Scalaire ODBC-functies

Microsoft Access SQL biedt ondersteuning voor het gebruik van de door ODBC gedefinieerde syntaxis voor scalaire functies in een Pass Through-query die wordt uitgevoerd op Microsoft SQL Server. Als u bijvoorbeeld alle rijen wilt retourneren waarbij de absolute waarde van de wijziging in de prijs van een aandeel groter is dan vijf, gebruikt u de volgende query:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

Zie scalaire functiesvoor een beschrijving van de argumenten en een volledige uitleg van de escape-syntaxis voor het opnemen van functies in een SQL-instructie.

Scalaire ODBC-functies per categorie

Een deel van de Tekstfuncties worden ondersteund. De volgende tabel bevat een overzicht van de scalaire ODBC-functies en de overeenkomstige functies voor Access, indien van toepassing.

ODBC-functie (ODBC-versie)

Access, functie

ASCII (ODBC 1,0)

Asc, functie

BIT_LENGTH (3,0)

(Geen equivalent)

CHAR (ODBC 1,0)

Functie Chr

CONCAT (ODBC 1,0)

(Gebruik de ampersandoperator en-teken (&)

VERSCHIL (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

INVOEGEN (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

LCASE (ODBC 1,0)

Functie LCase

LEFT (ODBC 1,0)

Functie Left

LENGTE (ODBC 1,0)

Functie Len

ZOEKEN (ODBC 1,0)

InStr, functie

LTRIM (ODBC 1,0)

Functies LTrim, RTrim en Trim

OCTET_LENGTH (ODBC 3,0) (geen equivalent, functie)

(Geen equivalent)

POSITION (ODBC 3,0)

InStr, functie

HERHALEN (ODBC 1,0)

String, functie

REPLACE (ODBC 1,0)

Functie Replace

RIGHT (ODBC 1,0)

Functie Right

RTRIM (ODBC 1,0)

Functies LTrim, RTrim en Trim

SOUNDEX (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

SPATIE (ODBC 2,0)

String, functie

SUBTEKENREEKS (ODBC 1,0)

Mid, functie

UCASE (ODBC 1,0)

Functie UCase

Een subset van de wiskundige functies wordt ondersteund. De volgende tabel bevat een overzicht van de scalaire ODBC-functies en de overeenkomstige functies voor Access, indien van toepassing.

ODBC-functie (ODBC-versie)

Access, functie

ABS (ODBC 1,0)

Functie Abs

BOOGCOS (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

ASIN (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

CEILING (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

BOOGTAN (ODBC 1,0)

Functie Atn

BOOGTAN2 (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

COS (ODBC 1,0)

Functie Cos

COT (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

GRADEN (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

EXP (ODBC 1,0)

Functie Exp

VERDIEPING (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

MOD (ODBC 1,0)

(Gebruik de operator rest)

LOG (ODBC 1,0)

Functie Log

LOG10 (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

PI (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

POWER (ODBC 2,0)

Functie Exp

RADIALEN (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

ASELECT (ODBC 1,0)

Functie Rnd

ROUND (ODBC 2,0)

Afrondfunctie

LOG (ODBC 1,0)

Functie Sgn

SIN (ODBC 1,0)

Functie Sin

WORTEL (ODBC 1,0)

Functie Sqr

TAN (ODBC 1,0)

Tan, functie

TRUNCATE (ODBC 2,0)

(Geen equivalent)

Een subset van de datum-en tijdfuncties wordt ondersteund. De volgende tabel bevat een overzicht van de scalaire ODBC-functies en de overeenkomstige functies voor Access, indien van toepassing.

ODBC-functie (ODBC-versie)

Access, functie

CURDATE (ODBC 1,0)

Datumfunctie

CURTIME (ODBC 1,0)

Tijdfunctie

CURRENT_DATE (ODBC 3,0)

Datumfunctie

CURRENT_TIME (ODBC 3,0)

Tijdfunctie

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3,0)

Tijdfunctie

DAYNAME (ODBC 2,0)

WeekdayName, functie

DAYOFMONTH (ODBC 1,0)

Functie Day

DAYOFWEEK (ODBC 1,0)

Weekdagfunctie

DAYOFYEAR (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

EXTRACT (ODBC 3,0)

Functie DatePart

UUR (ODBC 1,0)

Uurfunctie

MINUTE (ODBC 1,0)

Minuutfunctie

MONTH (ODBC 1,0)

Maandfunctie

MONTH (ODBC 2,0)

Maandfunctie

NU (ODBC 1,0)

Nufunctie

KWARTAAL (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

SECONDE (ODBC 1,0)

Secondefunctie

TIMESTAMPADD (ODBC 2,0)

Functie DateAdd

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2,0)

Functie DateDiff

WEEK (ODBC 1,0)

(Geen equivalent)

JAAR (ODBC 1,0)

Jaarfunctie

Een subset van de conversiefuncties wordt ondersteund. De volgende tabel bevat een overzicht van de scalaire ODBC-functies en de overeenkomstige functies voor Access, indien van toepassing.

ODBC, functie

Access, functie

CONVERT

Functies voor typeconversie

Opmerking    Letterlijke tekenreeksen kunnen worden geconverteerd naar de volgende gegevenstypen: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR en SQL_DATETIME. Gebruik SQL_FLOAT om een tekenreeks te converteren naar een valuta. Zie expliciete conversie van gegevenstypen, functievoor meer informatie.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×