Sneltoetsen in de Word-webtoepassing

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, hebben betrekking op de VS-toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een VS-toetsenbord.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Druk op Ctrl+P om onderwerp af te drukken.

Als u in dit onderwerp wilt zoeken, drukt u op Ctrl+F, typt u de zoektekst in het vak en drukt u op Enter.

Sneltoetsen in Microsoft Word Online

Sneltoetsen in Word Online zijn vergelijkbaar met sneltoetsen in Microsoft Word. De sneltoetsen te gebruiken die in dit artikel zijn bedoeld voor de meest voorkomende taken in Word Online. Zie voor een lijst met sneltoetsen in Microsoft Word 2010, sneltoetsen voor Microsoft Word.

Leesweergave

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar een weergave gaan die toegankelijk is voor schermlezer-software en het selecteren van inhoud via het toetsenbord

Tab om naar Beter toegankelijke weergave genereren (nieuw venster) te gaan, ENTER

Tekst zoeken

Ctrl+F of F3

Het deelvenster Direct zoeken verbergen

Esc

Overschakelen naar zoomknoppen

Ctrl+Z

Overschakelen naar paginanummer-besturing

Ctrl+G

Naar een specifieke pagina gaan

Typ paginanummer (in paginanummer-besturing)

Afdrukken

Ctrl+P

Bewerkweergave

Als u dit wilt doen

Druk op:

Tussen het lint en de documentinhoud schakelen

Ctrl+F6

Tijdens het bewerken van een document naar het tabblad Start gaan

CTRL+[

Tijdens het bewerken van een document naar de meest recentelijk gebruikte lintopdracht gaan

CTRL+]

Een ander tabblad op het lint activeren

Tab, Enter

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Het lint samenvouwen of uitbreiden

CTRL+F3

Invoegpositie verplaatsen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Eén teken naar rechts

PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

CTRL+PIJL-RECHTS

Eén woord naar links

CTRL+PIJL-LINKS

Eén regel omhoog.

PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

PIJL-OMLAAG

Eén alinea naar boven

CTRL+PIJL-OMHOOG

Eén alinea naar beneden

CTRL+PIJL-OMLAAG

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Als u dit wilt doen

Druk op:

Eén teken naar rechts

SHIFT+PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+PIJL-RECHTS

Left one word

Shift+Ctrl+PIJL-LINKS

Eén regel omhoog.

Shift+PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

Shift+PIJL-OMLAAG

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+PIJL-OMHOOG

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de alinea

Shift+Home

Naar het einde van de alinea

Shift+End

Naar het begin van het document

Shift+Ctrl+Home

Naar het einde van het document

Shift+Ctrl+End

Hele document selecteren

Ctrl+A

Inhoud bewerken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Naar het volgende onjuist gespelde woord gaan

Alt+F7

Tekst opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Lijst met opsommingstekens

Ctrl+.(PUNT)

Links uitlijnen

Ctrl+L

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Gecentreerd uitlijnen

Ctrl+E

Equivalenten voor Windows- en Mac-toetsenbord

Toets

Wijzigingstoets

Windows

Mac

Backspace

Alt

Verwijderen met BACKSPACE per woord

End

Alt

IP naar beneden van document/overzicht gaan

Enter

Alt

Pagina-eigenschappen in Internet Explorer

TAB

CTRL-ALT

Taak-overschakeling

Start

Alt

Ga naar startpagina

IP naar begin van Documentoverzicht/verplaatsen

Links

Alt

Ga weer naar IE

Navigeer naar links per woord

PageDn

Alt

IP verplaatsen naar einde van document

PageUp

Alt

IP naar begin van het document verplaatsen

Rechts

Alt

Vooruit navigeren in Internet Explorer

Ga rechts per woord

TAB

Alt

Schakelen tussen Apps

Toegankelijkheidslus (focus verplaatsen tussen browser UI- en paginaonderdelen)

Omlaag

ALT-SHIFT

Huidige pagina één positie in het navigatiedeelvenster omlaag verplaatsen

Vanaf het IP selecteren tot aan het einde van de alinea

Enter

ALT-SHIFT

Volledig scherm in Internet Explorer

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Taak-overschakeling

Links

ALT-SHIFT

Inspringing verkleinen

Selecteren naar links per woord

Rechts

ALT-SHIFT

Inspringen

Selecteren naar links per woord

TAB

ALT-SHIFT

Schakelen tussen Apps

Toegankelijkheidslus (focus verplaatsen tussen browser UI- en paginaonderdelen)

volgen

ALT-SHIFT

Huidige pagina één positie in het navigatiedeelvenster omlaag verplaatsen

Vanaf het IP selecteren tot aan het einde van de alinea

Backspace

CMD

Verwijderen met BACKSPACE per woord

Delete

CMD

Per woord verwijderen

Omlaag

CMD

IP alinea omlaag verplaatsen

End

CMD

IP naar beneden van document/overzicht gaan

Start

CMD

Navigeer naar de bovenkant van Documentoverzicht (in Safari op Mac dit naar de startpagina van de browser gaat)

Links

CMD

IP naar het begin van de regel verplaatsen (dit gaat in Firefox op Mac de browser terug naar de vorige pagina)

Rechts

CMD

IP naar het einde van de regel verplaatsen (dit gaat in Firefox op Mac volgende in de browser)

TAB

CMD

Taak-overschakeling (zoals Windows Alt-Tab)

volgen

CMD

IP alinea omhoog verplaatsen

ESC

CMD-ALT

Taakbeheer (forceer Stop Apps)

Start

CMD-ALT

In Safari op Mac dit navgiates naar de startpagina van de browser

Links

CMD-ALT

In Chrome op Mac gaat dit tussen browsertabbladen

Delete

CMD-SHIFT

IIn Firefox op Mac volgt de browsercache

Omlaag

CMD-SHIFT

Selecteer omlaag per alinea

End

CMD-SHIFT

Selecteren tot het einde van document/pagina 's

Start

CMD-SHIFT

Selecteren tot het begin van de documentpagina (in Safari op Mac dit naar de startpagina van de browser gaat)

Links

CMD-SHIFT

Selecteren tot het begin van regel

Rechts

CMD-SHIFT

Selecteren tot het einde van regel

TAB

CMD-SHIFT

Taak-overschakeling (zoals Windows Alt-Tab)

volgen

CMD-SHIFT

Selecteer omhoog per alinea

ESC

CTRL-SHIFT

Taakbeheer

Rechts

CTRL-SHIFT

Selecteren naar rechts per woord

Omlaag

CTRL

IP alinea omlaag verplaatsen

Verplaatsen IP tot het einde van regel

Links

CTRL-SHIFT

Selecteren naar links per woord

ESC

CTRL

Menu Start startscherm openen

Delete

CTRL-ALT

Menu van de scherm openen vergrendelen

Links

CTRL

IP per woord naar links verplaatsen

Een widgetdashboard weergegeven

PageDn

CTRL

in Firefox en Chrome op Mac schakelt Hiermee u tussen geopende tabbladen

PageUp

CTRL

in Firefox en Chrome op Mac schakelt Hiermee u tussen geopende tabbladen

End

CTRL

Verplaatsen IP tot het einde van document/overzicht

TAB

CTRL

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

CTRL

IP alinea omhoog verplaatsen

IP naar het begin van regel

Backspace

CTRL-ALT

Verwijderen met BACKSPACE per woord

Verwijderen met BACKSPACE per brief

Start

CTRL

IP verplaatsen naar het begin van Documentoverzicht /

Omlaag

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuiven dit de pagina omlaag

End

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuift dit naar de onderkant van de pagina

Start

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuift Hiermee u naar het begin van de pagina

PageDn

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuift Hiermee u omlaag

PageUp

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuift Hiermee u omhoog

Rechts

CTRL

IP per woord naar links verplaatsen

volgen

CTRL-ALT

in Internet Explorer schuiven dit de pagina omlaag

Backspace

CTRL-ALT-SHIFT

Verwijderen met BACKSPACE per woord

Verwijderen met BACKSPACE per brief

End

CTRL-ALT-SHIFT

in Internet Explorer schuift dit naar de onderkant van de pagina

Start

CTRL-ALT-SHIFT

in Internet Explorer schuift Hiermee u naar het begin van de pagina

PageDn

CTRL-ALT-SHIFT

in Internet Explorer schuift Hiermee u omlaag

PageUp

CTRL-ALT-SHIFT

in Internet Explorer schuift Hiermee u omhoog

ESC

Alt

Venster minimaliseren

Omlaag

CTRL-SHIFT

Selecteer omlaag per alinea

Selecteren tot het einde van regel

ESC

ALT-SHIFT

Venster minimaliseren

Start

CTRL-SHIFT

Selecteer omhoog per alinea

Selecteren tot het begin van regel

Invoegen

Geen

Overschrijfmodus invoeren

TAB

CTRL-SHIFT

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

CTRL-SHIFT

Selecteer omhoog per alinea

Selecteren tot het begin van regel

Backspace

Geen

Verwijderen met BACKSPACE per brief

Verwijderen met BACKSPACE per brief

Delete

Geen

Verwijderen door de letter

Verwijderen door de letter

Omlaag

Geen

IP door regel omlaag verplaatsen

IP door regel omlaag verplaatsen

End

Geen

Verplaatsen IP tot het einde van regel

Verplaatsen IP tot het einde van regel

Enter

Geen

Nieuwe regel invoegen

Nieuwe regel invoegen

Backspace

CTRL

Verwijderen met BACKSPACE per woord

Home

Geen

IP naar het begin van regel

In Safari en Chrome verplaatst dit de IP naar het begin van de alinea

Links

Geen

IP per brief naar links verplaatsen

IP per brief naar links verplaatsen

PageDn

Geen

IP met één scherm omlaag verplaatsen

IP met één scherm omlaag verplaatsen

PageUp

Geen

IP met één scherm omhoog verplaatsen

IP met één scherm omhoog verplaatsen

Rechts

Geen

IP-rechts verplaatsen met letter

IP-rechts verplaatsen met letter

TAB

Geen

Inspringing vergroten of navigeren naar volgende tabelcel

Inspringen, navigeer naar de volgende tabelcel, of een tabel invoegen

Omhoog

Geen

IP door één regel omhoog verplaatsen

IP door één regel omhoog verplaatsen

Backspace

SHIFT

Verwijderen met BACKSPACE per brief

Verwijderen met BACKSPACE per brief

Omlaag

SHIFT

Selecteer omlaag door de regel

Selecteer omlaag door de regel

End

SHIFT

Selecteren tot het einde van regel

Selecteren tot het einde van regel

Enter

SHIFT

Zacht regeleinde invoegen

Zacht regeleinde invoegen

Start

SHIFT

Selecteren tot het begin van regel

Selecteren tot het begin van regel

Links

SHIFT

Selecteren naar links per brief

Selecteren naar links per brief

Rechts

SHIFT

Selecteren naar rechts per brief

Selecteren naar rechts per brief

TAB

SHIFT

De inspringing, gaat u naar de vorige tabelcel

De inspringing, gaat u naar de vorige tabelcel

volgen

SHIFT

Omhoog selecteren met lijn

Omhoog selecteren met lijn

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×