Gebruik de macroactie SharePointLijstImporteren in Access-bureaubladdatabases om gegevens te importeren uit een SharePoint-site of om een koppeling met de gegevens tot stand te brengen.

Opmerking: Vanaf Access 2010 heeft de macroactie SharePointLijstOverdragen de naam SharePointLijstImporteren.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instelling

De macroactie SharePointLijstImporteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Overdrachttype

Selecteer het type overdracht.

 • Selecteer Importeren om de lijstgegevens van SharePoint te kopiëren naar een tabel in Access. Wijzigingen van de gegevens in Access hebben geen invloed op de gegevens in Windows SharePoint Services. Omgekeerd hebben wijzigingen van de gegevens in Windows SharePoint Services geen invloed op de gegevens in Access.

 • Selecteer Koppelen om een gekoppelde tabel te maken in Access die is gekoppeld aan de gegevens in Windows SharePoint Services. Wijzigingen van de gegevens in Access worden doorgevoerd in Windows SharePoint Services. Omgekeerd worden wijzigingen van de gegevens in Windows SharePoint Services doorgevoerd in Access.

Siteadres

Voer het volledige pad van de SharePoint-site in.

Lijst-id

Voer de naam of GUID in van de lijst die moet worden overgebracht. Verplicht argument.

Weergave-id

Voer de GUID in van de weergave die u wilt gebruiken voor de lijst. Laat dit argument leeg om alle rijen en kolommen in de lijst over te brengen.

Tabelnaam

Voer de naam in die u in Access wilt weergeven voor de tabel of de gekoppelde tabel.

Waarden voor opzoekvelden ophalen

Selecteer Ja om weergegeven waarden voor opzoekvelden over te brengen in plaats van de id die wordt gebruikt om de bewerking uit te voeren.

Opmerkingen

 • Deze actie heeft hetzelfde effect als het klikken op SharePoint-lijst in de groep Importeren op het tabblad Externe gegevens. De argumenten voor de actie komen overeen met de keuzen die u maakt in de wizard Externe gegevens ophalen.

 • Als u de actie SharePointLijstImporteren wilt uitvoeren in een VBA-module, gebruikt u de methode TransferSharePointList van het object DoCmd.

 • Als u een niet-bestaande lijst of weergave opgeeft, treedt er geen fout op, maar worden er geen gegevens overgebracht.

 • Een GUID is een unieke hexadecimale aanduiding voor een lijst of een weergave. Een GUID moet worden ingevoerd in de volgende notatie, waarbij elke 'F' een hexadecimaal getal is (0 tot en met 9 of A tot en met F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Gebruik de volgende procedure om de GUID voor een lijst of weergave op te vragen op de SharePoint-site:

 1. Open de lijst in Windows SharePoint Services.

 2. Als niet de gewenste weergave actief is, klikt u op de pijl-omlaag bij Weergave en selecteert u vervolgens de gewenste weergave.

 3. Klik op de pijl-omlaag bij Weergave en selecteer vervolgens Deze weergave wijzigen.

  Het adres in de adresbalk van de browser bevat de GUID's voor de lijst en de weergave. De GUID voor de lijst staat achter Lijst=, en de GUID voor de weergave staat achter Weergave=. In het adres wordt elk teken { (accolade openen) voorgesteld door de tekenreeks %7B, elk teken - (afbreekstreepje) door de tekenreeks %2D en elk teken } (accolade sluiten) door de tekenreeks %7D. Bijvoorbeeld:

https://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Voordat u de GUID's uit het adres als argumenten kunt gebruiken in deze macroactie, moet u elke tekenreeks %7B vervangen door het teken {, elke tekenreeks %2D door - en elke tekenreeks %7D door }. Het teken & (en-teken) na de tekenreeks %7D in de GUID van de lijst moet u niet overnemen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×