Resterende beschikbaarheid (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Resterende beschikbaarheid bevatten de hoeveelheid resterende hoeveelheid tijd die een resource beschikbaar is voor werk.

De velden voor resterende beschikbaarheid zijn in twee categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden taakveld)

Veldtype    Null

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende beschikbaarheid toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u gegevens over de resterende beschikbaarheid van een resource wilt weergeven. In het veld Resterende beschikbaarheid naast de toewijzingsnamen vindt u hierover geen informatie. Dit veld zorgt er alleen voor dat de gegevens over de resterende beschikbaarheid in de resourcerijen boven de toewijzingsrijen worden weergegeven.

Voorbeeld    U hebt Jan toegewezen aan verschillende taken. U bekijken het veld Resterende beschikbaarheid in de weergave Resourcegebruik toe om te zien hoeveel tijd dat Jan heeft om te werken aan andere taken. Er worden geen gegevens wordt weergegeven in het veld Resterende beschikbaarheid naast de toewijzingsnamen. Echter de resterende van beschikbaarheidsgegevens voor de resources wordt weergegeven in de rijen boven de toewijzingsrijen van resources.

Resterende beschikbaarheid (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningsmethode    Het veld Resterende beschikbaarheid wordt afgeleid van de datumvelden Beschikbaar van en Beschikbaar tot, het werk dat is toegewezen aan de resource, de resourcekalender en het maximumeenheden dat is opgegeven voor de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende beschikbaarheid toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u gegevens over de resterende beschikbaarheid van een resource wilt weergeven of hierop wilt filter.

Voorbeeld    U hebt Jan toegewezen aan verschillende taken. U bekijken het veld Resterende beschikbaarheid in de weergave Resourcegebruik toe om te zien hoeveel tijd dat Jan heeft om te werken aan andere taken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×