Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie SAMENG.RENTE in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.

Syntaxis

SAMENG.RENTE(uitgifte;eerste_rente;stortingsdatum;rente;nominale_waarde;frequentie;[soort_jaar];[berek.methode])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie SAMENG.RENTE heeft de volgende argumenten.

 • uitgifte    Vereist. De uitgiftedatum van het waardepapier.

 • eerste_rente    Vereist. De datum van de eerste rentebetaling voor het waardepapier.

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • rente Vereist. De jaarlijkse couponrente van het waardepapier.

 • nominale_waarde    Vereist. De nominale waarde van het waardepapier. Als u nominale_waarde weglaat, gebruikt SAMENG.RENTE.V € 1.000.

 • frequentie    Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

 • berek.methode    Optioneel. Een logische waarde waarmee de manier wordt aangegeven waarop de totale samengestelde rente moet worden berekend als de stortingsdatum na de datum van eerste rente valt. Bij een waarde van WAAR (1) wordt de totale samengestelde rente vanaf de uitgifte tot aan de stortingsdatum als resultaat gegeven. Bij een waarde van ONWAAR (0) wordt de samengestelde rente vanaf eerste rente tot aan stortingsdatum als resultaat gegeven. Als u het argument niet invoert, wordt standaard WAAR gebruikt.

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • uitgifte, eerste_rente, stortingsdatum, frequentie en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als uitgifte, eerste_rente of stortingsdatum een ongeldige datum is, geeft SAMENG.RENTE de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als rente ≤ 0 of nominale_waarde ≤ 0, geeft SAMENG.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als frequentie niet het getal 1, 2 of 4 is, geeft SAMENG.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft SAMENG.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als uitgifte ≥ stortingsdatum, geeft SAMENG.RENTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • SAMENG.RENTE wordt als volgt berekend:

  Vergelijking

  waarbij:

  • Li = looptijd in dagen van de i-e standaardcoupontermijn in de gegeven termijn.

  • AC = aantal standaardcoupontermijnen dat in de gegeven termijn past. Als dit geen geheel getal is, rondt u de waarde naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • NLi = normale lengte in dagen van de standaardcoupontermijn in de gegeven termijn.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

39508

Uitgiftedatum

39691

Datum van eerste rentebetaling

39569

Stortingsdatum

0,1

Rentepercentage

1000

Nominale waarde

2

De frequentie is halfjaarlijks (zie boven)

0

Type dagentelling: 30/360 (zie boven)

Formule

Beschrijving

Resultaat

=SAMENG.RENTE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

De samengestelde rente voor een schatkistcertificaat met de bovenstaande voorwaarden.

16,666667

=SAMENG.RENTE(DATUM(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;ONWAAR)

De samengestelde rente met de bovenstaande voorwaarden; de uitgiftedatum is nu echter 5 maart 2008.

15,555556

=SAMENG.RENTE(DATUM(2008;4;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;WAAR)

De samengestelde rente met de bovenstaande voorwaarden; de uitgiftedatum is nu echter 5 april 2008 en de opgelopen rente wordt berekend vanaf de eerste rente tot aan de stortingsdatum.

7,2222222

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×