Resterende hoeveelheid werk (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Resterende hoeveelheid werk geven aan hoeveel tijd, uitgedrukt in manuren of dagen, nog nodig is om een taak of reeks taken te voltooien.

De velden Resterende hoeveelheid werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Resterende hoeveelheid werk (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als een taak voor het eerst wordt gemaakt en er nog geen werk is gerapporteerd, is de waarde van het veld Resterende hoeveelheid werk gelijk aan de waarde van het veld Werk voor de taak. Zodra werkelijke hoeveelheden werk worden gerapporteerd, wordt de resterende hoeveelheid werk als volgt berekend:

Resterende hoeveelheid werk = Werk – Werkelijke hoeveelheid werk

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende hoeveelheid werk aan een taakweergave toe als u de resterende hoeveelheid werk wilt weergeven, bewerken of hierop wilt filteren. Wijzig het veld Resterende hoeveelheid werk voor de taak als u de resterende hoeveelheid werk die nodig is om de taak te voltooien groter of kleiner wilt maken. Als u de resterende hoeveelheid werk wijzigt, wordt ook de waarde in het veld %  voltooid aangepast.

Voorbeeld    De geplande hoeveelheid werk van de taak 'Voorstel uitwerken' is 40 uur. De toegewezen resources hebben u zojuist laten weten dat ze nog acht uur extra nodig hebben om de taak te voltooien. U voegt het veld Resterende hoeveelheid werk aan de weergave Taakblad toe en verhoogt de waarde van het veld voor deze taak met acht uur.

Opmerkingen    Als u een waarde in het veld Resterende hoeveelheid werk voor de taak opgeeft, wordt de opgegeven resterende hoeveelheid werk verdeeld over de toegewezen resources.

Als u het percentage voltooid of de totale werkelijke hoeveelheid werk invoert, is het mogelijk dat de resterende hoeveelheid werk rond de statusdatum door Project opnieuw wordt gepland. Desgewenst kunt u deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. U kunt dit doen in het dialoogvenster Projectopties

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Resterende hoeveelheid werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De resterende hoeveelheid werk voor een resource is de som van alle waarden voor de resterende hoeveelheid werk voor alle toewijzingen van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende hoeveelheid werk aan een resourceblad toe als u de resterende hoeveelheid werk voor een resource wilt weergeven of filteren.

Voorbeeld    U merkt op dat Johan voortdurend overwerkt is terwijl de capaciteit van Chris niet volledig lijkt te worden benut. U wilt analyseren of de werklast van beiden echt ongelijk is zodat u in dat geval de toewijzingen evenrediger kunt verdelen. U voegt het veld Resterende hoeveelheid werk aan de weergave Resourceblad toe zodat u de werklast van de twee resources kunt vergelijken.

Resterende hoeveelheid werk (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing wordt gemaakt en nog geen werk is uitgevoerd, bevat het veld Resterende hoeveelheid werk dezelfde hoeveelheid als het veld Werk. Zodra er een werkelijke hoeveelheid werk voor deze toewijzing wordt gerapporteerd, wordt de resterende hoeveelheid werk in Project volgens de onderstaande formule berekend:

Resterende hoeveelheid werk = Werk – Werkelijke hoeveelheid werk

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende hoeveelheid werk aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik toe wanneer u de gegevens over de resterende hoeveelheid werk wilt bewerken, weergeven of filteren. Bewerk het veld Resterende hoeveelheid werk voor de toewijzing wanneer u de hoeveelheid werk die nodig is om een taak te voltooien moet verhogen of verlagen.

Voorbeeld    De taak 'Offerte maken' die is toegewezen aan Chris, is gepland als 40 uur werk. Chris heeft u zojuist meegedeeld dat er acht uur extra werk nodig zullen zijn om de taak te voltooien. U voegt het veld Resterende hoeveelheid werk toe aan de weergave Taakgebruik en bewerkt het veld om acht extra uren aan resterende hoeveelheid werk voor deze toewijzing toe te voegen.

Opmerkingen    Als u het percentage voltooid of de totale werkelijke hoeveelheid werk invoert, is het mogelijk dat de resterende hoeveelheid werk rond de statusdatum door Project opnieuw wordt gepland. Desgewenst kunt u deze voortgangsvelden in het project ook ongewijzigd laten, zelfs als voltooid werk een statusdatum in de toekomst of resterend werk een statusdatum in het verleden heeft. U kunt dit doen in het dialoogvenster Projectopties

In het dialoogvenster Projectgegevens kunt u de statusdatum op een andere datum instellen dan de datum van vandaag.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×