Selectiehulpmiddelen voor shapes

Als u wijzigingen in een shape wilt aanbrengen, moet u deze meestal eerst selecteren en voor sommige typen wijzigingen moet u meerdere shapes tegelijk selecteren. In dit onderwerp worden verschillende methoden beschreven voor het selecteren van vormen in Snelle taken.

Opmerking: Als u een shape in een diagram niet kunt selecteren, verplaatsen, vergroten, verkleinen of draaien, kan het zijn dat de shape onderdeel is van een vergrendelde laag.

Een laag ontgrendelen

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Lagen en klik vervolgens op Laageigenschappen.

 2. Schakel in Laageigenschappen in de kolom Vergrendelen het selectievakje uit van het type shape dat u wilt selecteren.

Snelle taken

Taak

Actie

Een enkele shape selecteren

 • Klik op de shape.

Meerdere shapes selecteren

Selecteer een gebied door op de pagina te klikken en te slepen. Alleen de shapes worden geselecteerd die zich volledig binnen het rechthoekige gebied bevinden dat u hebt gedefinieerd met het slepen.

Klik en sleep om shapes in een rechthoekig gebied te selecteren.

Meerdere shapes selecteren met Lasso selecteren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik op Lasso selecteren.

  Klik op Lasso selecteren in de groep Bewerken op het tabblad Start.
 2. Sleep een vrije-vormlasso om de shapes die u wilt selecteren.

  Lassoselectie gebruikt vrijestijltekenen om shapes te selecteren.
 3. Laat de muisknop los nadat u de shapes hebt omcirkeld. De lasso hoeft niet volledig gesloten te zijn om de shapes te selecteren.

Shapes selecteren die zich gedeeltelijk in een selectiegebied bevinden

Standaard moeten shapes zich volledig binnen het selectiegebied van de hulpmiddelen Gebied selecteren en Lasso selecteren bevinden om te worden geselecteerd. Als u meer flexibiliteit wenst, kunt u ook de shapes opnemen die zich gedeeltelijk in het gebied bevinden.

Visio zo configureren dat shapes worden geselecteerd die zich gedeeltelijk in een selectiegebied bevinden

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik in Visio-opties op Geavanceerd.

 3. Schakel onder Opties voor bewerken het selectievakje Shapes selecteren die gedeeltelijk in het gebied liggen in.

  Bij Shapes selecteren die gedeeltelijk in het gebied liggen zijn shapes inbegrepen die gedeeltelijk binnen een selectiegebied vallen.

Meerdere shapes op een pagina selecteren met sneltoetsen

Houd Shift of Ctrl ingedrukt terwijl u op shapes klikt als u meerdere shapes wilt selecteren.

U kunt deze toetsen ook gebruiken om een shape toe te voegen aan de huidige selectie. Als u bijvoorbeeld een shape wilt toevoegen aan een selectie die u met Gebied selecteren hebt gemaakt, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de shape.

Nadat u een selectie hebt gemaakt, houdt u Ctrl ingedrukt om een andere shape toe te voegen door erop te klikken.

Alle shapes op de tekenpagina selecteren

Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik vervolgens op Alles selecteren.

Klik op Alles selecteren om elk element in de tekening of het diagram te selecteren.

Alle objecten van een bepaald type selecteren

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik vervolgens op Alles selecteren.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Selecteren op type het type object dat u wilt selecteren, zoals shapes, verbindingslijnen of containers, en klik op OK.

  Selecteer bij Selecteren op type op type, rol of laag.

De selectie van een of meer shapes opheffen

De selectie van alle shapes opheffen

 • Klik in een leeg gebied in de tekening of druk op Esc.

De selectie van één shape opheffen wanneer er meerdere zijn geselecteerd

 • Druk op Ctrl en klik op de shape die u uit de selectie wilt verwijderen.

  Druk op Ctrl en houd de knop vast om op een shape te klikken en deze te verwijderen uit een groep geselecteerde objecten.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×