Skype voor Bedrijven Server 2015 Hybride configureren

Opmerking: Dit artikel is alleen van toepassing op Office 365 beheerd door 21Vianet in China.

Bij hybride implementaties van Skype voor Bedrijven kunnen sommige van uw Skype voor Bedrijven-gebruikers on-premises werken en anderen via Skype voor Bedrijven Online, waarbij ze allemaal hetzelfde domein delen. Hierdoor kunt u eenvoudiger Skype voor Bedrijven-services leveren aan gebruikers in uw organisatie op verschillende geografische locaties of aan gebruikers die extern verbinding maken. U kunt ook gebruikmaken van hybride configuraties van Skype voor Bedrijven als migratiepad naar Office 365. In deze sectie worden hybride configuraties voor Skype voor Bedrijven Server 2015 beschreven.

Hybride implementatie plannen

Bekijk de volgende vereisten voor gebruikers en de infrastructuur van uw netwerk bij het plannen van een hybride implementatie.

Vereisten voor de infrastructuur

Uw omgeving moet aan de volgende vereisten voldoen om een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 te implementeren en te configureren.

 • Een AD FS-server (Active Directory Federation Services) met Windows 2008 R2 SP1 of het nieuwste servicepack. Zie Active Directory Federation Services 2.0 voor aanvullende informatie over de systeemvereisten voor AD FS.

 • Een on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 of Lync Server 2010 met cumulatieve updates voor Lync Server 2010: maart 2013.

 • Beheerprogramma's van Skype voor Bedrijven Server 2015.

 • Een adreslijstsynchronisatieserver. Zie Directorysynchronisatie voor meer informatie over adreslijstsynchronisatie.

Ondersteuning voor Skype voor Bedrijven-clients

Er zijn een paar verschillen in de functies die worden ondersteund in Skype voor Bedrijven-clients en de functies die beschikbaar zijn in de on-premises omgevingen en onlineomgevingen. Voordat u beslist waar u gebruikers in uw organisatie wilt onderbrengen, kunt u de clientondersteuning bekijken voor de diverse configuraties van Skype voor Bedrijven Server. De volgende clients worden ondersteund met Skype voor Bedrijven Online in een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven:

 • Lync 2010

 • Skype voor Bedrijven

 • Windows Store-app voor Skype voor Bedrijven

 • Skype voor Bedrijven Web App

 • Lync Mobile

 • Lync voor Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologievereisten

Als u uw hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 met wilt configureren met Skype voor Bedrijven Online, moet u beschikken over een van de volgende ondersteunde topologieën:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 met Skype voor Bedrijven Server 2015 on-premises. Op de federatierandserver met Skype voor Bedrijven Server 2015 en de volgende hopserver van de federatierandserver moet Skype voor Bedrijven Server 2015 worden uitgevoerd. Ook moet er een centraal beheerarchief zijn geïmplementeerd. De randserver en de groep moeten on-premises zijn geïmplementeerd.

 • Microsoft Lync Server 2010 met cumulatieve updates voor Lync Server 2010: februari 2013 toegepast en de beheerprogramma's van Skype voor Bedrijven Server 2015 on-premises geïnstalleerd. Microsoft Lync Server 2010 moet met de nieuwste cumulatieve updates worden uitgevoerd op de federatierandserver en de volgende hopserver van de federatierandserver.

  Belangrijk: De Skype voor Bedrijven Server 2015-beheerprogramma's moeten worden geïnstalleerd op een aparte server die verbinding kan maken met de bestaande implementatie van Lync Server 2010. De cmdlet Move-CsUser (om gebruikers te laten overstappen van uw on-premises implementatie naar Skype voor Bedrijven Online) moet worden uitgevoerd via de Skype voor Bedrijven Server 2015-beheerprogramma's die zijn verbonden met de on-premises implementatie.

 • Een Skype voor Bedrijven Server 2015-implementatie waarbij Skype voor Bedrijven Server 2015 wordt uitgevoerd op alle servers.

Vereisten voor lijsten met toegestane/geblokkeerde federatie

De lijst met toegestane domeinen bevat domeinen waarvoor een Fully Qualified Domain Name (FQDN, volledig gekwalificeerde domeinnaam) van PartnerEdge is geconfigureerd. Deze worden soms toegestane partnerservers of directe federatiepartners genoemd. U moet bekend zijn met het verschil tussen geopende federatie en gesloten federatie, die in on-premises implementaties ook wel worden aangeduid als respectievelijk partnerdetectie en de lijst met toegestane partnerdomeinen. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een hybride implementatie te configureren:

 • Domeinmatching moet op dezelfde manier worden geconfigureerd voor de on-premises implementatie en uw Office 365-tenant. Als partnerdetectie is ingeschakeld op de on-premises implementatie, moet geopende federatie worden geconfigureerd voor de onlinetenant. Als partnerdetectie niet is ingeschakeld, moet gesloten federatie worden geconfigureerd voor de onlinetenant.

 • De lijst met geblokkeerde domeinen in de on-premises implementatie moet precies overeenkomen met de lijst met geblokkeerde domeinen van de onlinetenant.

 • De lijst met toegestane domeinen in de on-premises implementatie moet precies overeenkomen met de lijst met toegestane domeinen van de onlinetenant.

 • Federatie moet zijn ingeschakeld voor de externe communicatie van de onlinetenant. Dit kunt u configureren met het configuratiescherm van Skype voor Bedrijven Online.

DNS-instellingen

Wanneer u DNS SRV-records maakt voor hybride implementaties, moeten de records _sipfederationtls._tcp. <domein> en _sip._tls. <domein> verwijzen naar de on-premises toegangsproxy.

Aandachtspunten voor de firewall

Computers in het netwerk moeten standaard-DNS-zoekopdrachten op internet kunnen uitvoeren. Als deze computers toegang hebben tot standaardinternetsites, voldoet het netwerk aan deze voorwaarde.

Afhankelijk van de locatie van uw datacentrum, moet u de netwerkfirewallapparaten zo configureren dat verbindingen op basis van domeinnamen met jokertekens (bijvoorbeeld alle verkeer van *. partner.outlook.cn) worden toegestaan. Als de firewalls van uw organisatie geen configuraties voor namen met jokertekens ondersteunen, moet u de IP-adresbereiken die u wilt toestaan, en de opgegeven poorten handmatig bepalen.

Raadpleeg het Help-onderwerp URL’s en IP-adresbereiken voor Office 365 die worden beheerd door 21Vianet (artikel in het Engels).

Vereisten voor poorten en protocollen

Naast de poortvereisten voor interne communicatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 moet u ook de volgende poorten configureren voor uw on-premises netwerk.

Protocol/Poort

Toepassingen

TCP 443

Open inkomende poort

 • Active Directory Federation Services (federatieserverrol)

  Zie Wat zijn AD FS-rolservices? voor meer informatie.

 • Active Directory Federation Services (proxyserverrol)

 • Microsoft Online Services-portal

 • Mijn bedrijfsportal

 • Outlook Web App

 • Lync-client (communicatie met Skype voor Bedrijven Online vanaf on-premises Skype voor Bedrijven-server)

TCP 80 en 443

Open inkomende poort

 • Microsoft Online Services Directorysynchronisatie

TCP 5061

Open inkomende/uitgaande poort op de randserver

PSOM/TLS 443

Open inkomende/uitgaande poort voor sessies voor het delen van gegevens

STUN/TCP 443

Open inkomende/uitgaande poort voor audio, video, sessies voor het delen van toepassingen

STUN/UDP 3478

Open inkomende/uitgaande poort voor sessies met audio en video

RTP/TCP 50000-59999

Open uitgaande poort voor sessies met audio en video

Gebruikersaccounts en -gegevens

In een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 moet elke gebruiker die in Skype voor Bedrijven Online wordt ondergebracht, eerst worden gemaakt in de on-premises implementatie, zodat het gebruikersaccount wordt gemaakt in Active Directory Domain Services. Vervolgens kunt u de gebruiker verplaatsen naar Skype voor Bedrijven Online, waardoor de lijst met contactpersonen van de gebruiker wordt verplaatst.

Wanneer u gebruikersaccounts synchroniseert tussen uw on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie en implementaties van Skype voor Bedrijven Online met AD FS en Dirsync, moet u de AD-accounts voor alle Skype voor Bedrijven-gebruikers in uw organisatie synchroniseren tussen uw on-premises implementaties en online-implementaties van Skype voor Bedrijven, zelfs als gebruikers niet naar Skype voor Bedrijven Online worden verplaatst. Als u niet alle gebruikers synchroniseert, werkt de communicatie tussen on-premises gebruikers en onlinegebruikers in uw organisatie mogelijk niet zoals verwacht.

Opmerking: Als de gebruiker wordt gemaakt via de onlineportal voor Office 365, wordt het gebruikersaccount niet gesynchroniseerd met de on-premises implementatie van Active Directory en wordt de gebruiker niet opgenomen in de on-premises implementatie van Active Directory. Als u al gebruikers in Skype voor Bedrijven Online hebt gemaakt en u de hybride implementatie wilt configureren met een on-premises Skype voor Bedrijven Server, raadpleegt u Gebruikers verplaatsen van Skype voor Bedrijven Online naar de on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven in Skype voor Bedrijven Server 2015.

U moet ook rekening houden met de volgende gebruikerskwesties bij het plannen van een hybride implementatie.

 • Contactpersonen van de gebruiker: de limiet voor contactpersonen voor Skype voor Bedrijven Online-gebruikers is 250. Een teveel aan contactpersonen wordt verwijderd uit de lijst met contactpersonen van de gebruiker wanneer het account wordt verplaatst naar Skype voor Bedrijven Online.

 • Chatberichten en aanwezigheid: lijsten met contactpersonen van gebruikers, groepen en toegangsbeheerlijsten (ACL's) worden met het gebruikersaccount gemigreerd.

 • Vergaderingsgegevens, vergaderingsinhoud en geplande vergaderingen: deze inhoud wordt niet samen met het gebruikersaccount gemigreerd. Gebruikers moeten vergaderingen opnieuw plannen nadat de accounts zijn gemigreerd naar Skype voor Bedrijven Online.

Gebruikersbeleid en -functies

 • In een hybride omgeving van Skype voor Bedrijven Server 2015 kunnen chatberichten, spraakberichten en vergaderingen worden ingeschakeld voor gebruikers. Dit kan on-premises of online zijn, maar niet beide tegelijk.

 • Lync-client: sommige gebruikers hebben mogelijk een nieuwe clientversie nodig wanneer ze worden verplaatst naar Skype voor Bedrijven Online.

 • On-premises beleid en configuratie (niet-gebruiker): voor onlinebeleid en on-premises beleid is een afzonderlijke configuratie vereist. U kunt geen algemeen beleid instellen dat van toepassing is op beide implementaties.

Hybride implementaties voor Skype voor Bedrijven Server 2015 configureren

In deze sectie worden de vereiste stappen beschreven voor het configureren van hybride implementaties van Skype voor Bedrijven Server 2015. Als er gebruikers zijn ingeschakeld voor Skype voor Bedrijven in Skype voor Bedrijven Online, maar deze niet zijn ingeschakeld in een on-premises implementatie, raadpleegt u Gebruikers verplaatsen van Skype voor Bedrijven Online naar de on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven in Skype voor Bedrijven Server 2015.

Beheerdersreferenties

Wanneer u wordt gevraagd uw beheerdersreferenties op te geven, gebruikt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het beheerdersaccount van uw Office 365-tenant. U gebruikt deze referenties ook als u Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, adreslijstsynchronisatie, eenmalige aanmelding en federatie configureert en als u gebruikers verplaatst naar Lync Online.

Verbinding maken met Skype voor Bedrijven Online PowerShell

Beheerders kunnen nu Windows PowerShell gebruiken om Skype voor Bedrijven Online en hun Skype voor Bedrijven Online-gebruikersaccounts te beheren. Hiervoor moet u eerst de module Lync Online-connector downloaden en installeren vanaf het Microsoft Downloadcentrum. Als u meer informatie wilt over het downloaden, installeren en gebruiken van de module Skype voor Bedrijven Online-connector en voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de module, leest u Windows PowerShell gebruiken voor het beheren van Lync Online voor meer informatie.

Stappen voor het voorbereiden en configureren van een on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 voor hybride omgevingen met Skype voor Bedrijven Online

In de volgende tabel vindt u de benodigde stappen voor het voorbereiden van uw omgeving voor een hybride implementatie met Microsoft Skype voor Bedrijven Online en Microsoft Office 365.

Voltooid?

Stap

Beschrijving

Een tenantaccount maken voor Office 365 en Skype voor Bedrijven Online inschakelen

Lync Online instellen.

Uw domein toevoegen en eigendom verifiëren

Uw domein wordt ook wel uw vanity domain genoemd. U moet uw domein toevoegen aan uw Office 365-tenant en de stappen uitvoeren voor het valideren van het domein met Office 365. Dit is om te bevestigen dat u de eigenaar van het domein bent. Als u uw domein wilt toevoegen aan uw Office 365-tenant, voert u de stappen uit die zijn beschreven in Domeinen instellen en beheren in Office 365 Enterprise en Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen (artikel in het Engels). Voer alle stappen in elke sectie van het onderwerp uit, inclusief 'DNS-records voor uw Office 365-services bewerken'.

Voorbereiden voor Active Directory-synchronisatie

Met Active Directory-synchronisatie blijft de on-premises Active Directory continu gesynchroniseerd met Office 365. Hiermee kunt u gesynchroniseerde versies maken van elk gebruikersaccount en elke groep. Daarnaast wordt de synchronisatie van de algemene adreslijst ingeschakeld tussen de lokale omgeving van Microsoft Exchange Server en Microsoft Online.

Voor alle Skype voor Bedrijven-gebruikers in uw organisatie moet u de AD-accounts synchroniseren tussen uw on-premises implementatie en online-implementatie van Skype voor Bedrijven, zelfs als gebruikers niet naar Skype voor Bedrijven Online worden verplaatst. Als u niet alle gebruikers synchroniseert, werkt de communicatie tussen on-premises gebruikers en onlinegebruikers in uw organisatie mogelijk niet zoals verwacht.

Zie Services voor adreslijstintegratie als u uw omgeving voor Active Directory-synchronisatie wilt voorbereiden.

Certificaten maken voor Active Directory Federation Services (AD FS)

Nadat u de certificaten hebt gemaakt die worden gebruikt voor identiteitsfederatie met Office 365, moet u deze installeren en toewijzen.

Proefgebruikers verplaatsen naar Skype voor Bedrijven Online

Als u de stappen voor het voorbereiden en configureren van de omgeving voor Skype voor Bedrijven Online hebt voltooid, kunt u proefgebruikers naar Skype voor Bedrijven Online verplaatsen. Zie Gebruikers verplaatsen naar Skype voor Bedrijven Online in Skype voor Bedrijven Server 2015 voor meer informatie.

Gebruikers in een hybride implementatie beheren

Zie Gebruikers in een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 beheren voor meer informatie over het beheren van gebruikers in een hybride implementatie.

Federatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 met Skype voor Bedrijven Online configureren

Via federatie kunnen gebruikers in de on-premises implementatie communiceren met Office 365-gebruikers in uw organisatie. Als u federatie wilt configureren, voert u de volgende cmdlets uit:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Uw Skype voor Bedrijven Online-tenant configureren voor een gedeelde SIP-adresruimte

Een SIP-adres (Session Initiation Protocol) is een unieke id voor elke gebruiker in een netwerk, vergelijkbaar met een telefoonnummer of een e-mailadres. Voordat u Skype voor Bedrijven-gebruikers verplaatst van de on-premises omgeving naar Skype voor Bedrijven Online, moet u de Office 365-tenant zo configureren dat de SIP-adresruimte kan worden gedeeld met de on-premises implementatie. Als deze niet is geconfigureerd, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

Move-CsUser: HostedMigration-fout: Fout=(510), beschrijving = (De tenant van deze gebruiker is niet ingeschakeld voor gedeelde sip-adresruimte.)

Als u een gedeelde SIP-adresruimte wilt configureren, moet u een externe PowerShell-sessie met Skype voor Bedrijven Online tot stand brengen en vervolgens de volgende cmdlet uitvoeren:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Als u een externe PowerShell-sessie met Skype voor Bedrijven Online tot stand wilt brengen, moet u eerst de module Skype voor Bedrijven Online voor Windows PowerShell installeren. Deze kunt u hier downloaden: Windows PowerShell-module voor Lync Online.

Nadat u de module hebt geïnstalleerd, kunt u een externe sessie met de volgende cmdlets tot stand brengen:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Als u meer informatie wilt over het tot stand brengen van een externe PowerShell-sessie met Skype voor Bedrijven Online, leest u Verbinding maken met Lync Online via Windows PowerShell.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van de Skype voor Bedrijven Online PowerShell-module, leest u Windows PowerShell gebruiken voor het beheren van Lync Online.

Gebruikers verplaatsen naar Skype voor Bedrijven Online in Skype voor Bedrijven Server 2015

Voordat u gebruikers gaat migreren naar Skype voor Bedrijven Online, moet u back-ups maken van de gebruikersgegevens die zijn gekoppeld aan de accounts die worden verplaatst. Niet alle gebruikersgegevens worden samen met het gebruikersaccount verplaatst. Zie Vereisten voor back-up en herstel in Lync Server 2013: gegevens voor meer informatie.

Gebruikersinstellingen migreren naar Skype voor Bedrijven Online

Gebruikersinstellingen worden samen met het gebruikersaccount verplaatst. Sommige on-premises instellingen worden niet samen met het gebruikersaccount verplaatst.

Proefgebruikers verplaatsen naar Skype voor Bedrijven Online

Voordat u gebruikers naar Skype voor Bedrijven Online verplaatst, kunt u een paar proefgebruikers verplaatsen om te controleren of uw omgeving correct is geconfigureerd. U kunt vervolgens controleren of de Skype voor Bedrijven-functies en -services naar behoren werken voordat u extra gebruikers verplaatst.

Als u een on-premises gebruiker wilt verplaatsen naar de Skype voor Bedrijven Online-tenant, voert u de volgende cmdlets uit in de Skype voor Bedrijven Server Management Shell met de beheerdersreferenties voor uw Microsoft Office 365-tenant. Vervang gebruikersnaam@contoso.com door de gegevens voor de gebruiker die u wilt verplaatsen.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

De notatie van de URL die is opgegeven voor de parameter HostedMigrationOverrideUrl moet de URL zijn naar de groep waarin de gehoste migratieservice wordt uitgevoerd. Deze moet de volgende notatie hebben: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

U kunt de URL voor de gehoste migratieservice vaststellen door de URL te bekijken voor het Skype voor Bedrijven Online-configuratiescherm voor uw Office 365-tenantaccount.

De URL voor de gehoste migratieservice vaststellen voor uw Office 365-tenant
 1. Meld u aan als beheerder bij uw Office 365-tenant.

 2. Open het Skype voor Bedrijven - beheercentrum.

 3. Als het Skype voor Bedrijven - beheercentrum-beheercentrum wordt weergegeven, selecteert en kopieert u de URL in de adresbalk tot en met partner.lync.cn. Een voorbeeld-URL ziet er ongeveer als volgt uit:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Vervang webdir in de URL door admin, met het volgende resultaat:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Voeg de volgende tekenreeks toe aan de URL: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. De resulterende URL, die de waarde is van HostedMigrationOverrideUrl, moet er als volgt uitzien:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Gebruikers verplaatsen naar Lync Online

Als u de cmdlet Get-CsUser gebruikt om meerdere gebruikers te verplaatsen, kunt u hierbij de parameter –Filter toepassen om gebruikers te selecteren met een bepaalde eigenschap die is toegewezen aan de gebruikersaccounts, zoals RegistrarPool. U kunt vervolgens de geretourneerde gebruikers doorsturen naar de cmdlet Move-CsUser, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

U kunt ook de parameter –OU gebruiken om alle gebruikers in de opgegeven OU op te halen, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Gebruikersinstellingen en functies van Skype voor Bedrijven Online verifiëren

U kunt op de volgende manieren verifiëren of de gebruiker is verplaatst:

 • Bekijk de status van de gebruiker in het Skype voor Bedrijven Online-configuratiescherm. De visuele indicator voor on-premises gebruikers en onlinegebruikers is verschillend.

 • Voer de volgende cmdlet uit:

  Get-CsUser -Identity

Gebruikers beheren in een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015

U kunt gebruikersinstellingen en -beleid beheren voor gebruikers die naar Skype voor Bedrijven Online zijn gemigreerd met de gebruikersbeheerfuncties in de onlineportal van Microsoft Office 365. U moet u aanmelden met uw tenantbeheerdersaccount om beheertaken te kunnen uitvoeren.

Gebruikers terug verplaatsen naar de on-premises omgeving

Deze sectie is alleen van toepassing op gebruikers die zijn gemaakt en ingeschakeld voor de on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven en vervolgens zijn verplaatst van een on-premises implementatie naar Skype voor Bedrijven Online. Als u gebruikers wilt verplaatsen die zijn gemaakt in Skype voor Bedrijven Online (maar die nooit voor Skype voor Bedrijven zijn ingeschakeld in een on-premises implementatie), raadpleegt u Gebruikers verplaatsen van Skype voor Bedrijven Online naar de on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven in Skype voor Bedrijven Server 2015.

Voer de volgende cmdlets uit om een gebruiker van Skype voor Bedrijven Online terug te verplaatsen naar de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Zie De URL voor de gehoste migratieservice vaststellen voor uw Office 365-tenant in de vorige sectie om de URL vast te stellen voor de gehoste migratieservice.

Skype voor Bedrijven Online-gebruikers migreren naar de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie in Skype voor Bedrijven Server 2015

Deze stappen zijn alleen nodig voor het migreren van gebruikersaccounts die oorspronkelijk zijn ingeschakeld voor Skype voor Bedrijven in Skype voor Bedrijven Online, voordat u de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie hebt geïmplementeerd. Als u gebruikers wilt verplaatsen die oorspronkelijk zijn ingeschakeld voor de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie en later zijn verplaatst naar Skype voor Bedrijven Online, leest u Gebruikers beheren in een hybride implementatie van Skype voor Bedrijven Server 2015 in dit onderwerp. Daarnaast moeten alle gebruikers die worden verplaatst, accounts hebben in de on-premises implementatie van Active Directory.

Gebruikersaccounts die oorspronkelijk zijn ingeschakeld in Skype voor Bedrijven Online, migreren naar de on-premises implementatie van Skype voor Bedrijven
 1. Controleer eerst of uw organisatie is geconfigureerd voor hybride implementatie.

  • Installeer Windows Azure Active Directory-synchronisatie.

  • Als u wilt dat uw gebruikers eenmalige aanmelding kunnen gebruiken voor Skype voor Bedrijven Online, installeert u Active Directory Federation Services

  • Typ in Skype voor Bedrijven Management Shell in de on-premises implementatie de volgende cmdlets om de hostingprovider voor Skype voor Bedrijven Online te maken:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Bevestig dat u op uw on-premises randservers beschikt over de certificaatketen waarmee u verbinding kunt maken met Skype voor Bedrijven Online. Zie Lync Online Service SSL-certificaatwijzigingen voor clientconnectiviteit voor meer informatie.

 3. Schakel in uw on-premises Active Directory-implementatie de desbetreffende gebruikersaccounts in voor de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie. U kunt dit voor een individuele gebruiker doen door de volgende cmdlet te typen:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  U kunt ook een script maken waarmee gebruikersnamen uit een bestand worden gelezen en die vervolgens worden gebruikt als invoer voor de cmdlet Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Voer DirSync uit als u de Skype voor Bedrijven Online-gebruikers wilt synchroniseren met de bijgewerkte on-premises Skype voor Bedrijven-gebruikers.

 5. Werk de volgende DNS-records bij om alle SIP-verkeer door te sturen naar de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie:

  • Werk de A-record lyncdiscover.contoso.com zo bij dat deze verwijst naar de FQDN van de on-premises reverse-proxyserver.

  • Werk de SRV-record _sip._tls.contoso.com zo bij dat deze wordt omgezet in het openbare IP- of VIP-adres van de Access Edge-service van de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie.

  • Werk de SRV-record _sipfederationtls._tcp.contoso.com zo bij dat deze wordt omgezet in het openbare IP- of VIP-adres van de Access Edge-service van de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie.

  • Als uw organisatie gebruikmaakt van split-DNS (ook wel split-brain-DNS genoemd), controleert u of gebruikers die namen omzetten via de interne DNS-zone, worden doorgestuurd naar de front-endpool.

 6. Voer de cmdlet Get-CsUser uit om een aantal eigenschappen te controleren van de gebruikers die u wilt verplaatsen. Zorg ervoor dat HostingProviderProxyFQDN is ingesteld op sipfed.online.partner.lync.cn en dat de SIP-adressen juist zijn ingesteld.

 7. Verplaats gebruikers van Skype voor Bedrijven Online naar de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie.

  Voer de volgende cmdlets uit als u één gebruiker wilt verplaatsen:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Met behulp van de cmdlet Get-CsUser met de parameter –Filter kunt u meerdere gebruikers verplaatsen om de gebruikers met een bepaalde eigenschap te selecteren. U kunt bijvoorbeeld alle gebruikers van Skype voor Bedrijven Online selecteren door te filteren op {hostingprovider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. U kunt vervolgens de geretourneerde gebruikers doorsturen naar de cmdlet Move-CsUser, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  De notatie van de URL die is opgegeven voor de parameter HostedMigrationOverrideUrl, moet de URL zijn naar de groep waarin de gehoste migratieservice wordt uitgevoerd. Deze moet de volgende notatie hebben: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. U kunt de URL voor de gehoste migratieservice vaststellen door de URL te bekijken voor het Skype voor Bedrijven Online-configuratiescherm voor uw Office 365-tenantaccount.

  Opmerking: De maximale grootte voor transactielogboekbestanden van de rtcxds-database is standaard 16 GB. Dit is mogelijk niet groot genoeg als u een groot aantal gebruikers in één keer verplaatst, met name als u spiegelen hebt ingeschakeld. U kunt dit omzeilen door de bestandsgrootte te verhogen of regelmatig een back-up van de logboekbestanden te maken. Zie http://support.microsoft.com/kb/2756725 voor meer informatie.

 8. Deze stap is optioneel. Als u wilt integreren met Exchange 2013 Online, moet u een extra hostingprovider gebruiken. Zie Integratie van een on-premises Lync Server 2013-implementatie met Exchange Online configureren.

 9. De gebruikers worden nu verplaatst. Als u wilt controleren of een gebruiker de juiste waarden heeft voor de kenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven, typt u deze cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-kenmerk

  Kenmerknaam

  Waarde van gebruiker van Skype voor Bedrijven Online

  Waarde van gebruiker van on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Ingeschakeld

  Waar

  Waar

 10. Elke gebruiker die is verplaatst, moet zich afmelden bij Skype voor Bedrijven en zich vervolgens opnieuw aanmelden. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, moet de lijst met contactpersonen worden geverifieerd en kunnen eventueel contactpersonen worden toegevoegd. Houd er rekening mee dat geplande vergaderingen niet worden gemigreerd van Skype voor Bedrijven Online naar de on-premises Skype voor Bedrijven-implementatie. Gebruikers moeten deze vergaderingen opnieuw plannen nadat ze zijn verplaatst.

  Nadat de DNS-records zijn bijgewerkt en alle gebruikers zijn doorgestuurd naar de on-premises implementatie, zorgt het kenmerk HostingProvider ervoor dat de Skype voor Bedrijven-gebruiker SRV-records gaat gebruiken of dat deze naar de onlineprovider sipfed.online.partner.lync.cn wordt doorgestuurd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×