Resterende overuren (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden Resterende overuren worden de geplande resterende overuren weergegeven.

De velden Resterende overuren zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Resterende overuren (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De resterende overuren van een taak worden berekend als de som van alle resterende overuren voor alle toegewezen resources aan de taak.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende overuren aan een taakblad toe als u de resterende overuren van taken wilt weergeven of hierop wilt filteren.

Voorbeeld    U wilt weten hoeveel overuren nog nodig zijn voor de taak 'Voorstel uitwerken'. U voegt het veld Resterende overuren aan de weergave Taakblad toe.

Resterende overuren (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De resterende overuren voor een resource zijn het totaal van alle waarden voor resterende overuren voor alle toewijzingen van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende overuren toe aan een resourceblad als u de gegevens over de resterende overuren wilt weergeven of filteren.

Voorbeeld    Uw team heeft de afgelopen maand veel overuren gemaakt. U wilt zien hoeveel resterende overuren gepland zijn om te achterhalen of het verantwoord is tijdelijke krachten in te huren voor de rest van het project. U voegt het veld Resterende overuren toe aan de weergave Resourceblad om de resterende overuren die voor de resources zijn gepland, te bekijken.

Resterende overuren (toewijzingsveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Als er overuren voor een toewijzing zijn gepland, maar nog geen overuren zijn gemeld, bevat het veld Resterende overuren dezelfde waarde als het veld Overuren. Op het moment dat werkelijke overuren voor deze toewijzing worden gemeld, worden de resterende overuren als volgt berekend:

Resterende overuren = Overuren - Werkelijke overuren

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Resterende overuren toe aan het tijdgebonden deel van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u de resterende overuren voor toewijzingen wilt bewerken, weergeven of filteren. Als u meer of minder overuren voor een taak nodig hebt, kunt u een nieuwe waarde typen in het veld Resterende overuren.

Voorbeeld    Voor de taak 'Offerte maken' die is toegewezen aan Chris, zijn acht overuren gepland. Chris heeft net gemeld dat hij nog vier extra overuren nodig heeft. Voeg het veld Resterende overuren toe aan de weergave Taakgebruik en bewerk de waarde in het veld door vier extra overuren voor deze toewijzing toe te voegen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×