Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Paginamarges instellen alvorens een werkblad af te drukken

U kunt een Excel-werkblad beter uitlijnen op een afgedrukte pagina door de marges te wijzigen, aangepaste marges op te geven of het werkblad te centreren (horizontaal of verticaal op de pagina).

Paginamarges zijn de lege spaties tussen de gegevens en de randen van de afgedrukte pagina. De marges boven en onder pagina's kunnen worden gebruikt voor items zoals kopteksten, voetteksten en paginanummers.

Voer de onderstaande stappen uit om de paginamarges in te stellen:

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen die u wilt afdrukken.

  Werkbladen selecteren

  • Eén blad selecteren:

   Klik op de tab van het werkblad dat u wilt afdrukken.

   Bladtabs

   Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

   Tabschuifknoppen

  • Twee of meer aangrenzende werkbladen selecteren:

   Klik op de tab voor het eerste blad. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  • Twee of meer niet-aangrenzende werkbladen selecteren

   Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de tabbladen van de andere bladen die u wilt selecteren.

  • Alle bladen in een werkmap selecteren:

   Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en klik vervolgens op alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Tip: Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, wordt [Groep] weergegeven op de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 2. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-instelling op Marges.

  De groep Pagina-instelling op het tabblad Pagina-indeling

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt vooraf gedefinieerde marges gebruiken door op Normaal, Breed of Smal te klikken.

   Tip: Als u eerder een aangepaste marge-instelling hebt gebruikt, is die instelling beschikbaar als de laatste optie voor aangepaste instellingen .

  • Als u aangepaste paginamarges wilt opgeven, klikt u op aangepaste marges en typt u vervolgens in de vakken boven, onder, linksen rechts de gewenste marges.

  • Als u een koptekst- of voettekstmarge wilt instellen, klikt u op Aangepaste marges en typt u vervolgens in het vak Koptekst of Voettekst een nieuwe marge. Als u de marges van een kop-of voettekst instelt, wordt de afstand van de bovenrand van het papier gewijzigd in de koptekst of de onderrand van het papier in de voettekst.

   Opmerking: De instellingen voor koptekst en voettekst moeten kleiner zijn dan de boven-en ondermarge, en groter zijn dan of gelijk zijn aan de minimale printermarges.

  • Als u de pagina horizontaal of verticaal wilt centreren, klikt u op Aangepaste marges en schakelt u vervolgens onder Centreren op de pagina het selectievakje Horizontaal of Verticaal in.

Tip: Als u een voorbeeld van de nieuwe marges wilt zien, klikt u op Bestand > Marges Afdrukken. Als u de marges in het afdrukvoorbeeld wilt aanpassen, schakelt u het vakje Marges weergeven in de rechterbenedenhoek van het voorbeeldvenster in en versleept u de zwarte margegrepen aan weerszijden of aan de boven- of onderkant van de pagina.

Vak Marges weergeven in Afdrukvoorbeeld

Opmerking: Paginamarges die u in een bepaald werkblad definieert, worden bij dit werkblad opgeslagen wanneer u de werkmap opslaat. U kunt de standaardpaginamarges voor nieuwe werkmappen niet wijzigen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

voorbeeld van werkbladpagina's weergeven voordat u

een werkblad of werkmap

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×