In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie SCHEEFHEID.P in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan.

Syntaxis

SCHEEFHEID.P(getal1;[getal2],…)

De syntaxis van de functie SCHEEFHEID.P heeft de volgende argumenten:

Getal 1, getal 2,...    Getal 1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Getal 1, getal 2,... zijn 1 tot 254 getallen of namen, matrices of verwijzing die getallen bevatten waarvoor u de scheefheid van de populatie wilt.

De vergelijking voor SCHEEFHEID.P luidt als volgt:

Vergelijking voor SCHEEFHEID.P

Opmerkingen

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde nul (0) worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Voor SCHEEFHEID.P wordt de standaarddeviatie van een gehele populatie gebruikt en niet een steekproef.

  • Als een argument een ongeldige waarde heeft, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #NUM! als resultaat.

  • Als een argument een ongeldig gegevenstype heeft, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als er minder dan drie gegevenspunten zijn, of als de standaarddeviatie op basis van de steekproef 0 is, geeft SCHEEFHEID.P de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Populatiegegevensset

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formule

Beschrijving

Resultaat

=SCHEEFHEID.P(A2:A11)

Scheefheid van een distributie die is gebaseerd op de populatie van de gegevensset in A2:A11 (0,303193).

0,303193

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×