Resterend cumulatief werk (veld)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Resterend cumulatief werk bevatten de resterende hoeveelheid tijd weergegeven die is gepland voor alle resources die zijn toegewezen aan taak, loop der tijd.

De velden Resterend cumulatief werk zijn onderverdeeld in drie categorieën.

Gegevenstype    Duur

Resterend cumulatief werk (tijdgebonden taakveld).

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Werk bevat de totale tijd die voor een taak is gepland. In het veld Cumulatief werk wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor resources die aan taken zijn toegewezen. De resterende cumulatieve hoeveelheid werk wordt als volgt berekend:

Resterend cumulatief werk = Totale hoeveelheid werk – Cumulatief werk

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterend cumulatief werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om gegevens over resterend cumulatief werk voor taken weer te geven. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoeveel gepland werk er op een bepaalde dag nog moet worden voltooid voor een taak.

Voorbeeld    Voor de taak 'Research' is in totaal acht uur werk gepland, verdeeld over drie dagen, respectievelijk twee, vijf en een uur werk. Voorafgaand aan dag 1 is de waarde in het veld Resterend cumulatief werk acht uur. Op dag 1 is de waarde voor Resterend cumulatief werk zes uur. Op dag 2 is deze een uur en op dag 3 nul uur.

Resterend cumulatief werk (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Werk bevat de totale tijd die voor een taak is gepland. In het veld Cumulatief werk wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor resources die aan taken zijn toegewezen. De resterende cumulatieve hoeveelheid werk wordt als volgt berekend:

Resterend cumulatief werk = Totale hoeveelheid werk – Cumulatief werk

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterend cumulatief werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik om het resterende cumulatieve werk voor een resource weer te geven. Aan de hand hiervan kunt u de totale geplande hoeveelheid werk bepalen die op een bepaald moment nog door een resource moet worden voltooid.

Voorbeeld    Aan John zijn verdeeld over drie dagen de volgende drie taken toegewezen: 'Research', 'Ontwikkelen' en 'Testen'. Het totale werk dat voor alle taken is gepland, is 24 uur over drie dagen. De geplande hoeveelheid werk voor de taak 'Research' over drie dagen is respectievelijk twee, vijf en een. De geplande hoeveelheid werk voor de taak 'Ontwikkelen' over drie dagen is respectievelijk drie, vijf en twee, en voor de taak 'Testen' respectievelijk een, een en vier.

Voorafgaand aan dag 1 bevat het veld Resterend cumulatief werk voor John 24 uur. Op dag 1 is de waarde in het veld Resterend cumulatief werk 18 uur, op dag 2 is deze zeven uur en op dag 3 nul uur.

Resterend cumulatief werk (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Werk bevat de totale tijd die voor een taak is gepland. In het veld Cumulatief werk wordt de hoeveelheid tijd weergegeven die in de loop der tijd is gepland voor resources die aan taken zijn toegewezen. De resterende cumulatieve hoeveelheid werk wordt als volgt berekend:

Resterend cumulatief werk = Totale hoeveelheid werk – Cumulatief werk

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterend cumulatief werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik als u deze gegevens, verdeeld over een tijdsperiode, wilt weergeven voor toewijzingen aan specifieke taken. Voeg dit veld toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u deze gegevens wilt weergeven voor toewijzingen aan specifieke resources.

Voorbeeld    Aan Jessie is voor de taak 'Research' acht uur werk toegewezen met een duur van drie dagen. De geplande hoeveelheid werk voor de drie dagen is respectievelijk drie, 2,5 en een uur. U voegt het veld Resterend cumulatief werk toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik. Voorafgaand aan dag 1 bevat het veld Resterend cumulatief werk 8 uur. Op dag 1 bevat het veld zes uur, op dag 2 een uur en op dag 3 nul uur.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×