Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt regels voor Postvak IN gebruiken om automatisch bepaalde acties uit te voeren op e-mail die in uw postvak binnenkomt. U kunt bijvoorbeeld regels maken die de urgentie wijzigen van berichten die u ontvangt, die berichten automatisch verplaatsen naar andere mappen of die berichten verwijderen op basis van bepaalde criteria.

Als u zich niet opOutlook voor Windows bevindt, controleert u welke Outlook-versie u gebruikt en kiest u een van deze opties voor informatie over regels voor Postvak IN:

Belangrijk: De stappen kunnen verschillen tussen de nieuwe en klassieke Outlook voor Windows. Als u wilt bepalen welke versie van Outlook u gebruikt, controleert u of er een Bestand in het menu (bevind zich boven het lint). Als er geen optie voor Bestand is, volgt u de stappen op het tabblad Nieuwe Outlook. Als Bestand wordt weergegeven in het menu, selecteert u het tabblad Klassieke Outlook.

Regels worden toegepast op inkomende berichten en kunnen in elke map worden gemaakt.

 1. Als u snel een regel wilt maken waarmee alle e-mail van een specifieke afzender of een set afzenders naar een map wordt verplaatst, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht in de berichtenlijst waarvoor u een regel wilt maken, selecteert u Geavanceerde acties en selecteert u vervolgens Regel maken.

 2. Kies de map waar u alle berichten van die afzender of groep afzenders naartoe wilt verplaatsen en selecteer OK.

 3. Selecteer OK. De regel wordt toegepast op alle inkomende berichten. Als u wilt dat de regel onmiddellijk wordt uitgevoerd in uw Postvak IN, dan selecteert u het selectievakje voor Voer deze regel nu uit in Postvak IN.

  Opmerking: Momenteel kunt u alleen regels uitvoeren waarin een bericht van een afzender naar een map wordt verplaatst. U kunt geen andere regels uitvoeren, zoals de regels die een berichttitel gebruiken of een bericht markeren als ongelezen.

Als u meer wilt doen dan alleen maar het bericht van die afzender of groep afzenders naar een map verplaatsen, selecteert u Meer opties. Het instellingenmenu voor regels wordt geopend.

Een schermafbeelding van de pagina met regelinstellingen

 • Voor elke regel zijn ten minste drie dingen vereist: Een naam, een voorwaarde en een actie. Regels kunnen ook uitzonderingen op voorwaarden bevatten. U kunt bij elke stap meerdere voorwaarden, acties en uitzonderingen toevoegen via Een voorwaarde toevoegen, Een actie toevoegen en Een uitzondering toevoegen.

 • Als u na deze regels geen andere meer wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje De verwerking van meer regels stoppen in. Zie De verwerking van meer regels stoppen in de webversie van Outlook voor meer informatie.

 • Druk op Opslaan om de regel te maken of op Verwijderen om het maken van de regel te annuleren.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen .

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer bewerken in de regel die u wilt bewerken.

 4. Druk op Opslaan om de bewerkte regel op te slaan.

Opmerking: Sommige regels die in andere versies van Outlook zijn gemaakt, kunnen niet in Webversie van Outlook worden verwerkt. U kunt de regel niet in Webversie van Outlook uitvoeren of bewerken.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen .

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer Verwijderen in de regel die u wilt verwijderen.

  Tip: Als u de regel slechts tijdelijk wilt uitschakelen, selecteert u de wisselknop naast de regel.

Regels voor Postvak IN worden toegepast op inkomende berichten op basis van de volgorde in de lijst Regels voor Postvak IN. U kunt de volgorde bepalen waarin de door u gemaakte regels worden toegepast op berichten die in uw Postvak IN binnenkomen.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen .

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer een regel en gebruik de pijl-omhoog of -omlaag om de volgorde te wijzigen waarin de regel op inkomende berichten wordt toegepast.

Standaard wordt een regel voor het Postvak IN uitgevoerd voor inkomende berichten nadat u hebt de regel gemaakt. Om een regel op bestaande berichten uit te voeren:

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen .

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer Regel nu uitvoeren naast de regel die u wilt uitvoeren.

  Opmerking: Momenteel kunt u alleen regels uitvoeren waarin een bericht van een afzender naar een map wordt verplaatst. U kunt geen andere regels uitvoeren, zoals de regels die een berichttitel gebruiken of een bericht markeren als ongelezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bestaand bericht en selecteer Regels > Regel maken.

 2. Selecteer een voorwaarde en wat er met het bericht moet worden gedaan op basis van de voorwaarde.

  Als u bijvoorbeeld berichten met een bepaalde titel naar een specifieke map wilt verplaatsen, selecteert u de voorwaarde Onderwerp bevat, selecteert u E-mail naar map verplaatsen, selecteert of maakt u een Nieuwe map en selecteert u vervolgens OK.

 3. Selecteer OK wanneer u klaar bent met het maken van de regel.

 4. Als u de regel meteen wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Voer deze nieuwe regel nu uit op berichten die reeds in de huidige map aanwezig zijn in en selecteert u OK.

  Het bericht staat nu in die map.

 1. Selecteer Bestand > Regels en waarschuwingen beheren > Nieuwe regel.

 2. Selecteer een sjabloon.

  Als u bijvoorbeeld een vlag wilt toevoegen aan een bericht:

  • Selecteer Berichten van iemand vlaggen als taak om op te volgen.

 3. Bewerk de beschrijving van de regel.

  • Klik op een onderstreepte waarde, kies de gewenste opties en selecteer OK.

 4. Selecteer Volgende.

 5. Selecteer de voorwaarden, voeg de relevante gegevens toe en selecteer OK.

 6. Selecteer Volgende.

 7. Voltooi het instellen van de regel.

  • Geef de regel een naam, stel regelopties in en controleer de beschrijving van de regel. Klik op een onderstreepte waarde om deze te bewerken.

 8. Selecteer Voltooien.

  Bepaalde regels worden alleen uitgevoerd wanneer Outlook actief is. Als u deze waarschuwing krijgt, selecteert u OK.

 9. Selecteer OK.

Als u regels hebt ingesteld om uw binnenkomende e-mail te ordenen , maar deze niet allemaal werken zoals u verwacht, kunt u met deze stappen het probleem vinden en oplossen.

Ga als volgt te werk om een niet-werkende regel op te lossen:

 1. Klik op Bestand > Regels beheren & waarschuwingen.

 2. Als u een bericht ziet met de mededeling dat u een niet-werkende regel hebt die moet worden gewijzigd, klikt u op OK.

 3. Schakel het selectievakje naast de regel in rood in.

 4. Klik op de koppelingen onder Regelbeschrijving, bewerk de regel indien nodig en klik vervolgens op OK.

  Een verbroken regel herstellen

De instellingen, naam, locatie of het gedrag van een regel wijzigen:

 1. Klik op Bestand > Regels beheren & waarschuwingen.

 2. Schakel het selectievakje in naast de regel die u wilt wijzigen.

 3. Klik op Regel wijzigen, klik op het type wijziging dat u wilt aanbrengen en voer de stappen uit.

  Opties voor Regel wijzigen

  Opmerking: Als u een regel wilt verwijderen, schakelt u in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen het selectievakje naast de regel in en klikt u op Verwijderen.

U kunt een regel verwijderen wanneer u deze niet meer nodig hebt.

 1. Kies op het tabblad Bestand de optie Regels en waarschuwingen beheren.

 2. Kies in het dialoogvenster Regels en waarschuwingen op het tabblad E-mailregels de regel die u wilt verwijderen.

 3. Kies Verwijderen Pictogram Verwijderen > OK.

U kunt een of meer regels handmatig uitvoeren.

 1. Kies op het tabblad Bestand de optie Regels en waarschuwingen beheren en kies op het tabblad E-mailregels de optie Regels nu uitvoeren.

 2. Schakel in het vak Regels nu uitvoeren onder Uit te voeren regels selecteren het selectievakje in voor de regels die u wilt uitvoeren.

 3. Als u een andere map wilt selecteren, kiest u in het vak Uitvoeren in map de optie Bladeren, kiest u de map en kiest u OK.

  Schakel het selectievakje Submappen opnemen in om alle mappen op te nemen onder de map die u bij stap 3 hebt gekozen.

 4. Accepteer in de lijst Regels toepassen op de standaardinstelling Alle berichten of wijzig deze in gelezen of ongelezen berichten.

 5. Kies Nu uitvoeren

Zie ook

Een regel maken in Outlook voor Mac

Regels voor Postvak IN gebruiken in Outlook.com of webversie van Outlook

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×