PowerPoint gebruiken om een presentatie te openen of op te slaan in ODP-indeling (OpenDocument Presentation)

U kunt bestanden openen en opslaan in de .odp-bestandsindeling (OpenDocument Presentation) die door sommige presentatietoepassingen wordt gebruikt, zoals Apache OpenOffice Impress en LibreOffice Impress.

Een ODP-bestand (OpenDocument Presentation) openen in PowerPoint

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Openen.

 3. Klik in de vervolgkeuzelijst Bestandstype op OpenDocument-presentatie om alleen bestanden weer te geven die zijn opgeslagen in de OpenDocument-indeling.

 4. Klik op het bestand dat u wilt openen en klik op Openen.

  Tip: U kunt het bestand ook openen door erop te dubbelklikken.

Opmerking: Als u een .odp-bestand opent in PowerPoint, kan de opmaak van het bestand anders zijn dan in de toepassing waarin het bestand is gemaakt. Dit komt door de verschillen tussen de toepassingen waarin de OpenDocument-indeling wordt ondersteund.

Een PowerPoint-presentatie opslaan in de ODP-indeling (OpenDocument Presentation)

Belangrijk: Als u een PowerPoint-versie van het bestand wilt bewaren, moet u het bestand eerst opslaan als PowerPoint-presentatie, bijvoorbeeld in de bestandsindeling .PPTX. Vervolgens slaat u het bestand opnieuw op, maar ditmaal in de ODP-indeling (OpenDocument Presentation).

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.

 3. Klik in de vervolgkeuzelijst Opslaan als op OpenDocument-presentatie.

 4. Geef het bestand een naam en sla het op.

Meer informatie over de .odf-indeling (OpenDocument Format)

Als u presentaties in de .odp-indeling opent of opslaat, kan bepaalde opmaak verloren gaan. Dit komt doordat in .odp-toepassingen en PowerPoint verschillende functies en opties (zoals opmaak) worden ondersteund.

In de volgende tabel ziet u welke PowerPoint 2010-functies volledig, gedeeltelijk of helemaal niet worden ondersteund in de OpenDocument Presentation-indeling (.odp). Voor informatie over het openen en opslaan van bestanden in de. odp-bestandsindeling. Zie PowerPoint gebruiken om een presentatie in de ODP-indeling (OpenDocument Presentation)te openen of op te slaan.

 • Ondersteund     Deze functie wordt zowel in PowerPoint 2010 als in de OpenDocument Presentation-indeling ondersteund. Inhoud, opmaak en bruikbaarheid van het bestand blijven behouden.

 • Gedeeltelijk ondersteund     Deze functie wordt zowel in PowerPoint 2010 als in de OpenDocument Presentation-indeling ondersteund, maar de opmaak en bruikbaarheid kunnen worden beïnvloed. Er gaan geen tekst of gegevens verloren, maar er kunnen verschillen zijn in de opmaak van de tekst of gegevens en in de manier waarop u met tekst of afbeeldingen werkt.

 • Niet ondersteund    Deze functie wordt niet ondersteund in de OpenDocument-indeling. Gebruik deze functies niet als u van plan bent om uw presentatie in een OpenDocument-indeling op te slaan.

Gebied

Functie

Ondersteuning voor PowerPoint

Animaties

Begin-/eind-

animaties

Gedeeltelijk ondersteund

Animaties die niet in de ODF-indeling worden ondersteund, worden gewijzigd in verschijn- of verdwijnanimaties.

Animaties

Animaties met kleuren

Niet ondersteund

Animaties

Animaties schalen

Niet ondersteund

De effecten Explosie, Bol knipperen, Vergroten/verkleinen en Verticale markering worden niet ondersteund.

Animaties

Animatievertragingen

Ondersteund

Animaties

Tijdsinstellingen voor animaties

Ondersteund

Animaties

Tekstanimaties

Ondersteund

Animaties

Geactiveerde animaties

Ondersteund

Animaties

Animatie

Geluiden

Niet ondersteund

Animaties

Media-animaties

Ondersteund

Animaties

SmartArt

Niet ondersteund

Animaties

Grafiekonderdelen

Gedeeltelijk ondersteund

Animaties voor grafiekonderdelen worden geconverteerd naar een animatie voor de hele grafiek.

Animaties

OLE-

actieanimaties

Niet ondersteund

Animaties

Animaties in modellen/indelingen

Niet ondersteund

Overgangen

Overgangen

Gedeeltelijk ondersteund

De volgende overgangen worden niet ondersteund: blindering, knippen, oprollen, kam en nieuwsflits.

Overgangen

Overgangsgeluiden

Niet ondersteund

Inhoudmedia (films/geluiden)

Knippen en van bladwijzer voorzien

Gedeeltelijk ondersteund

Inhoud

WAV-bestanden insluiten

Ondersteund

Inhoud

OLE

Ondersteund

Inhoud

ActiveX-besturingselementen

Niet ondersteund

Inhoud

Tabellen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een presentatie met tabellen opslaat in .odp-indeling, worden de tabellen geconverteerd naar afbeeldingen en kunnen deze niet verder worden bewerkt.

Inhoud

Kop-/voetteksten

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een bestand met kop- of voetteksten opslaat in de ODP-indeling, worden de kop- en voetteksten geconverteerd naar tekstvakken.

Inhoud

Datumvelden

Gedeeltelijk ondersteund

Alle datumtypen worden ondersteund, maar ze worden mogelijk geconverteerd naar een standaardtype in andere ODF-toepassingen.

Inhoud

Vorm verbergen

Ondersteund

Inhoud

Dia verbergen

Ondersteund

Macro's, programmeerfuncties

Macro's, OM, programmeerfuncties

Niet ondersteund

Presentatie-instellingen

Paginaformaat

Gedeeltelijk ondersteund

Hoewel het paginaformaat wordt opgeslagen met de presentatie, zijn de instellingen voor het paginaformaat in het dialoogvenster Pagina-instelling onjuist. In het dialoogvenster wordt geprobeerd de standaardinstellingen voor het paginaformaat te gebruiken.

Presentatie-instellingen

Aangepaste voorstellingen

Ondersteund

Presentatie-instellingen

Gesproken tekst, tijdsinstellingen

Ondersteund

Presentatie-instellingen

Instellingen voor voorstellingen

Gedeeltelijk ondersteund

Presentatie-instellingen

afdrukinstellingen

Niet ondersteund

Presentatie-instellingen

Weergave-instellingen       

Niet ondersteund

Samenwerking

Opmerkingen

Niet ondersteund

Grafieken

Grafieken

Gedeeltelijk ondersteund

Presentatie-ontwerp

Modellen

Gedeeltelijk ondersteund

Themagegevens gaan verloren en worden op de modellen/indelingen geplaatst. Lettertypen, kleuren en effecten op nieuwe vormen worden niet meer overgenomen.

Wanneer u de presentatie opent nadat u deze in de ODP-indeling hebt opgeslagen, wordt het standaardthema gebruikt, maar de presentatie wordt niet gewijzigd. Als u daarna wijzigingen aanbrengt, is het standaardthema van kracht.

Presentatie-ontwerp

Indelingen

Gedeeltelijk ondersteund

Als u een indeling opent in andere ODF-toepassingen, wordt de indeling als model beschouwd.

Presentatie-ontwerp

Tijdelijke aanduidingen

Gedeeltelijk ondersteund

Themagegevens in tijdelijke aanduidingen gaan verloren.

Presentatie-ontwerp

Notities

Ondersteund

Presentatie-ontwerp

Notitiemodellen

Ondersteund

Presentatie-ontwerp

Hand-outmodellen

Ondersteund

Versleuteling

Versleuteling

Niet ondersteund

Beveiliging

Beveiliging

Niet ondersteund

Tekst

Internationale tekstopmaak

Gedeeltelijk ondersteund

Niet-ondersteunde functies zijn:

 • Kinsoku

 • Draaiing van verticale tekst (270, gestapeld)

 • Regeleinden in Oost-Aziatische talen

 • Kumimoji

 • Sommige internationale nummeringssystemen worden toegewezen aan opsommingstekens of westerse nummering

 • Verdeelde uitlijning

Tekst

Uitlijning

Gedeeltelijk ondersteund

Verdeelde uitlijning wordt niet ondersteund.

Sommige visuele verschillen zijn mogelijk zichtbaar in de uitlijning, verankering of omloop van de tekst in andere ODF-toepassingen.

Tekst

Kolommen

Niet ondersteund

Tekst

Tekstdraaiing

Gedeeltelijk ondersteund

Draaiing van 270 graden en gestapelde tekst worden niet ondersteund.

Tekst

Hyperlinks

Gedeeltelijk ondersteund

Normale hyperlinks worden ondersteund, maar hyperlinks bij aanwijzen worden niet ondersteund.

Tekst

Lijsten

Ondersteund

In andere ODF-toepassingen worden de nummering of de opsommingstekens mogelijk gewijzigd of helemaal niet ondersteund.

Tekst

Basisopmaak

Ondersteund

Cursief, vet, onderstrepen en doorhalen worden allemaal ondersteund in ODF-toepassingen.

Verschillende lettertypen of tekengrootten worden ondersteund.

Tekst

Geavanceerde opmaak/grafische effecten

Gedeeltelijk ondersteund

Niet-ondersteunde functies zijn:

 • Tekst met afbeeldingsopvulling, opvulling met kleurovergang, patroonopvulling of geen opvulling.

 • Sommige buitenschaduweffecten op tekst.

 • Tekst met afbeeldingskader, kader met kleurovergang, kaderopvulling of geen kader.

 • Tekst kan geen kaders bevatten die verschillen van de opvulkleur.

Tekst

AutoAanpassen

Niet ondersteund

Tekst

Overloop

Ondersteund

Overloop wordt mogelijk anders weergegeven in verschillende ODF-toepassingen.

In de volgende tabel ziet u welke grafische functies van PowerPoint volledig, gedeeltelijk of niet worden ondersteund in de ODP-indeling (OpenDocument).

Basisvormen

Ondersteuning voor PowerPoint

Vormen

Ondersteund

Tekstvakken

Ondersteund

Objecten in tekstvakken worden niet weergegeven als u een OpenDocument-bestand opent.

WordArt

Gedeeltelijk ondersteund

De ODF-indeling biedt geen ondersteuning voor WordArt-opties. De tekst en de basistekstkleur blijven behouden, maar de WordArt-effecten en -opmaak gaan verloren.

Opties voor 3D-vormen

Niet ondersteund

Afbeeldingen

Ondersteund

Deze worden ondersteund, behalve voor de invoeg- en koppelingsoptie die niet worden ondersteund in ODF.

SmartArt-diagrammen

Ondersteund

Deze worden geconverteerd naar een groep vormen.

ActiveX-besturingselementen

Niet ondersteund

Objecten in grafieken

Ondersteund

Geconverteerd naar een groep die de grafiek en de objecten bevat.

Aantekening in inkt

Ondersteund

De aantekening in inkt wordt geconverteerd naar een EMF-afbeelding (Enhanced Metafile).

Groep objecten

Ondersteund

Zichtbaarheid van objecten

Ondersteund

Objectranden

Ondersteund

Niet alle randstijlen worden ondersteund. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen als standaardrandstijl (een zwarte, ononderbroken lijn).

Opvullingen van objecten

Ondersteund

Ondersteund, behalve voor achtergrondopvulling van dia's.

In opvullingen met een kleurovergang met meer dan twee kleurovergangsbeëindigingen gaan alle kleurovergangsbeëindigingen na de eerste twee verloren.

Lijnopmaak

Ondersteund

Niet alle lijn- en lijneindestijlen worden ondersteund in de ODF-indeling. Stijlen die niet worden ondersteund, worden opgeslagen in de standaardstijl (respectievelijk een zwarte ononderbroken lijn en een geopende pijl).

Afbeelding bijsnijden

Ondersteund

Het bijsnijden van afbeeldingen met een vorm wordt niet ondersteund.

Afbeeldingskleuren wijzigen

Gedeeltelijk ondersteund

Sommige kleurwijzigingen hebben een equivalent in de ODF-indeling, zoals zwart-wit. Andere kleurwijzigingen hebben geen equivalent en worden geconverteerd. De afbeelding ziet er hetzelfde uit, maar de kleurwijziging kan niet meer worden gewijzigd.

Opties voor 3D-afbeeldingen

Niet ondersteund

Afbeeldingstijlen

Gedeeltelijk ondersteund

Randen worden gedeeltelijk ondersteund, maar kunnen er anders uitzien.

Thema's

Niet ondersteund

Hyperlink op vorm

Niet ondersteund

Tips

 • Voordat u een bestand naar iemand anders verzendt, kunt u het beste het bestand sluiten en weer openen, zodat u kunt controleren hoe het bestand eruitziet in de ODP-indeling (OpenDocument Presentation).

 • Als u geavanceerde objectopmaak wilt converteren die niet in de ODP-indeling wordt ondersteund, converteert u het object naar een afbeelding.

 • Als u met tabellen werkt, voltooit u de tabel voordat u PowerPoint afsluit. Als u PowerPoint afsluit, worden tabellen geconverteerd naar afbeeldingen en kunt u de tabellen niet meer bewerken.

 • Gebruik geen nadrukanimaties (dus animaties die geen begin- of eindanimatie zijn) waarbij de kleur of de grootte wordt gewijzigd. Deze effecten gaan namelijk verloren als u de presentatie in de ODP-bestandsindeling opslaat.

Zie ook

.odp- en PowerPoint.pptx-bestanden in PowerPoint voor het web bewerken

Een presentatie in een andere bestandsindeling opslaan

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×