Rente, functie

Geeft als resultaat een waarde van het type Dubbele precisie die de rente per periode voor een annuïteit voorstelt.

Syntaxis

Rate( perioden , bet, hw [, tw ] [, type ] [, schatting ] )

De syntaxis van de functie Rate heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

perioden

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee het totale aantal betalingsperioden voor de annuïteit wordt aangegeven. Als u bijvoorbeeld per maand betaalt voor een autolening van vier jaar, omvat uw lening in totaal 4 * 12 (oftewel 48) betalingsperioden.

bet

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee de betaling die verschuldigd is per periode wordt opgegeven. Betalingen bestaan meestal uit een bedrag aan aflossing en rente dat niet verandert gedurende de looptijd van de annuïteit.

hw

Vereist. Getal met dubbele precisie dat de huidige waarde (de waarde op dit moment) aangeeft van een reeks toekomstige betalingen of ontvangsten. Wanneer u bijvoorbeeld geld leent om een auto te kopen, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening.

tw

Optioneel. Variant waarmee de toekomstige waarde of de gewenste contante waarde na de laatste betaling wordt aangegeven. Zo is de toekomstige waarde van een lening € 0 omdat dit de waarde van de lening is na de laatste betaling. Als u echter € 50.000 wilt sparen over een periode van 18 jaar voor de opleiding van uw kind, is € 50.000 de toekomstige waarde. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.

type

Optioneel. Een variant in de vorm van een cijfer waarmee wordt aangegeven wanneer betalingen moeten plaatsvinden. Gebruik 0 als betalingen aan het einde van de betalingsperioden moeten plaatsvinden of 1 voor betalingen aan het begin van de periode. Als dit argument wordt weggelaten, wordt 0 als standaardwaarde gebruikt.

schatting

Optioneel. Variant waarmee u de waarde opgeeft die naar schatting zal worden geretourneerd door Rate. Als u dit argument weglaat, wordt schatting ingesteld op 0,1 (10%).

Opmerkingen

Een annuïteit is een reeks vaste contante betalingen gedurende een specifieke periode. Een annuïteit kan een lening zijn (bijvoorbeeld een hypotheek) of een investering (bijvoorbeeld een maandelijks spaarplan).

Voor alle argumenten worden betaalde bedragen (zoals stortingen op een spaarrekening) weergegeven als negatieve getallen, terwijl ontvangen bedragen (zoals dividenden) worden weergegeven als positieve getallen.

Rate wordt met behulp van iteratie berekend. De berekening start met de waarde van schatting, waarna Rate de berekening herhaalt totdat het resultaat tot op 0,00001 procent nauwkeurig is. Als Rate na 20 pogingen geen resultaat kan vaststellen, mislukt de functie. Als uw schatting 10 procent is en Rate mislukt, geeft u een andere waarde op voor schatting.

Voorbeeld van query

Expressie

Resultaten

SELECT FinancialSample. *, (rente ([TermInYears] * 12,-[MonthlyRePayment], [LoanAmount], 0, 0, 0,1) * 12) AS rentepercentage van FinancialSample;

Geeft als resultaat alle velden van de tabel ' FinancialSample ' en het jaarlijkse ' rentepercentage ' op basis van de ' TermInYears ', ' MonthlyRePayment ' en ' LoanAmount ', en toont de resultaten in kolom rentepercentage.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Rate gebruikt voor het berekenen van het rentepercentage van een lening. Dit gebeurt op basis van het totale aantal termijnen (TotPmts), het bedrag van de termijnbetalingen (Payment), de huidige waarde of hoofdsom van de lening (PVal), de toekomstige waarde van de lening (FVal), een cijfer dat aangeeft of betaling aan het begin of het einde van de termijn verschuldigd is (PayType) en een schatting van de verwachte rente (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×