Section (sectie), eigenschap

Van toepassing op

BoundObjectFrame-object

Image-object

OptionGroup-object

TabControl-verzameling

CheckBox-object

Label-object

Page-object

TextBox-object

ComboBox-object

Line-object

PageBreak-object

ToggleButton-object

CommandButton-object

ListBox-object

Rectangle-object

CustomControl-object

ObjectFrame-object

Rapportobject

Formulierobject

OptionButton-object

SubForm-object

Sectie-eigenschap; is van toepassing op besturingselementen op een formulier of rapport.

U kunt deze besturingselementen vaststellen in de sectie van een formulier of rapport waarin het besturingselement wordt weergegeven. Geheel getal lezen/schrijven.

expressie.Sectie

expressie Vereist. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

Opmerkingen

U kunt voor besturingselementen de eigenschap Section gebruiken om te bepalen in welke sectie van een formulier of rapport een besturingselement komt.

De eigenschap Section zoals deze van toepassing is op de formulier- en rapportobjecten.

U kunt de eigenschap Section gebruiken om een sectie van een formulier of rapport te bepalen en toegang te bieden tot de eigenschappen van die sectie. Alleen-lezen Section-object.

expressie.Section(Index)

expressie Vereist. Een expressie die een van de bovenstaande objecten retourneert.

Index    Vereist Variant. Het nummer of de naam van de sectie.

Opmerkingen

De eigenschap Section komt overeen met een specifieke sectie. U kunt de volgende constanten gebruiken die hieronder worden vermeld. Het is aan te bevelen om de constanten te gebruiken, zodat uw code gemakkelijker kan worden gelezen.

Instelling

Constante

Beschrijving

0

acDetail

Detailsectie van formulier of detailsectie van rapport

1

acHeader

Sectie van formulier of rapportkoptekst

2

acFooter

Sectie van formulier of rapportvoettekst

3

acPageHeader

paginakoptekst-sectie van formulier of rapport

4

acPageFooter

paginavoettekst-sectie van formulier of rapport

5

acGroupLevel1Header

Koptekstsectie op groepsniveau 1 (alleen rapporten)

6

acGroupLevel1Footer

Voettekstsectie op groepsniveau 1 (alleen rapporten)

7

acGroupLevel2Header

Koptekstsectie op groepsniveau 2 (alleen rapporten)

8

acGroupLevel2Footer

Voettekstsectie op groepsniveau 2 (alleen rapporten)


Als een rapport extra secties op groepsniveau heeft, zijn de koptekst/voettekst-combinaties opeenvolgend genummerd vanaf 9.

De eigenschap Section voor formulieren en rapporten is een reeks van alle bestaande secties in het formulier of rapport, gespecificeerd op basis van het sectienummer. Section(0) verwijst bijvoorbeeld naar de detailsectie van een formulier en Section(3) verwijst naar de koptekstsectie van een formulierpagina.

U kunt ook naar een sectie verwijzen op basis van de naam. De volgende instructies verwijzen naar de sectie Detail0 voor het klantenformulier en zijn equivalent.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

U moet voor formulieren en rapporten de eigenschap Section combineren met andere eigenschappen die op formulier- of rapportsecties van toepassing zijn.

Voorbeeld

Is ook van toepassing op besturingselementen van een formulier of rapport.

Het volgende voorbeeld gebruikt de eigenschap Section om vast te stellen welke sectie het besturingselement CustomerID bevat.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Zoals deze van toepassing is op de formulier- en rapportobjecten.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u naar de eigenschap Visible voor de koptekstsectie van pagina's van het formulier Klanten verwijst.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×