Problemen oplossen wanneer u OneNote niet kunt synchroniseren

Vervelend dat u synchronisatieproblemen in OneNote hebt.

We brengen voortdurend productupdates uit om problemen op te lossen en de synchronisatie in OneNote te verbeteren, dus het is een goed idee om uw exemplaar van OneNote up-to-date te houden. Onze productupdates kunnen gratis worden gedownload en gebruikt. Voordat u de suggesties voor probleemoplossing in dit artikel probeert, raden we u aan de stappen te volgen in Office-updates installeren om de meest recente OneNote-updates op uw pc te installeren. Als u een Mac gebruikt, volgt u de stappen in Controleren op Office voor Mac-updates automatisch.

Als u nog steeds problemen met het synchroniseren ondervindt nadat u OneNote hebt bijgewerkt, klikt u op het synchronisatieprobleem waarmee het probleem het beste wordt beschreven of gaat u naar het einde van dit artikel om uw synchronisatieprobleem door te geven aan het OneNote-productteam.

U wordt aangeraden de stappen in Office-updates installeren te volgen om de nieuwste OneNote-update te installeren, voordat u de onderstaande suggesties voor probleemoplossing probeert.

Als het notitieblok dat niet kan worden gesynchroniseerd, is opgeslagen in OneDrive of in nieuwere versies van SharePoint, opent u het notitieblok inWebversie van OneNote (op www.onenote.com). Op deze manier kunt u vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door de server of door OneNote.

 1. Klik in OneNote op Bestand > Info.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de URL die wordt weergegeven onder de naam van het desbetreffende notitieblok en klik op Kopiëren.

 3. Klik in de webbrowser in het adresvak en druk op Ctrl+V om de gekopieerde URL te plakken.

 4. Druk op Enter om het notitieblok te laden in Webversie van OneNote.

Als u het notitieblok kunt openen inWebversie van OneNote en de wijzigingen worden weergegeven, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de bureaubladversie van OneNote. De verbinding wordt meestal hersteld door het notitieblok te sluiten en opnieuw te openen. Volg deze stappen:

 1. Klik in OneNote op Bestand > Info.

 2. Klik naast de naam van het desbetreffende notitieblok op Instellingen en klik vervolgens op Sluiten.

 3. Ga terug naar het notitieblok inWebversie van OneNote in de browser en klik op het lint op Openen in OneNote.

Belangrijk: Afhankelijk van de grootte van het notitieblok en het type internetverbinding dat u gebruikt, kan het even duren voordat alle inhoud van het notitieblok naar de bureaubladversie van OneNote is gesynchroniseerd.

Als u het notitieblok niet kunt openen en weergeven in Webversie van OneNote, is de server waarschijnlijk de bron van het synchronisatieprobleem. Als uw notitieblok is opgeslagen in OneDrive, controleert u de statuspagina voor Microsoft-services op bekende onderbrekingen of storingen. Als uw notitieblok is opgeslagen in SharePoint, moet u contact opnemen met de beheerder om het probleem te rapporteren en op te lossen.

Waarschuwing: Het wordt afgeraden u aan te melden en weer af te melden bij OneNote (of de app te verwijderen en opnieuw te installeren), aangezien dit het verlies van gegevens kan veroorzaken.

Als u het notitieblok kunt openen en weergeven in Webversie van OneNote maar de wijzigingen niet kunt zien, zijn de gegevens nog niet gesynchroniseerd. U kunt de synchronisatiestatus als volgt op specifieke fouten controleren:

 1. Klik in OneNote op Bestand > Info.

 2. Klik op de knop Synchronisatiestatus weergeven.

 3. Controleer op fouten in het dialoogvenster, noteer de foutcode en het bericht en raadpleeg de lijst met foutcodes in dit artikel.

  Opmerking: Mogelijk ziet u een knop Hulp vragen naast een fout. Als deze knop wordt weergegeven, klikt u erop om een artikel te openen waarin wordt beschreven hoe u de fout kunt oplossen.

Soms kan het zijn dat uw gedeelde notitieblok normaal wordt gesynchroniseerd met uitzondering van een van de secties. U kunt dit als volgt controleren:

 1. Klik in OneNote op Bestand > Info > Synchronisatiestatus weergeven.

 2. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok op een notitieblokpictogram met een gele waarschuwingsdriehoek om de naam weer te geven van een sectie die de synchronisatieproblemen veroorzaakt.

 3. Klik op de knop Nu synchroniseren naast het notitieblok dat de sectie bevat.

Afzonderlijke notitiebloksecties kunnen er de oorzaak van zijn dat de synchronisatie soms niet goed wordt uitgevoerd. Als u één sectie hebt die niet wordt gesynchroniseerd met de rest van een notitieblok dat verder up-to-date is, kunt u de volgende oplossing proberen:

 1. Maak een nieuwe sectie in hetzelfde notitieblok.

 2. Kopieer alle pagina's van de oude sectie naar de nieuwe sectie die u zojuist hebt gemaakt (maar verplaats deze niet). Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op elke pagina en klikt u vervolgens op Verplaatsen of Kopiëren.

 3. Wanneer alle pagina's naar de nieuwe sectie zijn gekopieerd, drukt u op Shift+F9 om het notitieblok handmatig te synchroniseren. Als er een voortgangsbalk wordt weergegeven, wacht u totdat deze is voltooid.

Als op basis van deze stappen de pagina's in de nieuwe sectie zijn gesynchroniseerd, kunt u de oude sectie verwijderen en verder werken in de nieuwe sectie. Zodra de oude sectie is verwijderd, kunt u de naam van de nieuwe sectie wijzigen in dezelfde naam als de verwijderde sectie.

Als deze stappen niet werken, kunnen synchronisatiefouten of problemen met de sectie ook zijn veroorzaakt door een beschadigde sectie in de Prullenbak van notitieblok. Als u de sectie niet meer nodig hebt, kunt u deze uit de Prullenbak verwijderen, zodat de fout niet langer optreedt:

 1. Klik in het OneNote-notitieblok op het tabblad Geschiedenis en vervolgens op Prullenbak van notitieblok.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de sectie (of pagina) en kies Verplaatsen of kopiëren.

 3. U kunt de pagina's of de inhoud van de sectie ook kopiëren en in een andere pagina of sectie plakken. Als u dat hebt gedaan, kunt u de oorspronkelijke sectie of pagina verwijderen.

Berichten over versieconflicten worden meestal weergegeven als u en een andere gebruiker hetzelfde deel van een pagina proberen te bewerken, zoals het tegelijk wijzigen van dezelfde alinea met notities. Als dit gebeurt, worden er meerdere kopieën van de pagina gemaakt om gegevensverlies te voorkomen en wordt er een foutbericht op de gele informatiebalk weergegeven. U ziet een pictogram op een pagina waarop een conflict is opgetreden.

U kunt samenvoegingsconflicten als volgt oplossen:

 1. Klik op de gele informatiebalk bovenaan de pagina om een pagina met de conflicterende wijzigingen (met rood gemarkeerd) te bekijken.

 2. Kopieer zo nodig gegevens uit de pagina met samenvoegingsconflicten en plak de wijzigingen in de hoofdpagina.

 3. Wanneer u alle wijzigingen hebt verwerkt, verwijdert u de pagina met conflicten door met de rechtermuisknop op de tab van de pagina te klikken en vervolgens op Verwijderen in het snelmenu te klikken.

Fouten waarin wordt gemeld dat de server bezet is, worden meestal weergegeven wanneer notitieblokken zijn opgeslagen in SharePoint, SharePoint Online of OneDrive voor Bedrijven. Hoewel het hier ogenschijnlijk om synchronisatiefouten gaat, zijn de meeste in feite verificatiefouten die kunnen worden opgelost met een van de volgende methoden:

 • Meld u af en opnieuw aan bij OneNote.

 • Sluit en heropen het notitieblok.

 • Controleer of u toegang hebt tot het notitieblok viaWebversie van OneNote (op www.onenote.com), SharePoint of SharePoint Online.

Met sommige fouten, zoals 0xE00015E0, wordt aangegeven dat er onvoldoende ruimte op het apparaat of in het notitieblok is om een sectie te synchroniseren. Dit kan worden veroorzaakt door grote back-upbestanden. U kunt deze synchronisatieproblemen oplossen door bestaande back-ups van het notitieblok te optimaliseren of te verwijderen.

OneNote-notitieblok optimaliseren

 1. Klik in OneNote op Bestand > Opties.

 2. Klik in het dialoogvenster Opties op Opslaan en back-up maken.

 3. Klik op Alle bestanden nu optimaliseren. Het duurt even voordat de bestanden zijn geoptimaliseerd.

U kunt ook de optie Aantal back-ups die moeten worden bewaard in dezelfde locatie Opslaan en back-up maken wijzigen in een lager getal om ruimte te besparen.

Bestaande back-ups verwijderen

 1. Open de Verkenner.

 2. Typ in de navigatiebalk bovenaan het venster %localappdata% en druk op Enter.

 3. Open de map Microsoft en open vervolgens de map OneNote.

 4. Open de map 16.0 als u OneNote 2016 hebt of de map 15.0 als u OneNote 2013 hebt. Open vervolgens de map Back-up.

 5. Verwijder de bestanden of mappen die u niet meer wilt opslaan in de map Back-up.

Als u een van deze fouten ziet, volgt u de stappen in het bijbehorende artikel:

Hier volgen enkele veelvoorkomende 'service niet beschikbaar'-fouten die kunnen worden weergegeven samen met koppelingen naar artikelen met oplossingen voor de betreffende fouten:

Een notitieblok bevat verkeerd geplaatste secties wanneer wordt geprobeerd wijzigingen te synchroniseren naar een sectie van het notitieblok, maar het sectiebestand niet kan worden gevonden. Los dit probleem op door de sectie uit het notitieblok te verwijderen of te verplaatsen naar een ander notitieblok. Zie het volgende artikel voor meer informatie:

Verkeerd geplaatste secties in OneNote oplossen

Als u OneNote-notitieblokken in SharePoint hebt, merkt u dat deze gewoonlijk in documentbibliotheken zijn opgeslagen. Als voor uw SharePoint-bibliotheek bepaalde eigenschappen zijn ingeschakeld, kunnen er synchronisatiefouten optreden. Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Synchronisatieproblemen met de ruimte voor samenwerking kunnen optreden als een aantal gebruikers probeert dezelfde pagina op hetzelfde moment te bewerken of als een grote bestandsbijlage aan de bewerkte pagina wordt toegevoegd. Hier ziet u enkele aanbevolen procedures die u kunt uitvoeren om deze fouten te vermijden:

 • Deel de gebruikers in kleine groepen van maximaal zes personen in.

 • Maak voor elke groep gebruikers een afzonderlijk 'sectietabblad'. Als er bijvoorbeeld vier groepen van zes gebruikers zijn, maakt u vier tabbladen.

 • Laat elke gebruiker een eigen pagina maken of laat elke gebruiker de pagina op verschillende plaatsen bewerken.

 • Toevoegen van grote bestandsbijlagen vermijden

Best practices voor het synchroniseren van OneNote-notitieblokken

Ons ondersteuningsteam onderhoudt een lijst met tips waarmee u mogelijk toekomstige synchronisatiefouten kunt voorkomen.

Zie de beste procedures voor het synchroniseren van notities in OneNote voor meer informatie.

Diagnostisch hulpprogramma van OneNote

U kunt ook het diagnostisch hulpprogramma van OneNote gebruiken om diagnostische informatie voor uw geïnstalleerde versie van OneNote 2016 voor Windows te verzamelen en vervolgens de informatie voor probleemoplossing veilig naar Microsoft te verzenden.

Opmerking: Het diagnostisch hulpprogramma van OneNote is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer extra talen beschikbaar komen.

U wordt aangeraden de stappen in Automatisch controleren op software-updates te volgen voordat u de onderstaande suggesties voor probleemoplossing probeert.

Als het notitieblok dat niet kan worden gesynchroniseerd, is opgeslagen in OneDrive of in nieuwere versies van SharePoint, opent u het notitieblok inWebversie van OneNote (op www.onenote.com). Op deze manier kunt u vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door de server of door OneNote.

 1. Klik op de werkbalk in OneNote voor Mac op Notitieblokken > Notitieblokken > Koppeling kopiëren naar notitieblok.

 2. Klik in de webbrowser in het adresvak en druk op Command+V om de gekopieerde URL te plakken.

 3. Druk op Enter om het notitieblok te laden in Webversie van OneNote.

Als u het notitieblok kunt openen in eenWebversie van OneNote en de wijzigingen worden weergegeven, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door OneNote voor Mac. De verbinding wordt meestal hersteld door het notitieblok te sluiten en opnieuw te openen. Volg deze stappen:

 1. Klik op de menubalk in OneNote voor Mac op Notitieblokken > Notitieblokken > Dit notitieblok sluiten.

 2. Ga terug naar het notitieblok inWebversie van OneNote in de webbrowser en klik op het lint op Openen in OneNote.

Belangrijk: Afhankelijk van de grootte van het notitieblok en het type internetverbinding dat u gebruikt, kan het even duren voordat alle inhoud van het notitieblok naar OneNote voor Mac is gesynchroniseerd.

Als u het notitieblok niet kunt openen en weergeven in Webversie van OneNote, is de server waarschijnlijk de bron van het synchronisatieprobleem. Als uw notitieblok is opgeslagen in OneDrive, controleert u de statuspagina voor Microsoft-services op bekende onderbrekingen of storingen. Als uw notitieblok is opgeslagen in SharePoint, moet u contact opnemen met de beheerder om het probleem te rapporteren en op te lossen.

Als u het notitieblok kunt openen en weergeven in Webversie van OneNote maar de wijzigingen niet kunt zien, zijn de gegevens nog niet gesynchroniseerd. U kunt de synchronisatiestatus als volgt op specifieke fouten controleren:

 1. Klik op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven voor een lijst met notitieblokken.

 2. Wijs het waarschuwingsdriehoekje aan dat naast de naam van een notitieblok in de lijst wordt weergegeven en noteer een eventuele foutcode die in de knopinfo wordt weergegeven. U kunt zoeken naar documentatie over bekende fouten elders in dit artikel, of naar het einde van de pagina schuiven voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het OneNote-productteam voor hulp bij niet-gedocumenteerde problemen.

Als er een fout wordt weergegeven wanneer OneNote bezig is met synchroniseren, zoals ‘Kan <naam sectie> of <naam notitieblok> niet synchroniseren’, of als er een foutpictogram wordt weergegeven naast de naam van het notitieblok, probeert u de volgende stappen om het probleem op te lossen:

 1. Klik op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven voor een lijst met notitieblokken.

 2. Klik op de naam van het notitieblok met synchronisatieproblemen om het te openen.

 3. Maak een nieuwe sectie in hetzelfde notitieblok.

 4. Kopieer alle pagina's van de oude sectie naar de nieuwe sectie die u net hebt gemaakt (maar verplaats de pagina's niet).

 5. Wanneer alle pagina's naar de nieuwe sectie zijn gekopieerd, klikt u op Bestand > Notitieblokken synchroniseren.

Controleer vervolgens of de gekopieerde notities ook synchronisatiefouten bevatten of dat deze fouten alleen in de oorspronkelijke sectie voorkomen.

Als deze stappen niet werken, worden de synchronisatiefouten mogelijk veroorzaakt door beschadigde notities in Verwijderde notities. Als u zeker weet dat u die notities niet meer nodig hebt, kunt u ze verwijderen uit de Prullenbak om de fout op te lossen:

 1. Klik in het OneNote-notitieblok met synchronisatieproblemen op het tabblad Weergave en klik vervolgens op Verwijderde notities.

 2. Houd voor elk item in deze weergave Control ingedrukt en klik op de naam van de notitie. Klik vervolgens op Terugzetten naar.

 3. Kies het notitieblok waarnaar u de verwijderde notities wilt terugzetten en klik op Terugzetten.

 4. Nadat een notitie is gekopieerd naar een ander notitieblok, kunt u de oorspronkelijke notitie in de weergave Verwijderde notities verwijderen door Control ingedrukt te houden, op de naam van de notitie te klikken en vervolgens op Definitief verwijderen te klikken.

Berichten over versieconflicten worden meestal weergegeven als u en een andere gebruiker hetzelfde deel van een pagina proberen te bewerken, zoals het tegelijk wijzigen van dezelfde alinea met notities. Als dit gebeurt, worden er meerdere kopieën van de pagina gemaakt om gegevensverlies te voorkomen en wordt er een foutbericht op de gele informatiebalk weergegeven. U ziet een waarschuwingspictogram op een pagina waarop een conflict is opgetreden.

U kunt samenvoegingsconflicten als volgt oplossen:

 1. Ga naar de pagina waarop het samenvoegingsconflict optreedt, klik op een willekeurige plaats in de pagina en klik vervolgens op Bewerken > Alles selecteren op de menubalk.

 2. Druk op Command+C op het toetsenbord om de selectie te kopiëren.

 3. Ga naar de hoofdversie van de pagina, klik op de plaats waar u de informatie wilt toevoegen, en druk op Command+V om de gekopieerde inhoud te plakken.

 4. Wanneer u klaar bent met het bekijken van de synchronisatieconflicten en de noodzakelijke wijzigingen hebt gemaakt, kunt u de pagina met de fouten verwijderen door te klikken op de knop Versie verwijderen op de gele informatiebalk.

Fouten waarin wordt gemeld dat de server bezet is, worden meestal weergegeven wanneer notitieblokken zijn opgeslagen in SharePoint, SharePoint Online of OneDrive voor Bedrijven. Hoewel het hier ogenschijnlijk om synchronisatiefouten gaat, zijn de meeste in feite verificatiefouten die kunnen worden opgelost met een van de volgende methoden:

 • Meld u af bij OneNote en meld u vervolgens weer aan. Klik op de menubalk op OneNote > Afmelden. Wanneer u bent afgemeld, klikt u op OneNote > Aanmelden.

 • Sluit het notitieblok en open het opnieuw. Klik op de menubalk op Bestand > Dit notitieblok sluiten. Als u het notitieblok opnieuw wilt openen, klikt u op Bestand > Recent notitieblok openen en klikt u op het notitieblok dat u wilt openen.

U kunt ook controleren of u toegang hebt tot het notitieblok via de webservice van OneNote. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op de menubalk op Notitieblokken > Notitieblokken > Koppeling kopiëren naar notitieblok.

 2. Klik in de webbrowser in het adresvak en druk op Command+V om de gekopieerde URL te plakken.

 3. Druk op Enter om het notitieblok te laden in Webversie van OneNote.

Als u het notitieblok kunt openen inWebversie van OneNote en de meest recente wijzigingen worden weergegeven, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door OneNote voor Mac. De verbinding wordt meestal hersteld door het notitieblok te sluiten en opnieuw te openen.

Een notitieblok bevat verkeerd geplaatste secties wanneer wordt geprobeerd wijzigingen te synchroniseren naar een sectie van het notitieblok, maar het sectiebestand niet kan worden gevonden. Los dit probleem op door de sectie uit het notitieblok te verplaatsen naar een ander notitieblok of de sectie uit het huidige notitieblok te verwijderen.

Ga als volgt te werk om een verkeerd geplaatste sectie te verplaatsen naar een ander notitieblok:

 1. Houd Control ingedrukt, klik op de naam van de verkeerd geplaatste sectie klik op Sectie verplaatsen naar.

 2. Selecteer het notitieblok waarnaar u de sectie wilt verplaatsen en klik op Verplaatsen.

Ga als volgt te werk om een verkeerd geplaatste sectie te verwijderen uit uw notitieblok:

 • Houd Control ingedrukt terwijl u klikt op de sectie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Sectie verwijderen.

Let op: U kunt het verwijderen van secties niet ongedaan maken. Wanneer u een sectie verwijdert, verwijdert u ook definitief alle pagina’s in die sectie. Als u niet zeker weet of dat is wat u wilt doen, probeert u de verkeerd geplaatste sectie eerst te verwijderen naar een ander gedeelte van uw notitieblok.

Als u OneNote-notitieblokken in SharePoint hebt, merkt u dat deze gewoonlijk in documentbibliotheken zijn opgeslagen. Als voor uw SharePoint-bibliotheek bepaalde eigenschappen zijn ingeschakeld, kunnen er synchronisatiefouten optreden.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie:

Synchronisatieproblemen met de ruimte voor samenwerking kunnen optreden als een aantal gebruikers probeert dezelfde pagina op hetzelfde moment te bewerken of als een grote bestandsbijlage aan de bewerkte pagina wordt toegevoegd.

Hier ziet u enkele aanbevolen procedures die u kunt uitvoeren om dit soort synchronisatiefouten te vermijden:

 • Deel de gebruikers in kleine groepen van maximaal zes personen in.

 • Maak voor elke groep gebruikers een afzonderlijke sectie. Als er bijvoorbeeld vier groepen van zes gebruikers zijn, maakt u vier secties.

 • Laat elke gebruiker een eigen pagina maken of laat elke gebruiker de pagina op verschillende plaatsen bewerken.

 • Toevoegen van grote bestandsbijlagen vermijden

Hier volgen een aantal andere synchronisatiefouten die kunnen optreden:

0xE0000021: Wachtwoord vereist voor synchronisatie van OneNote

Controleer eerst of u de laatste versie van OneNote uit de Mac App Store hebt geïnstalleerd.

 1. Kies het Apple-menu > Software-update.

 2. De App Store wordt geopend en alle updates voor uw geïnstalleerde macOS-apps worden weergegeven.

 3. Zoek OneNote voor Mac in de lijst met updates en klik op Bijwerken.

Probeer vervolgens uw iCloud-sleutelhangers in macOS opnieuw in te stellen.

 1. Klik in een Finder-venster op Ga > Hulpprogramma’s en klik vervolgens op Sleutelhangertoegang.

 2. Kies in het menu Sleutelhangertoegang de optie Voorkeuren.

 3. Klik op Algemeen > Stel mijn standaardsleutelhangers opnieuw in.

 4. Meld u aan bij uw macOS-account:

 5. Sluit Sleutelhangertoegang af en start de Mac opnieuw op.

 6. Open OneNote en probeer opnieuw of u het notitieblok kunt synchroniseren. Voer uw Microsoft-accountnaam en -wachtwoord in wanneer dit wordt gevraagd.

0xE000002E: de fout 0xE000002E (Niet meer gesynchroniseerd met Store) in OneNote oplossen

De inhoud van OneNote moet worden vernieuwd, maar is dit niet automatisch gelukt. Dit is meestal een tijdelijk probleem dat na een volgende volledige synchronisatie moet zijn opgelost. Als u niet wilt wachten op de volgende automatische synchronisatie, kunt u een volledige synchronisatie van alle geopende notitieblokken uitvoeren door op Shift+Command+S te drukken terwijl OneNote voor Mac actief is.

0xE40105F9: de fout 0xE40105F9 (Niet-ondersteunde clientversie) in OneNote oplossen

U kunt deze fout oplossen door OneNote voor Mac bij te werken naar de recentste versie. Zie Automatisch controleren op software-updates voor meer informatie.

0xE000005E: de fout 0xE000005E (ReferencedRevisionNotFound) in OneNote oplossen

Deze fout wordt meestal veroorzaakt door een tijdelijk probleem dat na een volgende volledige synchronisatie moet zijn opgelost. Als u niet wilt wachten op de volgende automatische synchronisatie, kunt u een volledige synchronisatie van alle geopende notitieblokken uitvoeren door op Shift+Command+S te drukken terwijl OneNote voor Mac actief is.

Uw OneNote-synchronisatieprobleem doorgeven aan het OneNote team

Onze excuses als u uw synchronisatieproblemen nog steeds niet kunt oplossen.

We werken voortdurend aan de verbetering van de synchronisatiefunctionaliteit in OneNote. Om ons te helpen nieuwe problemen sneller te identificeren en op te lossen, kunt u overwegen uw synchronisatieprobleem te melden op de OneNote-forums op Microsoft Answers.

Bedankt.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×