Paginanummers opmaken

Publisher voor Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

U kunt verschillende opmaak voor paginanummering gebruiken in secties van uw publicaties in Publisher. U kunt bijvoorbeeld Romeinse cijfers in kleine letters (i, ii, iii) gebruiken als inleiding tot uw publicatie en vervolgens Arabische cijfers (1, 2, 3) gebruiken voor de hoofdpublicatie.

De opmaak van de paginanummering voor een bestaande sectie wijzigen

 1. Selecteer paginanummer in het menu Invoegen.

 2. Selecteer Opmaak paginanummers.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opmaak van paginanummer de 3D-notatie in het vak Getalnotatie.

 4. Selecteer eventueel andere opties.

Opmerking: Hiermee stelt u de opmaak van de nummering in voor alle pagina's in de huidige sectie. Een publicatie heeft altijd standaard één sectie. Als er geen andere secties zijn ingevoegd, wordt de opmaak van de nummering toegepast op alle pagina's in de publicatie.

De opmaak van de paginanummering voor een nieuwe sectie wijzigen

 1. Klik in de sectie waarin u de opmaak van de paginanummers wilt wijzigen met de rechtermuisknop op een pagina en selecteer > Opmaak paginanummers.

 2. In Getalnotatiegebruikt u de vervolgkeuzelijst om de juiste notatie te selecteren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Opmaak van paginanummer de optie Beginnen met deze sectie en selecteer of typ het juiste nummer.

 4. Selecteer OK.

De opmaak van de paginanummering voor een bestaande sectie wijzigen

 1. Klik in het menu Invoegen op Sectie.

 2. Selecteer onder Paginanummeringde juiste getalnotatie in het vak Getalnotatie.

 3. Selecteer eventueel andere opties.

Opmerking: Hiermee stelt u de opmaak van de nummering in voor alle pagina's in de huidige sectie. Een publicatie heeft altijd standaard één sectie. Als er geen andere secties zijn ingevoegd, wordt de opmaak van de nummering toegepast op alle pagina's in de publicatie.

De opmaak van de paginanummering voor een nieuwe sectie wijzigen

 1. Klik in het menu Invoegen op Sectie.

 2. Schakel het selectievakje Een sectie beginnen met deze pagina in.

 3. Selecteer onder Paginanummeringde juiste getalnotatie in het vak Getalnotatie.

 4. Selecteer desgewenst andere opties.

  Als u de paginanummering opnieuw wilt beginnen, klikt u op Beginnen bijen typt of selecteert u het paginanummer waar de nieuwe sectie mee moet beginnen.

Opmerking: Hiermee voegt u een nieuwe sectie in de huidige pagina in de publicatie in. Deze sectie wordt weergegeven met een pagina-einde in de paginapictogrammen onder aan het venster.

page icons

Zie ook

Paginanummers toevoegen of verwijderen

Een sectie-gedeelte invoegen of verwijderen tussen pagina's in een publicatie

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×