad af te drukken. Aantekeningen worden niet automatisch toegevoegd aan de afdruk, omdat er standaard geen wordt geselecteerd.

  • Fouten in cellen als    In dit vak selecteert u hoe de celfouten in het werkblad worden weergegeven in de afdruk. Standaard worden fouten weergegeven zoals ze worden weergegeven, maar u kunt ze niet weergeven door <lege>te selecteren, ze als een dubbele afbreekstreepje weer te geven door de optie -of weer te geven als #N/a.

Paginavolgorde    Klik op omlaag, dan opzij of opzij, vervolgens om de volgorde te bepalen waarin gegevens worden genummerd en afgedrukt als deze niet op één pagina passen. Wanneer u een van deze opties kiest, wordt een voorbeeld van de voorbeeldafbeelding weergegeven in de richting waarin het document wordt afgedrukt.

Verwante koppelingen

Specifieke rijen of kolommen als titels of labels op elke afgedrukte pagina herhalen

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een afdrukvoorbeeld van werkbladpagina's weergeven

Een werkblad of werkmap afdrukken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×