Rijen toevoegen, bewerken, zoeken en verwijderen met een gegevensformulier

Wanneer een rij met gegevens zeer breed is en herhaaldelijk horizontaal schuiven vereist, kunt u een gegevensformulier gebruiken om rijen toe te voegen, te bewerken, te zoeken en te verwijderen.

Meer informatie over gegevensformulieren

Met een gegevensformulier kunt u op een handige manier één volledige rij met gegevens invoeren of weergeven in een bereik of tabel zonder horizontaal te schuiven. U zult ook waarschijnlijk vinden dat met een gegevensformulier de invoer van gegevens gemakkelijker is dan wanneer de gegevens kolom voor kolom moeten worden ingevoerd, zeker als er meer kolommen zijn dan op het scherm kunnen worden weergegeven. Gebruik een gegevensformulier als een eenvoudig formulier met tekstvakken die de kolomkopjes als labels gebruiken, voldoende is en u geen behoefte hebt aan geavanceerde of aangepaste formulierfuncties zoals een keuzelijst of kringveld.

Voorbeeld van een typisch gegevensformulier

In Microsoft Excel kunt u automatisch een ingebouwde gegevensformulier maken voor uw bereik of tabel. In het gegevensformulier worden automatisch de kolomkoppen als labels weergegeven in een afzonderlijk dialoogvenster. Naast elk label bevindt zich een leeg tekstvak waarin u de gegevens voor elke kolom kunt invoeren, voor maximaal 32 kolommen. In een gegevensformulier kunt u nieuwe rijen invoeren, rijen zoeken door te navigeren of (op basis van de celinhoud) rijen bijwerken en verwijderen. Als een cel een formule bevat, wordt het resultaat van de formule weergegeven in het gegevensformulier, maar kunt u de formule niet in het gegevensformulier wijzigen.

Opmerking: U kunt een gegevensformulier niet afdrukken. Aangezien een gegevensformulier een modaal dialoogvenster is, kunt u niet de opdracht afdrukken in Excel of de knop afdrukken gebruiken totdat u het gegevensformulier sluit. U kunt ook de Windows-schermafbeelding voor afdrukken gebruiken om een afbeelding van het formulier te maken en deze vervolgens naar Microsoft Paint of een ander programma te kopiëren.

De formulierknop toevoegen aan het lint

 1. Voeg indien nodig een kolomkop toe aan elke kolom in het bereik of de tabel. Excel gebruikt deze kolomkoppen om labels te maken voor elk veld in het formulier.

  Belangrijk: Zorg ervoor dat het bereik van gegevens geen lege regels bevat.

 2. Klik op een cel in het bereik of de tabel waaraan u het formulier wilt toevoegen.

 3. Ga als volgt te werk om de knop formulier Knop Formulierbesturingselement toe te voegen aan de werkbalk Snelle toegang:

  1. Klik op de pijl naast de werkbalk Snelle toegang en klik op Meer opdrachten.

  2. Klik in het vak Kies opdrachten uit op alle opdrachtenen selecteer vervolgens de knop formulier Knop Formulierbesturingselement in de lijst.

  3. Klik op Toevoegen en klik op OK.

 4. Klik op de werkbalk Snelle toegangop formulier Knop Formulierbesturingselement .

Belangrijk:  Als u een bericht ziet waarin wordt aangegeven dat te veel velden in het gegevensformulier worden weergegeven, moet u het aantal kolommen verkleinen omdat een gegevensformulier slechts 32 kolommen mag bevatten. Eén oplossing (wanneer u werkt met een bereik van kolommen) is door een lege kolom in te voegen en in twee bereiken een bereik te verbreken. Maak vervolgens zo nodig een apart gegevensformulier voor de kolommen rechts van de lege kolom.

Een gegevensformulier gebruiken

Met een gegevensformulier kunt u rijen in een bereik of tabel toevoegen, zoeken, wijzigen en verwijderen.

Een nieuwe rij met gegevens toevoegen

 1. Klik in het gegevensformulier op Nieuw.

 2. Typ in het gegevensformulier dat wordt weergegeven, de gegevens voor de nieuwe rij in de opgegeven velden.

  Druk op TAB om naar het volgende veld in de rij te gaan. Druk op SHIFT + TAB om naar het vorige veld te gaan.

 3. Wanneer u klaar bent met het typen van gegevens, drukt u op ENTER om de wijzigingen op te slaan en de rij onder aan het bereik of de tabel toe te voegen.

  Belangrijk: Als u een bericht ziet waarin wordt aangegeven dat de lijst of database niet kan worden uitgebreid, kunnen bestaande gegevens worden overschreven wanneer u verdergaat. Als u een rij aan een tabel of bereik toevoegt met behulp van een gegevensformulier, wordt de rij naar beneden uitgebreid. Als u de tabel uitvouwt, wordt het bericht niet uitgebreid met een lijst of database. U kunt de gegevens op het werkblad opnieuw rangschikken, zodat het bereik of de tabel beneden de laatste rij kan worden uitgevouwen.

Opmerking: Voordat u op ENTER drukt, kunt u wijzigingen ongedaan maken door op het gegevensformulier op herstellen te klikken. Alle gegevens die u in de velden hebt getypt, worden verwijderd.

Zoeken naar een rij door te navigeren

Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

 • Gebruik de pijlen van de schuifbalk in het gegevensformulier als u één rij per keer wilt verplaatsen.

 • Als u tien rijen per keer wilt verplaatsen, klikt u op de schuifbalk tussen de pijlen.

 • Als u naar de volgende rij in het bereik of de tabel wilt gaan, klikt u op Volgende zoeken.

 • Klik op Vorige zoekenals u naar de vorige rij in het bereik of de tabel wilt gaan.

Zoeken naar een rij door zoekcriteria in te voeren

 1. Klik op criteriaen voer de vergelijkingscriteria in het gegevensformulier in.

  Alle items die beginnen met de vergelijkingscriteria worden gefilterd. Als u bijvoorbeeld de tekst DAV als criterium typt, vindt u in Excel ' Davidovski ' en ' Davis '. Als u tekstwaarden wilt zoeken die sommige tekens maar andere tekens delen, gebruikt u een jokerteken als criterium.

  De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt als vergelijkingscriteria voor filters en bij het zoeken en vervangen van inhoud.

U gebruikt

Gewenste zoekresultaat

? (vraagteken)

Eén willekeurig teken
Zo vindt u met smi? bijvoorbeeld 'smit' en 'smid'.

* (sterretje)

Een willekeurig aantal tekens
Zo vindt u met 'g*d' bijvoorbeeld 'goed' en 'gereed'.

~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

Een vraagteken, sterretje of tilde
Zo vindt u met fy91~? "fy91?".

 1. Klik op Volgende zoeken of Vorige zoekenals u rijen wilt zoeken die voldoen aan de criteria.

 2. Klik op formulierals u wilt terugkeren naar het gegevensformulier zodat u rijen kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Gegevens wijzigen in een rij

 1. Zoek de rij die u wilt wijzigen.

 2. De gegevens in de rij wijzigen.

  Druk op TAB om naar het volgende veld in de rij te gaan. Druk op SHIFT + TAB om naar het vorige veld te gaan.

 3. Nadat u de gegevens hebt gewijzigd, drukt u op ENTER om de rij bij te werken.

  In Excel wordt automatisch naar de volgende rij verplaatst.

  Opmerking: Voordat u op ENTER drukt, kunt u wijzigingen ongedaan maken door op herstellente klikken.

Een rij verwijderen

 1. Zoek in het gegevensformulier de rij die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

  Waarschuwing: In Excel wordt u gevraagd om de bewerking te bevestigen. U kunt de verwijdering van een rij niet ongedaan maken nadat u deze hebt bevestigd.

Een gegevensformulier sluiten

Als u het gegevensformulier wilt sluiten en wilt teruggaan naar het werkblad, klikt u op sluiten in het gegevensformulier.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answer-community.

Zie ook

Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×