Geeft een waarde van het gegevenstype Double als resultaat die de lineaire afschrijving van activa over een bepaalde periode aangeeft.

Syntaxis

LIN.AFSCHR( kosten;restwaarde;duur )

De functie LIN.AFSCHR heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

kosten

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de aanschafkosten van het activum aangeeft.

restwaarde

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de waarde van het activum aan het einde van de levensduur aangeeft.

duur

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de lengte van de levensduur van het activum aangeeft.

Opmerkingen

De afschrijvingsperiode moet in dezelfde eenheid worden uitgedrukt als de waarde voor het argument termijnargument. Alle argumenten moeten positieve getallen zijn.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT SLN([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Bedraagt de afschrijving van een activawaarde als 'LoanAmount', met een restwaarde van 10%("LoanAmount" vermenigvuldigd met 0,1), met het overwegen van de levensduur van het activum tot 20 jaar.

SELECT SLN([LoanAmount],0,20) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Bedraagt de afschrijving van een activawaarde als 'LoanAmount', met een restwaarde van $ 0, rekening houdend met de levensduur van het activum tot 20 jaar. De resultaten worden weergegeven in de kolom SLDepreciation.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie LIN.AFSCHR gebruikt om de lineaire afschrijving van een activum voor één periode te retourneren, op basis van de aanschafkosten van het activum (InitCost), de restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum (SalvageVal) en de totale levensduur van het activum in jaren (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×