Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord PowerPoint sneltoetsen. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.

Er is een aparte lijst met sneltoetsen die u kunt gebruiken als u uw presentatie maakt.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen beschreven die van toepassing zijn terwijl u uw presentatie met PowerPoint voor Windows.

Notities: 

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als er geen sneltoets is voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om er een te maken.

 • Druk tijdens de presentatie op F1 om een lijst met sneltoetsen weer te geven. Gebruik de pijltoetsen om tussen de tabbladen in het dialoogvenster Help voor diavoorstelling te gaan.

 • Haal deze sneltoetsen in een Word op deze koppeling: PowerPoint voor Windows sneltoetsen

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat de meest gebruikte sneltoetsen in PowerPoint voor Windows.

Handeling

Drukt u op

Een presentatie vanaf het begin starten.

F5

Een presentatie vanaf de huidige dia starten.

Shift+F5

Start de presentatie in de weergave voor presentator.

Alt+F5

PowerPoint 2010 en 2007: Niet beschikbaar

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan.

N

Enter

Page Down

Toets pijl-rechts

Toets pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie starten of naar de vorige dia gaan.

P

Page Up

Toets pijl-links

Toets pijl-omhoog

Backspace

Verberg de aanwijzer- en navigatieknoppen.

Ctrl+H

Een lege, zwarte dia weergeven of vanaf een lege, zwarte dia naar de presentatie terugkeren.

B

Punt (.)

Een lege, witte dia weergeven of vanaf een lege, witte dia naar de presentatie terugkeren.

W

Komma (,)

Een automatische presentatie stoppen of opnieuw starten.

S

De presentatie beëindigen.

Esc

In PowerPoint 2010 en 2007, afbreekstree streepje (-)

Naar boven

De diavoorstelling besturen

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u uw presentatie geeft in de modus Diavoorstelling (volledig scherm), met of zonder de weergave voor presentator.

Handeling

Druk op

Naar een specifieke dia gaan.

Typ het dianummer en druk vervolgens op Enter

Naar de volgende dia gaan, als de volgende dia verborgen is.

B

Het dialoogvenster Alle dia's weergeven.

Ctrl+S

PowerPoint 2007: Niet beschikbaar

Terugkeren naar eerste dia.

Home

In PowerPoint 2010 en nieuwer houdt u de muisknoppen Rechts en Links 2 seconden in de wacht

Ga naar de laatste dia.

End

Bekijk de taakbalk van de computer.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: Niet beschikbaar

Het contextmenu weergeven.

Shift+F10

Ga naar de volgende hotspot op de huidige dia.

(Hotspots zijn hyperlinks, animatie-triggers, audioobjecten en videoobjecten.)

Tab

Naar de laatste of vorige hyperlink op de huidige dia gaan.

Shift+Tab

Voer het gedrag 'muisklik' uit op de geselecteerde hyperlink.

(Volg de geselecteerde hyperlink.)

Enter terwijl een hyperlink is geselecteerd

Naar boven

Video en andere media in de diavoorstelling in PowerPoint 2010 en hoger

Deze toetsenbordsneltoetsen werken met videobestanden die u van uw computer of van een ander apparaat hebt geïmporteerd. Ze werken niet met onlinevideobestanden.

Handeling

Druk op

Media afspelen stoppen

Alt+Q

Media afspelen of onderbreken

Alt+P

In PowerPoint 2013 en hoger, Ctrl+Spatie

Naar de volgende bladwijzer gaan

Alt+End

Naar de vorige bladwijzer gaan

Alt+Home

Geluidsvolume verhogen

Alt+pijl-omhoog

Geluidsvolume verlagen

Alt+pijl-omlaag

Geluid dempen

Alt+U

Drie seconden voorwaarts zoeken.

Alt+Shift+PageDown

Drie seconden achterwaarts zoeken.

Alt+Shift+PageUp

Zoek 0,25 seconden vooruit en pauzeer.

Alt+Shift+Pijl-rechts

PowerPoint 2010: Niet beschikbaar

Zoek 0,25 seconden naar achteren en pauzeer.

Alt+Shift+Pijl-links

PowerPoint 2010: Niet beschikbaar

Het audio- en ondertitelingsmenu weergeven of verbergen.

(Voor video's met meerdere audionummers en/of ondertitelingssporen in ondersteunde indelingen.)

Alt+J

PowerPoint 2010: Niet beschikbaar

Naar boven

De aanwijzer en aantekeningen gebruiken tijdens een presentatie

Met de volgende sneltoetsen kunt u de aanwijzer besturen en aantekeningen maken tijdens uw presentatie.

Handeling

Druk op

Start de laser pointer.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 en 2007: Niet beschikbaar

De aanwijzer in een pen wijzigen.

Ctrl+P

De aanwijzer veranderen in een pijl.

Ctrl+A

Wijzig de aanwijzer in een gum.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: Niet beschikbaar

De pijlwijzer weergeven of verbergen.

In PowerPoint 2010, Gelijkteken (=)

In PowerPoint 2010 en 2007 is A

Inkt markeringen weergeven of verbergen.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: Niet beschikbaar

Aantekeningen op het scherm wissen.

E

Verberg de aanwijzer en de navigatieknop na 15 seconden.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 en hoger: Niet beschikbaar

Naar boven

De presentatie oefenen en opnemen

U kunt deze sneltoetsen gebruiken wanneer u uw presentatie oefent of de diavoorstelling opneemt.

Handeling

Druk op

Nieuwe tijdsinstellingen instellen tijdens try-out.

N

Oorspronkelijke tijdsinstellingen gebruiken tijdens try-out.

O

PowerPoint 2013 en hoger: Niet beschikbaar

Gebruik de muisklik om door te gaan tijdens het oefenen.

M

PowerPoint 2013 en hoger: Niet beschikbaar

Dia-gesproken tekst en tijdsinstellingen opnieuw opnemen.

R

Naar boven

Manoeuvreren in de weergave voor presentator tijdens een presentatie in PowerPoint 2013 en hoger

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u uw presentatie geeft met de weergave voor presentator.Met de weergave voor presentator kunt u uw presentatie bekijken met uw sprekersnotities op één scherm (bijvoorbeeld uw laptop), terwijl het publiek de presentatie zonder notities op een ander scherm bekijkt.

Wanneer u verbinding hebt met een tweede weergave, wordt de weergave voor presentator automatisch weergegeven wanneer u de diavoorstelling start. Als u een presentatie wilt starten in de weergave voor presentator, zelfs als u slechts één beeldscherm hebt, drukt u op Alt+F5.

Handeling

Druk op

Cyclus tussen weergavegebieden voor presentator.

(Koptekst, hulpmiddelen onder de dia en het notitievenster)

F6

Door de hulpprogramma's in een weergavegebied van de presentator gaan.

Tab

Schuif één regel omlaag in het deelvenster Notities.

Ctrl+pijl-omlaag

Eén regel omhoog schuiven in het notitievenster.

Ctrl+pijl-omhoog

Schuif één scherm omlaag in het deelvenster Notities.

Ctrl+Page Down

Eén scherm omhoog schuiven in het deelvenster Notities.

Ctrl+Page Up

Lees de volgende regel in het notitievenster.

Alt+A

Lees de vorige regel in het notitievenster.

Alt+Z

Lees de verstreken tijd.

(De timer wordt gestart zodra u de weergave voor presentator start.)

Alt+W

Lees de volgende stap (bijvoorbeeld de volgende dia, de volgende animatie of het einde van de diavoorstelling).

Alt+Q

Weergave voor presentator sluiten.

Esc

Naar boven

Zie ook

PowerPoint helpcentrum

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen beschreven die van toepassing zijn terwijl u uw presentatiePowerPoint voor macOS.

Notities: 

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturingssysteem (OS) en sommige hulpprogramma's kunnen conflicteren met sneltoetsen in Office voor Mac. Voor informatie over het wijzigen van de sleuteltoewijzing voor een sneltoets raadpleegt u De Mac Help voor uw versie van macOS of raadpleegt u de hulpprogramma-toepassing.

 • Als u hier geen toetscombinatie vindt die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken. Ga voor instructies naar Een aangepaste toetsencombinatie voor Microsoft Office voor Mac maken.

 • Veel van de sneltoetsen die de Ctrl-toets op een Windows toetsenbord gebruiken, werken ook met de Control-toets in PowerPoint voor macOS. Maar dat geldt niet voor alle sneltoetsen.

 • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Command+F en typ uw zoektermen.

 • Als u tijdens de presentatie een lijst met sneltoetsen wilt zien, drukt u op slash (/).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat de meestgebruikte sneltoetsen in PowerPoint voor macOS.

Handeling

Drukt u op

Een presentatie vanaf het begin starten.

OPDRACHT+Shift+Return

Een presentatie vanaf de huidige dia starten.

OPDRACHT+Return

Start de presentatie in de weergave voor presentator.

Option+Return

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan.

N

Page Down

Toets pijl-rechts

Toets pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie starten of naar de vorige dia gaan.

P

Page Up

Toets pijl-links

Toets pijl-omhoog

Verwijderen

De presentatie beëindigen.

Esc

Afbreekstreester (-)

OPDRACHT+Punt (.)

Naar boven

De diavoorstelling besturen

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u uw presentatie geeft in de modus Diavoorstelling (volledig scherm), met of zonder de weergave voor presentator.

Handeling

Druk op

Naar een specifieke dia gaan.

Typ het dianummer en druk op Return

Naar de volgende dia gaan, als de volgende dia verborgen is.

B

Een lege, zwarte dia weergeven of vanaf een lege, zwarte dia naar de presentatie terugkeren.

B

Shift+B

Punt (.)

Een lege, witte dia weergeven of vanaf een lege, witte dia naar de presentatie terugkeren.

W

Shift+W

Komma (,)

Het snelmenu weergeven.

Control+Muisklik

Ga naar de volgende hotspot op de huidige dia.

(Hotspots zijn hyperlinks, animatie-triggers, audioobjecten en videoobjecten.)

Tabtoets

Naar de laatste of vorige hyperlink op de huidige dia gaan.

Shift+Tab

Naar boven

Navigeren in de weergave voor presentator in macOS 10.15 (Catalina) en hoger

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u de presentatie geeft met de weergave voor presentator in macOS 10.15 (Catalina) en hoger en wanneer de navigatie voor toetsenbordbesturingselementen is ingeschakeld. Zie Het navigatietoetsenbord in- en uit

Gebruik de sneltoetsen in de onderstaande tabel om in de weergave voor presentator tePowerPoint voor macOS.

Handeling

Druk op

Start de presentatie in de weergave voor presentator.

Option+Return

Verplaats de focus naar het volgende besturingselement.

Tabtoets

Verplaats de focus naar het vorige besturingselement.

Shift+Tab

Activeer het besturingselement in focus.

Spatiebalk

Verplaats in het notitiedeelvensterde focus naar het volgende besturingselement (als u op de Tab-toets drukt, wordt een tabteken invoegen).

Control+Tab

Vooruit gaan in uw presentatie

U kunt het toetsenbord gebruiken om meerdere dia's over te slaan zonder dat het publiek de dia's ziet terwijl u de overgang naar de nieuwe dia maakt.

 1. Druk op de Tab-toets totdat u het besturingselement Dianavigator (filmstrip) bereikt.

 2. Druk op option en houd de toets Option in de wacht en druk herhaaldelijk op de pijl-links of pijl-rechts totdat u de dia hebt gevonden die u wilt overslaan.

 3. Laat de Option-toets los om naar de dia te gaan die u wilt overslaan.

Navigatie voor toetsenbordbesturingselementen in- en uit-

Als u het toetsenbord wilt gebruiken om tussen besturingselementen op uw Mac te navigeren en te activeren, zet u de navigatie voor toetsenbordbesturingselementen in.

Als u VoiceOver niet gebruikt, selecteert u op uw computer Systeemvoorkeuren > Toetsenbord >Sneltoetsenen selecteert u het selectievakje Toetsenbordnavigatie gebruiken om de focus tussen besturingselementen te verplaatsen.

Als u VoiceOver gebruikt, moet de besturingsnavigatie standaard zijn ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de instelling te controleren:

 1. Druk op uw computer op Control+Option+M om het Apple-menu te openen en druk op de spatiebalk.

 2. Druk op Control+Option+pijl-omlaag totdat u 'Beletselpunten systeemvoorkeuren' hoort en druk op de spatiebalk.

  Het venster Systeemvoorkeuren wordt geopend. De focus is in het tekstvak Zoeken.

 3. Typ Toetsenborden druk op Return. Het dialoogvenster Toetsenbord wordt geopend.

 4. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Sneltoetsen, tabblad' hoort en druk op de spatiebalk.

 5. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Gebruik toetsenbordnavigatie om de focus tussen besturingselementen te verplaatsen'. VoiceOver meldt ook of de optie is geselecteerd of niet is geselecteerd. Als u de optie wilt in- of uitschakelen, drukt u op de spatiebalk.

 6. Druk op Command+W om het dialoogvenster Toetsenbord te sluiten.

De aanwijzer en aantekeningen gebruiken tijdens een presentatie

Met de volgende sneltoetsen kunt u de aanwijzer besturen en aantekeningen maken tijdens uw presentatie.

Handeling

Druk op

Start de laser pointer.

OPDRACHT+L

De aanwijzer in een pen wijzigen.

OPDRACHT+P

De aanwijzer veranderen in een pijl.

OPDRACHT+A

De aanwijzer verbergen.

OPDRACHT+I

Verberg de aanwijzer bij het verplaatsen van de muis.

Control+H

De aanwijzer bij het verplaatsen van de muis laten zien.

OPDRACHT+U

Aantekeningen op het scherm wissen.

E

Shift+E

Naar boven

De presentatie oefenen

U kunt deze sneltoetsen gebruiken wanneer u uw presentatie oefent.

Handeling

Druk op

Nieuwe tijdsinstellingen instellen tijdens try-out.

N

Oorspronkelijke tijdsinstellingen gebruiken tijdens try-out.

O

Gebruik de muisklik om door te gaan tijdens het oefenen.

M

Naar boven

Zie ook

PowerPoint helpcentrum

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven die van toepassing zijn tijdens het geven van uw presentatie met PowerPoint voor het web.

Notities: 

 • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

De diavoorstelling besturen

Deze tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken om de diavoorstelling te starten, vooruit te gaan en te beëindigen.

Handeling

Drukt u op

Een presentatie vanaf het begin starten.

F5

Een presentatie vanaf de huidige dia starten.

Shift+F5

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan.

N

Enter

Page Down

Toets pijl-rechts

Toets pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie starten of naar de vorige dia gaan.

P

Page Up

Toets pijl-links

Toets pijl-omhoog

Backspace

De presentatie beëindigen.

Esc

Zie ook

PowerPoint helpcentrum

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Gebruik een schermlezer om te verkennen en te navigeren PowerPoint

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×