RecordLocks (recordvergrendeling), eigenschap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Van toepassing op

Form-object

Report-object

Met de eigenschap RecordLocks kunt u bepalen hoe records worden vergrendeld en wat er gebeurt als twee gebruikers tegelijkertijd proberen dezelfde record te bewerken. Lezen/schrijven.

expressie.RecordLocks

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

Tijdens het bewerken van een record kan die record automatisch in Microsoft Office Access 2007 worden vergrendeld om te voorkomen dat andere gebruikers er wijzigingen in aanbrengen voordat u klaar bent.

  • Formulieren. Bepaalt hoe de record in de onderliggende tabel of query worden vergrendeld wanneer gegevens in een database met meerdere gebruikers worden bijgewerkt.

  • Rapporten. Bepaalt of de records in de onderliggende tabel of query worden vergrendeld tijdens het afdrukken of het maken van een afdrukvoorbeeld van een rapport.

  • Query's. Bepaalt of de records in een query (gewoonlijk een actiequery in een database met meerdere gebruikers) worden vergrendeld tijdens de uitvoering van de query.

Opmerking: De eigenschap RecordLocks is alleen van toepassing op formulieren, rapporten of query's in een database (.mdb of .accdb).

De eigenschap RecordLocks gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Visual Basic

Beschrijving

Geen vergrendelingen

0

(Standaard) In formulieren kunnen twee of meer gebruikers tegelijk dezelfde record bewerken. Dit wordt ook wel 'optimistische' vergrendeling genoemd. Als twee gebruikers wijzigingen in dezelfde record op willen slaan, krijgt de tweede gebruiker een bericht in Access. Die gebruiker kan dan besluiten de record te negeren, de record naar het klembord te kopiëren, of de door de andere gebruiker gemaakte wijzigingen te vervangen. Deze instelling wordt gewoonlijk alleen gebruikt voor formulieren van het type alleen-lezen of voor databases met één gebruiker. Deze instelling wordt ook gebruikt in databases met meerdere gebruikers om zodat meerdere gebruikers tegelijk wijzigingen kunnen aanbrengen in dezelfde record.

Bij rapporten worden de records niet vergrendeld tijdens het afdrukken of het maken van een afdrukvoorbeeld van het rapport.

Bij query's worden de records niet vergrendeld tijdens het uitvoeren van de query.

Alle records

1

Alle records in de onderliggende tabel of query worden vergrendeld zolang het formulier is geopend in formulierweergave of gegevensbladweergave, tijdens het afdrukken of het maken van een afdrukvoorbeeld van het rapport, of tijdens het uitvoeren van de query. De gebruikers kunnen de records wel lezen, maar niemand kan records bewerken, toevoegen of verwijderen totdat het formulier is gesloten, het rapport is afgedrukt of de uitvoering van de query is voltooid.

Bewerkte record

2

(Alleen formulieren en query's) Een pagina met records wordt vergrendeld zodra een gebruiker een veld in de record begint te bewerken en blijft vergrendeld tot de gebruiker doorgaat naar een andere record. Een record kan dus slechts door één gebruiker tegelijk worden bewerkt. Dit wordt ook wel 'pessimistische' vergrendeling genoemd.


Opmerking: U kunt deze eigenschap instellen via het eigenschappenvenster van een formulier, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Opmerking: Als u de eigenschap RecordLocks van een geopend formulier of rapport wijzigt, wordt automatisch de recordset opnieuw aangemaakt.

U kunt de instelling Geen vergrendelingen gebruiken voor formulieren als slechts één persoon de onderliggende tabellen of query's gebruikt of wijzigingen in de gegevens aanbrengt.

In een database met meerdere gebruikers kunt u de instelling Geen vergrendelingen gebruiken als u gebruik wilt maken van optimistische vergrendeling en gebruikers wilt waarschuwen als ze dezelfde record op een formulier willen bewerken. U kunt de instelling Bewerkte record gebruiken als u wilt voorkomen dat twee of meer gebruikers tegelijk de gegevens kunnen bewerken.

U kunt de instelling Alle records gebruiken als u moet kunnen garanderen dat er geen wijzigingen in de gegevens worden aangebracht nadat u begint met het afdrukken of maken van een afdrukvoorbeeld van een rapport of met de uitvoering van een toevoeg-, verwijder-, tabelmaak- of bijwerkquery.

In de weergave voor formulieren en de gegevensbladweergave wordt in de recordkiezer van elke vergrendelde record een indicator 'vergrendeld' weergegeven.

tip

Als u de standaardinstelling voor de eigenschap RecordLocks voor formulieren wilt wijzigen, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Optie voor Acces. In het dialoogvenster Opties voor Access klikt u op Geavanceerd en selecteert u de gewenste optie onder Standaardrecordvergrendeling.

Gegevens in een formulier, rapport of query uit een ODBC-database (Open Database Connectivity) wordt behandeld alsof de instelling Geen is gekozen, ongeacht de instelling van de eigenschap RecordLocks.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld wordt de eigenschap RecordLocks van het formulier Werknemers ingesteld op Edited Record (een pagina records wordt vergrendeld zodra een gebruiker een veld in de record begint te bewerken en blijft vergrendeld tot de gebruiker doorgaat naar een andere record).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×