Richtlijnen voor het geven van namen aan velden, besturingselementen en objecten

Richtlijnen voor het geven van namen aan velden, besturingselementen en objecten

Opmerking: De functionaliteit die wordt beschreven in dit artikel, geldt niet voor Access-web-apps en Access-webdatabases. Zie Een Access-app maken voor meer informatie over het werken met Access-web-apps.

Namen van velden, besturingselementen en objecten in Microsoft Access-bureaubladdatabases:

  • Kunnen maximaal 64 tekens lang zijn.

  • Kunnen elke combinatie van letters, cijfers, spaties en speciale tekens bevatten, behalve een punt (.), een uitroepteken (!), een accent grave (`) en haakjes ([ ]).

  • Kunnen niet met voorloopspaties beginnen.

  • Kunnen geen stuurcodes bevatten (ASCII-waarden 0 tot en met 31).

  • Kunnen geen dubbel aanhalingsteken (") bevatten in namen voor een tabel, weergave of opgeslagen procedure in een Microsoft Access-project.

Hoewel u spaties in de naam van een veld, besturingselement of object kunt gebruiken, bevatten de meeste voorbeelden in de Microsoft Access-documentatie namen voor velden en besturingselementen zonder spaties omdat spaties in namen in bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot naamgevingsconflicten in Microsoft Visual Basic for Applications.

Wanneer u een veld, besturingselement of object een naam geeft, is het een goed idee om te controleren of de naam van een eigenschap of ander element dat door Microsoft Access wordt gebruikt, niet wordt gedupliceerd. anders kan de database in sommige gevallen onverwacht gedrag produceren. Als u bijvoorbeeld naar de waarde van het veld Naam in een tabel NameInfo verwijst met de syntaxis NameInfo.Name, wordt in Microsoft Access de waarde van de eigenschap Naam van de tabel weergegeven in plaats van de waarde van het veld Naam.

Een andere manier om onverwachte resultaten te voorkomen is altijd de operator ! te gebruiken in plaats van de operator . (punt) bij het verwijzen naar de waarde van een veld, besturingselement of object. Met de volgende aanduiding bijvoorbeeld wordt expliciet verwezen naar de waarde van het veld Naam in plaats van de eigenschap Naam:

[NaamInfo]![Naam]

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×