Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Percentage AVP (percentage voor afwijking van planning) veld wordt de verhouding tussen de afwijking van planning (AVP) en de gebudgetteerde kosten van gepland werk (GKGW) weergegeven als percentage. De tijdgebonden -versie van dit veld worden waarden weergegeven in de loop der tijd.

De velden Percentage AVP zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Percentage

Percentage AVP (%) (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het percentage AVP van een taak wordt als volgt berekend:

Percentage AVP = (AVP / GKGW) * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVP% aan een taakweergave toe als u wilt weten of u bij het huidige voltooiingsniveau van taken voor- of achterloopt op de planning of precies op schema ligt.

Voorbeeld    De afwijking van de planning voor een taak (het verschil tussen de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd en gepland werk) bedraagt € 50. De gebudgetteerde kosten van het geplande werk zijn € 500. Uw percentage AVP is 10 procent, wat betekent dat u 10 procent voorloopt op de planning bij het huidige voltooiingsniveau van deze taak.

Opmerkingen    Als het percentage AVP positief is, loopt de taak voor op de planning. Als het percentage AVK 0  procent is, komt de taak precies op het budget uit. Als het percentage AVP een negatief percentage is, loopt de taak achter op de planning.

Het veld Percentage AVP is standaard beschikbaar in de tabel Margeplanningsindicatoren. Open de weergave Taakblad en ga naar het dialoogvenster Meer tabellen om de tabel Margeplanningsindicatoren toe te passen.

Percentage AVP (%) (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVP% is het percentage van de tijdgebonden afwijking van planning (AVP) van de taak gedeeld door de tijdgebonden GKGW. Het tijdgebonden AVP% wordt afgeleid van de tijdgebonden waarden van de AVP en GKGW. Het AVP% van een taak wordt als volgt berekend:

Percentage AVP = (AVP / GKGW) * 100

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVP% aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik toe als u wilt weten of u bij het huidige voltooiingsniveau van taken voor- of achterloopt op de planning of precies op schema ligt.

Voorbeeld    Op maandag bedraagt de afwijking van de planning voor een taak (het verschil tussen de gebudgetteerde kosten van uitgevoerd en gepland werk) € 50, waarmee u € 50 onder het budget uitkomt. De gebudgetteerde kosten van het geplande werk zijn € 500. Het percentage AVP is 10 procent, wat betekent dat u 10 procent voorloopt op de planning bij het huidige voltooiingsniveau van deze taak. Op dinsdag is de AVP voor de taak € 0. De GKGW voor die dag bedraagt € 500. Het percentage AVP is 0 procent: u ligt dus precies op schema. Op woensdag is de AVP voor de taak € 10- en bedraagt de GKGW voor die dag € 400. Het percentage AVP is -2,5 procent, waarmee wordt aangegeven dat de taak tot dusverre 2,5 procent achterloopt op de planning.

Opmerkingen    Als het percentage AVP positief is, loopt de taak voor op de planning. Als het percentage AVP 0 procent is, ligt de taak precies op schema. Als het percentage AVP een negatief percentage is, loopt de taak achter op de planning.

Naast het tijdgebonden AVP% kunt u het totale AVP%I voor taken weergeven in het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik. Voeg het veld AVP% aan de huidige tabel toe of pas de tabel Margeplanningsindicatoren toe waarin dit veld standaard is opgenomen. Open de weergave Taakblad en ga naar het dialoogvenster Meer tabellen om de tabel Margeplanningsindicatoren toe te passen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×