Rnd, functie

Geeft een waarde van het gegevenstype Enkel als resultaat die een willekeurig getal bevat.

Syntaxis

Rnd[(getal)]

Het optionele argumentgetal is een waarde van het gegevenstype Enkele precisie of een geldige numerieke expressie.

Retourwaarden

Als getal deze waarde heeft

Genereert Rnd

Kleiner dan nul

Elke keer hetzelfde getal, met getal als seed.

Groter dan nul

Het volgende willekeurig getal in de reeks.

Gelijk aan nul

Het laatst gegenereerde getal.

Niet opgegeven

Het volgende willekeurig getal in de reeks.

Opmerkingen

De functie Rnd retourneert een waarde kleiner dan 1, maar groter dan of gelijk aan nul.

De waarde van getal bepaalt hoe Rnd een willekeurig getal genereert:

Voor elke opgegeven beginwaarde (seed) wordt dezelfde nummerreeks gegenereerd omdat in elke volgende aanroep van de functie Rnd het vorige nummer wordt gebruikt als de seed voor het volgende nummer in de reeks.

Gebruik vóór het aanroepen van Rnd de instructie Randomize zonder een argument om de generator voor willekeurige getallen te initialiseren met een seed op basis van de systeemtimer.

Als u willekeurige gehele getallen wilt produceren in een bepaald bereik, gebruikt u deze formule:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Hier is upperbound het hoogste getal in het bereik en lowerbound het laagste getal in het bereik.

Opmerking:  Als u reeksen met willekeurige getallen wilt herhalen, roept u Rnd aan met een negatief argument, direct voordat u Randomize gebruikt met een numeriek argument. Als u Randomize gebruikt met dezelfde waarde voor getal, wordt de vorige reeks niet herhaald.

Queryvoorbeeld

Expressie

Resultaten

SELECT ProductVerk.ProductID, Rnd([Korting]) AS RandomNumbers FROM ProductSales;

Retourneert de product-id samen met willekeurige getallen in kolom RandomNumbers.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Rnd gebruikt voor het genereren van een willekeurig geheel getal tussen 1 en 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×