Rekenkundige operatoren en prioriteit in Excel

Operatoren stellen het type berekening in dat u wilt toepassen op elementen in een formule, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. In dit artikel leert u de standaardvolgorde waarin operatoren in een berekening op de elementen reageren. U leert ook hoe u deze volgorde kunt wijzigen met haakjes.

Typen operatoren

Er zijn vier typen operatoren voor berekeningen: rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, samenvoegingsoperatoren en verwijzingsoperatoren.

Voor het uitvoeren van rekenkundige basisbewerkingen, zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen, of als u getallen wilt combineren en numerieke resultaten wilt produceren, gebruikt u de rekenkundige operatoren in deze tabel.

Rekenkundige operator

Betekenis

Voorbeeld

+ (plusteken)

Optellen

=3+3

- (minteken)


Aftrekken Negatief maken bijvoorbeeld

= 3-1
= – 1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

=3*3

/ (slash)

Delen

=3/3

% (procentteken)

Percentage

= 20%

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen

=

Met de operatoren in de onderstaande tabel kunt u twee waarden vergelijken. Wanneer twee waarden worden vergeleken met behulp van deze operatoren, is het resultaat een logische waarde die waar of onwaar is.

Vergelijkingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

=A1=B1

> (groter dan)

Groter dan

=A1>B1

< (kleiner dan)

Kleiner dan

=A1<B1

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

=A1>=B1

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

=A1<=B1

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan

=A1<>B1

Gebruik het en-teken (&) om een of meer tekstreeksen samen te voegen of te combineren tot één tekstfragment.

Tekstoperator

Betekenis

Voorbeeld

& (en-teken)

Verbindt of voegt twee waarden samen tot één continue tekstwaarde.

= "Noorden" & "Wind"

Combineer celbereiken voor berekeningen met deze operatoren.

Verwijzingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen.

= SOM (B5: B15)

, (komma)

De Union-operator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd.

=SOM(B5:B15,D5:D15)

(spatie)

De intersectie operator, waarmee een verwijzing wordt gemaakt naar cellen die de twee verwijzingen gemeenschappelijk hebben.

= SOM (B7: D7 C6: C8)

# (hekje)

Het symbool # wordt gebruikt in verschillende contexten:

  • Wordt gebruikt als onderdeel van een fout naam.

  • Wordt gebruikt om te zien dat er onvoldoende ruimte is om weer te geven. In de meeste gevallen kunt u de kolom breder maken totdat de inhoud juist wordt weergegeven.

  • De verlopende bereikoperator, die wordt gebruikt om te verwijzen naar een geheel bereik in een dynamische matrixformule.

  • De fout #WAARDE!

  • #####

  • = SOM (A2 #)

@ (at)

Een verwijzings operator die wordt gebruikt om het impliciete snijpunt in een formule aan te geven. 

= @A1: A10

= SOM (Tabel1 [@ [januari]: [december]])

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

In sommige gevallen kan de volgorde waarin berekeningen worden uitgevoerd, van invloed zijn op de retourwaarde van de formule, zodat u de volgorde begrijpt, en hoe u de volgorde kunt wijzigen voor de resultaten die u verwacht te zien.

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule in Excel begint altijd met het gelijkteken (=). Het gelijkteken laat Excel weten dat de volgende tekens een formule vormen. Nadat dit gelijkteken is, kunt u een reeks elementen berekenen die worden gescheiden door de berekeningsoperatoren. In Excel wordt een formule van links naar rechts berekend, op basis van een bepaalde volgorde voor elke operator in de formule.

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Description

: (dubbele punt)

(één spatie)

, (komma)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
< >
<=
>=
<>

Vergelijken

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen, tussen haakjes. Met de volgende formule wordt bijvoorbeeld de waarde 11 opgeteld omdat in Excel de vermenigvuldiging wordt voor optellen. Met de formule wordt eerst vermenigvuldigd met 3 en wordt vervolgens 5 opgeteld bij het resultaat.

=5+2*3

Als u daarentegen de syntaxis verandert door haakjes te gebruiken, wordt eerst 2 opgeteld bij 5 en wordt de som met 3 vermenigvuldigd, met 21 als resultaat.

=(5+2)*3

In het onderstaande voorbeeld moet de haakjes die het eerste deel van de formule betreffen, eerst eerst B4 + 25 berekenen en vervolgens het resultaat delen door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Bekijk deze video over de operator volgorde in Excel voor meer informatie.

Hoe waarden in formules worden geconverteerd in Excel

Wanneer u een formule invoert, worden voor elke operator bepaalde typen waarden verwacht. Als u een ander type waarde invoert dan verwacht, kan Excel de waarde converteren.

De formule

Treedt

Uitleg

= "1" + "2"

3

Wanneer u een plusteken (+) gebruikt, worden in Excel getallen in de formule verwacht. Ook hoewel de aanhalingstekens tekstwaarden bevatten, worden de tekstwaarden in Excel automatisch geconverteerd naar getallen.

= 1 + "$ 4,00"

5

Wanneer een formule een getal aflevert, wordt de tekst automatisch geconverteerd in Excel met een notatie die meestal voor een getal wordt geaccepteerd.

= "6/1/2001"-"5-1-2001"

31e

Excel interpreteert de tekst als een datum in de notatie dd-mm-jjjj, zet de datums om in seriële getallen en berekent het verschil tussen de tekst.

= WORTEL ("8 + 1")

De fout #WAARDE!

De tekst kan niet worden geconverteerd naar een getal omdat de tekst 8 + 1 niet kan worden omgezet in een getal. U kunt 9 of 8 + "1" gebruiken in plaats van "8 + 1" om de tekst te converteren naar een getal en het resultaat van 3 te retourneren.

= "A" &WAAR

ATRUE

Wanneer de tekst wordt verwacht, worden getallen en logische waarden zoals waar en ONWAAR, geconverteerd naar tekst.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×