Pagina's en secties distribueren naar Klasnotitieblokken

Pagina's en secties distribueren naar Klasnotitieblokken

Een pagina distribueren naar alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Open het Klasnotitieblok waaruit u wilt verdelen in OneNote.

 2. Selecteer de pagina ('s) die u wilt distribueren in de Inhoudsbibliotheek of ruimte voor samenwerkingvan uw notitieblok.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren.

  Knop pagina verdelen met vervolgkeuzelijst met acties.

 4. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok.

  Kies een sectie leerling in het deelvenster pagina verdelen.

Notities: 

 • Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld. 

 • Voer de volgende stappen uitals u een pagina wilt verwijderen die u hebt gedistribueerd.

  Knop pagina's distribueren weergeven

Pagina's distribueren naar afzonderlijke leerlingen/studenten

 1. Open het Klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > afzonderlijke distributie.

  Knop pagina verdelen met vervolgkeuzelijst met acties.

 3. Selecteer de leerlingen/studenten die u wilt distribueren naar de pagina met de selectievakjes naast de namen. Selecteer Volgende.

  Leerlingen/studenten selecteren met behulp van selectievakjes.

 4. Selecteer de sectie van het notitieblok van de leerling/student waarop u de pagina wilt weergeven. Bijvoorbeeld : toetsen.

  Selecteer een notitiebloksectie.

 5. Selecteer Verdelen.

Opmerking: Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.

Knop pagina's distribueren weergeven

Pagina's distribueren naar groepen met leerlingen/studenten

Maak groepen leerlingen en sla ze op, zodat u verschillende inhoud kunt leveren op basis van de behoeften van de leerder of voor kleine groepen.

 1. Open het Klasnotitieblok en navigeer naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > groeps distributie.

  Knop pagina verdelen met vervolgkeuzelijst met acties.

 3. Als u nog geen leerlingen/studenten groepen hebt gemaakt, selecteert u + nieuwe groep in het deelvenster groeps verdeling.

 4. Voer een naam in voor de groep en kies leerlingen/studenten met de selectievakjes naast de namen.

 5. Selecteer Opslaan.

  Schakel de selectievakjes naast namen van studenten in.

 6. Nu de nieuwe groep is gemaakt, selecteert u de pijl Go terug . Schakel het selectievakje naast uw groep in en klik vervolgens op volgende.

  Schakel het selectievakje naast de groep in

 7. Selecteer de sectie van de notitieblokken van de leerlingen/studenten waarop u de pagina wilt weergeven. Bijvoorbeeld : toetsen.

  Selecteer een notitiebloksectie.

 8. Selecteer Verdelen.

Notities: 

 • Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.
   

 • Knop pagina's distribueren weergeven

Herhaal bovenstaande stappen 2-5 als u meer leerlingen/studenten groepen wilt maken. Als u de naam of leden van een groep wilt bewerken, selecteert u pagina distribueren > groeps verdeling. Selecteer de pijl naast de naam van de groep en klik vervolgens op groep bewerken. Sla de wijzigingen op of selecteer verwijderen om de groep te verwijderen.

Een sectie verdelen

 1. Selecteer nieuwe sectie distribueren > nieuwe sectie distribueren in het klasnotitieblok-lint.

  Knop nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuzelijst met opties.

 2. Geef de nieuwe sectie een naam. Bijvoorbeeld: Labs.

 3. Als u sectiegroepen aan notitieblokken voor leerlingen/studenten hebt toegevoegd, kunt u er nu voor kiezen als bestemming voor de nieuwe sectie. Selecteer de vervolgkeuzelijst naast locatie Details en kies een sectiegroep.

  Kies de locatie van de sectiegroep.

 4. Selecteer Verdelen. Er wordt een nieuwe sectie gemaakt en verspreid over alle leerlingen/studenten in uw Klasnotitieblok.

Een sectiegroep verdelen

Sectiegroepen vormen een goede manier om eenheden of onderwerpen met veel inhoud te ordenen. Maak een nieuwe sectiegroep en Organiseer tegelijk secties in secties, vervolgens verdelen onder leerlingen/studenten.

 1. Selecteer nieuwe sectie distribueren > nieuwe sectiegroep distribueren op het lint van klasnotitieblok.

  Knop nieuwe sectie distribueren met vervolgkeuzelijst met opties.

 2. Geef een naam op voor de nieuwe sectiegroep en de secties die u wilt. Selecteer + sectie om meer secties toe te voegen.

  Typ namen voor de sectiegroep en secties.]

 3. Selecteer Verdelen. De lege sectiegroep en eventuele secties erin worden gemaakt en uitgeduwd naar elke leerling/student in uw Klasnotitieblok.

Pagina's naar een ander notitieblok distribueren

Een pagina van een notitieblok van OneNote naar uw leerlingen/studenten distribueren in Klasnotitieblokken. U kunt dezelfde pagina naar meerdere notitieblokken tegelijk verdelen.

 1. Open een notitieblok en ga naar de pagina die u wilt distribueren.

 2. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en vervolgens pagina distribueren > verdelen van notitieblokken.

  Knop pagina verdelen en klik vervolgens op distributie van notitieblokken Cross.

 3. Kies de notitieblokken waarop u deze pagina wilt verdelen en selecteer volgende.

  Venster voor distributie van cross-notebook-selectie

 4. Kies een leerling-sectie waarop u de pagina ('s) wilt verdelen en vervolgens verdelen.

Opmerking: Selecteer gedistribueerde pagina's weergeven om statusupdates te bekijken voor pagina's die u aan leerlingen/studenten hebt toegewezen. U kunt het distributie venster op elk gewenst moment sluiten, en de pagina's worden verder op de achtergrond verdeeld.

Knop pagina's distribueren weergeven

Als u snel pagina's of inhoud rechtstreeks wilt distribueren naar de leerlingen/studenten-secties van uw Klasnotitieblok, klikt u met de rechtermuisknop op een pagina, afbeelding of gemarkeerde tekst en selecteert u inhoud distribueren.

 

Opmerking: OneNote 2016 werkt het beste met de meest recente updates.

Een pagina distribueren naar alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Open het Klasnotitieblok waaruit u wilt verdelen in OneNote.

 2. Selecteer de pagina('s) die u wilt distribueren in de Inhoudsbibliotheek of Ruimte voor samenwerking in uw notitieblok. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer het tabblad klasnotitieblok en selecteer vervolgens pagina distribueren.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.

 4. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok.

  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

Tip: Wanneer u de recente distributie van pagina's ongedaan wilt maken, selecteert u Pagina distribueren en vervolgens Ongedaan maken van paginaverdeling. Hierdoor wordt de pagina uit de notitieblokken van alle leerlingen/studenten verwijderd, tenzij ze al zijn begonnen met het bewerken van de pagina.

Pagina's distribueren naar afzonderlijke leerlingen/studenten of groepen leerlingen/studenten

 1. Open het Klasnotitieblok dat u wilt distribueren in OneNote.

 2. Selecteer de pagina ('s) die u in de Inhoudsbibliotheek of ruimte voor samenwerkingvan uw notitieblok wilt verdelen. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer het tabblad Klasnotitieblok en vervolgens Pagina distribueren.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.

 4. Selecteer de verdeling voor afzonderlijke en groepen.

  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

 5. Selecteer afzonderlijke leerlingen/studenten door hun namen te selecteren.

  Deelvenster pagina's distribueren met een lijst met namen van leerlingen/studenten met selectievakjes en een lijst met notitieblok secties voor leerlingen/studenten...

 6. Gebruik het tabblad groepen leerlingen/studenten om groepen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

  Het deelvenster pagina's verdelen in Klasnotitieblok met een lijst met de groepen leerlingen/studenten met selectievakjes en een lijst met bestemmings secties in de notitieblokken van de leerlingen/studenten.

 7. Kies de notitiebloksectie waarnaar u de pagina('s) wilt kopiëren. Bijvoorbeeld: Hand-outs. Alle leerlingen/studenten krijgen een kopie van de pagina in de sectie Hand-outs in hun notitieblok. Selecteer Kopiëren.

Opmerking: Als u de meest recente pagina verdeling ongedaan wilt maken, selecteert u pagina verdelenen vervolgens pagina verdeling ongedaan maken . Hierdoor wordt de pagina uit de notitieblokken van alle leerlingen/studenten verwijderd, tenzij ze al zijn begonnen met het bewerken van de pagina.

Een nieuwe sectie of sectiegroep maken voor alle leerlingen/studenten in uw klas

 1. Selecteer nieuwe sectie distribueren in het klasnotitieblok-lint en klik vervolgens op nieuwe sectie distribueren of nieuwe sectiegroep distribueren.

 2. Geef een naam op voor de nieuwe sectie of sectiegroep. Bijvoorbeeld: Labs. U kunt een specifieke sectiegroep voor de nieuwe sectie selecteren door Meer opties uit te vouwen.

 3. Selecteer Maken.

Pagina's distribueren naar meerdere klasnotitieblokken

U kunt pagina's delen met alle leerlingen/studenten in meerdere klassen tegelijk. Als u bijvoorbeeld in twee klassen wiskunde geeft, kunt u in één keer een hand-out aan beide klassen distribueren.

 1. Open het klasnotitieblok met de pagina's of secties die u wilt distribueren.

 2. Selecteer de pagina's die u wilt distribueren. Wanneer u meerdere pagina's tegelijk wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de pagina's selecteert.

 3. Selecteer Pagina distribueren op het lint van klasnotitieblok en selecteer vervolgens Verdelen van notitieblokken ineens.

  Pictogrammen op het tabblad Klasnotitieblok, waaronder Pagina distribueren, Nieuwe sectie distribueren en Inhoudsbibliotheek distribueren.
  Vervolgkeuzelijst Pagina's distribueren met Opdrachten, Klasnotities, Hand-outs, Toetsen, Verdeling onder individuen en groepen, Verdelen van notitieblokken ineens en Ongedaan maken van paginaverdeling.

 4. Gebruik de selectievakjes om de notitieblokken en notitiebloksecties te selecteren waarnaar u de pagina's wilt distribueren. Bijvoorbeeld: Hand-outs.

  Deelvenster Verdelen van notitieblokken ineens in Klasnotitieblok met een lijst van klasnotitieblokken met selectievakjes en een lijst met secties voor bestemmingen van notitieblokken voor leerlingen/studenten.

 5. Selecteer Kopiëren.

U kunt ook de naam van leerlingen/studenten-secties van notitieblokken beheren.(http://www.OneNote.com/classnotebook/notebook-links)

Meer informatie

Pagina's verwijderen die u hebt gedistribueerd aan leerlingen/studenten

Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven in klasnotitieblok voor Mac

Werk van leerlingen/studenten beoordelen in OneNote voor Mac

Aanvullende informatie voor docenten

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×