Projectstructuur (velden)

Het veld Projectstructuur bevat structuurcodes. Dit zijn alfanumerieke codes waarmee u de positie van de bijbehorende taak binnen de hiërarchische structuur van het project aangeeft. Structuurcodes zijn vergelijkbaar met overzichtsnummers, behalve dat u structuurcodes kunt bewerken of een specifieke notatie voor de structuurcodes, ofwel codestructuur, kunt toepassen. Structuurcodes zijn ook uniek. U kunt slechts één structuurcode per taak hebben.

De velden Projectstructuur zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Tekst

Projectstructuur (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    De standaardstructuurcode is het overzichtsnummer van de taak. U kunt een eigen notatie typen of definiëren voor uw eigen aangepaste structuurcode. Als u een structuurcode typt, kunt u deze op elk gewenst moment wijzigen. Als u een structuurcode wist, wordt opnieuw het overzichtsnummer weergegeven. Als u een notatie voor structuurcodes (een codestructuur) definieert, wordt het veld Projectstructuur ingevuld met een waarde die overeenkomt met het overzichtsniveau van de taak en de codestructuur. U kunt alleen een structuurcode invoeren die overeenkomt met de codestructuur die u hebt gedefinieerd.

Aanbevolen gebruik    Het veld Projectstructuur is vooral handig als uw bedrijf voor het projectbeheer gebruikmaakt van een specifiek systeem voor structuurcodes. Voeg het veld Projectstructuur aan een taakweergave toe als u de structuurcodes voor taken wilt weergeven, invoeren of wijzigen.

Voorbeeld    U hebt uw project ingesteld met de codestructuur die door uw afdeling wordt gebruikt, en u wilt rapporten weergeven en afdrukken die naar de structuurcodes met alle taken verwijzen. U voegt het veld Projectstructuur toe aan de weergave Taakblad.

Opmerkingen    Als u de codestructuur wilt instellen, wijst u in het menu Project het item Projectstructuur aan en klikt u vervolgens op Code definiëren. Gebruik het dialoogvenster Structuurcode definiëren om de codestructuur voor verschillende niveaus in te stellen en om het eventuele voorvoegsel voor de structuurcode in te voeren.

Projectstructuur (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Microsoft Office Project wijst de structuurcode van een toewijzing toe overeenkomstig de structuurcode van de gekoppelde taak. De standaardstructuurcode is het overzichtsnummer van de taak.

Aanbevolen gebruik    Voeg het toewijzingsveld Projectstructuur toe aan de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u de structuurcode wilt weergeven die aan een taaktoewijzing is gekoppeld. Dit kan u helpen taken aan de hand van het nummer te identificeren.

Voorbeeld    Bij de voortgangsrapportage voor een toewijzing gebruikt u liever structuurcodes in plaats van taaknamen. U voegt het veld Projectstructuur toe aan de weergave Resourcegebruik.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×