Sneltoetsen in Publisher

Soms kunt u sneller werken door uw vingers op het toetsenbord te laten en geen gebruik te maken van de muis of het touchpad. U gebruikt misschien al sneltoetsen zoals Ctrl+C om te kopiëren of Ctrl+S om op te slaan, maar er zijn nog heel veel andere sneltoetsen die erg handig zijn. Lees verder om te kijken welke sneltoetsen u allemaal kunt gebruiken

In dit artikel

Nieuwe sneltoetsen

Vorm- en afbeeldingseffecten

Vormeffecten

Afbeeldingseffecten

Teksteffecten

Vervolgkeuzelijst Tekstopvulling

Vervolgkeuzelijst Tekstkader

Vervolgkeuzelijst Teksteffecten

Een publicatie maken, openen, sluiten of opslaan

Een publicatie maken, openen of sluiten

Tekst of objecten bewerken of opmaken

Tekst bewerken of opmaken

Tekstopmaak kopiëren

Tekst of objecten kopiëren, knippen, plakken of verwijderen

Een bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Een object verschuiven

Objecten over elkaar plaatsen

Objecten uitlijnen

Objecten selecteren of groeperen

Werken met pagina's

Pagina's selecteren of invoegen

Tussen pagina's navigeren

De basispagina gebruiken

Grenzen of hulplijnen weergeven of verbergen

In-en uitzoomen

Een publicatie afdrukken

Afdrukvoorbeeld gebruiken

Een publicatie afdrukken

Hyperlinks invoegen

E-mail verzenden

Taken automatiseren

Werken met macro's

Werken met Visual Basic

Sneltoetsen op het lint

Deze sneltoetsen zijn nieuw voor het lint in Publisher. Sommige tabbladen zijn contextueel en worden alleen weergegeven nadat u een object zoals een vorm of een tabel hebt ingevoegd of geselecteerd. Via de sneltoetsen met twee letters is het mogelijk om ook sneltoetsen te gebruiken met contextuele tabbladen.

Nieuwe sneltoetsen met dubbele letters voor het openen van het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen.

U kunt deze gebruiken door eerst het object te selecteren, op Alt te drukken, de tweelettercombinatie in het snelmenu te typen en vervolgens op de eventuele resterende toetsen te drukken. Om bijvoorbeeld het menu Vormeffecten te openen en een schaduw toe te voegen aan een vorm, selecteert u de vorm, drukt u op Alt, JD om het tabblad Hulpmiddelen voor tekenenOpmaak te openen, SE om het menu Vormeffecten te openen, S om de Galerie Schaduwen te selecteren en doorloop vervolgens met de Tab-toets de schaduwopties om de gewenste schaduw op de vorm toe te passen.

Vorm- en afbeeldingseffecten

Vormeffecten

Gewenste actie

Druk op

Open het menu Vormeffecten

Alt, JD, SE

Open Vormeffecten – Galerie Schaduwen

Alt, JD, SE, S - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Vormeffecten – Galerie Weerspiegeling

Alt, JD, SE, R - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Vormeffecten – Galerie Gloed

Alt, JD,SE,G - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Vormeffecten – Galerie Vloeiende randen

Alt, JD,SE,E - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Vormeffecten – Galerie Schuine randen

Alt, JD,SE,B - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Vormeffecten – Galerie 3D-draaiing

Alt, JD,SE,D - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open de Galerie Vormstijlen

Alt, JD,ST - en doorloop de opties met de Tab-toets

Afbeeldingseffecten

Gewenste actie

Druk op

Open het menu Afbeeldingseffecten

Alt, JP,PE

Open Afbeeldingseffecten – Galerie Schaduwen

Alt, JP,PE,S - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Afbeeldingseffecten – Galerie Weerspiegeling

Alt, JP,PE,S - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Afbeeldingseffecten – Galerie Gloed

Alt, JP,PE,G - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Afbeeldingseffecten – Galerie Vloeiende randen

Alt, JP,PE,E - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Afbeeldingseffecten – Galerie Schuine randen

Alt, JP,PE,B - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open Afbeeldingseffecten – Galerie 3D-draaiing

Alt, JP,PE,D - en doorloop de opties met de Tab-toets

Open de galerie Afbeeldingsstijlen

Alt, JP,K - en doorloop de opties met de Tab-toets

Afbeeldingsstijl verwijderen

Alt, JP,K,C

Teksteffecten

Vervolgkeuzelijst Tekstopvulling

Gewenste actie

Druk op

Open vervolgkeuzelijst Tekstopvulling

Alt, JX,TI

Geen opvulling

Alt, JX,TI,N - en doorloop de opties met de Tab-toets

Meer opvulkleuren…

Alt, JX,TI,M - en doorloop de opties met de Tab-toets

Opvuleffecten…

Alt, JX,TI,F - en doorloop de opties met de Tab-toets

Tinten

Alt, JX,TI,T - en doorloop de opties met de Tab-toets

Voorbeeld lettertypekleur

Alt, JX,TI,S

Vervolgkeuzelijst Tekstopvulling

Gewenste actie

Druk op

Open vervolgkeuzelijst Tekstkader

Alt ,JX,TO

Geen kader

Alt ,JX,TO,N

Meer kaderkleuren…

Alt, JX,TO,M - en doorloop de opties met de Tab-toets

Kadereffecten…

Alt, JX,TO,O - en doorloop de opties met de Tab-toets

Voorbeeld lijnkleur

Alt, JX,TO,S - en doorloop de opties met de Tab-toets

Gewicht

Alt, JX,TO,W - en doorloop de opties met de Tab-toets

Liggende streepjes (-)

Alt, JX,TO,D - en doorloop de opties met de Tab-toets

Vervolgkeuzelijst Teksteffecten

Gewenste actie

Druk op

Open vervolgkeuzelijst Teksteffecten

Alt, JX,TE

Schaduw

Alt, JX, TE,S - en doorloop de opties met de Tab-toets

Weerspiegeling

Alt, JX, TE,R - en doorloop de opties met de Tab-toets

Gloed

Alt, JX, TE,G - en doorloop de opties met de Tab-toets

Schuine rand

Alt, JX, TE,B - en doorloop de opties met de Tab-toets

Naar boven

Een publicatie maken, openen, sluiten of opslaan

Een publicatie maken, openen en sluiten

Gewenste actie

Sneltoets

Een nieuw exemplaar van Publisher openen

Ctrl+N

Het dialoogvenster Publicatie openen weergeven

Ctrl+O

De huidige publicatie sluiten

CTRL+F4 of CTRL+W

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

Ctrl+S

Naar boven

Tekst of objecten bewerken of opmaken

Tekst bewerken of opmaken

Gewenste actie

Druk op

Het taakvenster Zoeken en vervangen weergeven, met de optie Zoeken geselecteerd

F3 of CTRL+F of SHIFT+F4

Het taakvenster Zoeken en vervangen weergeven, met de optie Vervangen geselecteerd

Ctrl+H

Spelling controleren

F7

Het taakvenster Synoniemenlijst weergeven

Shift+F7

Het taakvenster Onderzoek weergeven

Houd ALT ingedrukt en klik op een woord

Selecteer alle tekst. Als de cursor in een tekstvak staat, wordt hiermee alle tekst in het huidige artikel geselecteerd. Bevindt de cursor zich niet in een tekstvak, dan worden hiermee alle objecten op een pagina geselecteerd.

Ctrl+A

Tekst vet maken

Ctrl+B

Tekst cursiveren

Ctrl+I

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

Tekst opmaken in klein kapitaal of klein kapitaal terugzetten in hoofd- en kleine letters

Ctrl+Shift+K

Het dialoogvenster Lettertype openen

Ctrl+Shift+F

Opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Opmaak plakken

Ctrl+Shift+V

Speciale tekens in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+Y

Tekenopmaak terugzetten naar de huidige tekststijl

Ctrl+spatiebalk

Subscript toepassen of verwijderen

Ctrl+=

Superscript toepassen of verwijderen

Ctrl+Shift+=

Ruimte tussen letters in een woord vergroten (afspatiëren)

Ctrl+Shift+]

Ruimte tussen letters in een woord verkleinen (afspatiëren)

Ctrl+Shift+[

Tekengrootte met 1.0 punt verhogen

Ctrl+]

Tekengrootte met 1.0 punt verlagen

Ctrl+[

Vergroten naar het eerstvolgende formaat in het vak Tekengrootte

Ctrl+Shift+>

Verkleinen naar het eerstvolgende formaat in het vak Tekengrootte

Ctrl+Shift+<

Een alinea centreren

Ctrl+E

Een alinea links uitlijnen

Ctrl+L

Een alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

Een alinea aan beide zijden uitlijnen (uitvullen)

Ctrl+J

Een alinea gelijkmatig horizontaal verspreiden

Ctrl+Shift+D

Uitlijning in krantenindeling voor een alinea instellen (alleen voor Oost-Aziatische talen)

Ctrl+Shift+J

Het dialoogvenster Woordafbreking weergeven

Ctrl+Shift+H

De huidige tijd invoegen

Alt+Shift+T

De huidige datum invoegen

Alt+Shift+D

Geeft nieuwe of bijgewerkte inhoud aan die langer dan zeven dagen geleden is toegevoegd

Alt+Shift+P

Voorkomen dat het woord wordt afgebroken als het aan het eind van een regel staat

Ctrl+Shift+0 (nul)

Tekstopmaak kopiëren

Gewenste actie

Sneltoets

Opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren

Ctrl+Shift+C

Gekopieerde opmaak toepassen op tekst

Ctrl+Shift+V

Tekst of objecten kopiëren, knippen, plakken of verwijderen

Gewenste actie

Sneltoets

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object kopiëren

Ctrl+C of Ctrl+INS

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object knippen

Ctrl+X of Shift+Delete

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object plakken

Ctrl+V of Shift+INS

Het geselecteerde object verwijderen

Delete of Ctrl+Shift+X

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

Gewenste actie

Sneltoets

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z of Alt+Backspace

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y of F4

Een object verschuiven

Gewenste actie

Sneltoets

Een geselecteerd object omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven

Pijltoetsen

Als het geselecteerde object een cursor in de tekst bevat, verschuift u het geselecteerde object omhoog, omlaag, naar links of naar rechts

Alt+pijltoetsen

Objecten over elkaar plaatsen

Gewenste actie

Druk op

Object naar de voorgrond halen

Alt+F6

Object naar de achtergrond verplaatsen

Alt+Shift+F6

Objecten uitlijnen

Gewenste actie

Druk op

Uitlijnen op hulplijnen in- of uitschakelen

F10, Shift+R, Shift+S, Shift+M

Objecten selecteren of groeperen

Gewenste actie

Sneltoets

Alle objecten op de pagina selecteren (als de cursor in een tekstvak staat, wordt alle tekst in een artikel geselecteerd)

Ctrl+A

Geselecteerde objecten groeperen of de groepering opheffen

Ctrl+Shift+G

De selectie van tekst opheffen

Esc

De selectie van een object opheffen

Esc

Het object binnen de groep selecteren, als het object tekst bevat die al is geselecteerd

Esc

Naar boven

Werken met pagina's

Pagina's selecteren of invoegen

Als uw publicatie wordt weergegeven met dubbele pagina's, hebben deze opdrachten betrekking op de geselecteerde dubbele pagina. Anders gelden de opdrachten alleen voor de geselecteerde pagina.

Gewenste actie

Sneltoets

Het dialoogvenster Ga naar pagina weergeven

F5 of Ctrl+G

Een pagina of dubbele pagina invoegen. Als u een nieuwsbrief maakt, wordt hiermee het dialoogvenster Pagina's van publicatietype invoegen geopend.

Ctrl+Shift+N

Een gedupliceerde pagina invoegen na de geselecteerde pagina

Ctrl+Shift+U

Tussen pagina's navigeren

Gewenste actie

Sneltoets

Het dialoogvenster Ga naar pagina weergeven

F5 of Ctrl+G

Naar de volgende pagina gaan

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina gaan

Ctrl+Page Up

Schakelen tussen de huidige pagina en de basispagina

Ctrl+M

De basispagina gebruiken

Gewenste actie

Druk op

Schakelen tussen de huidige pagina en de basispagina

CTRL+M

Grenzen of hulplijnen weergeven of verbergen

Gewenste actie

Sneltoets

Grenzen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+O

Horizontale basishulplijnen in- of uitschakelen (niet beschikbaar in webweergave)

Ctrl+F7

Verticale basishulplijnen in- of uitschakelen (alleen voor Oost-Aziatische talen, niet beschikbaar in webweergave)

Ctrl+Shift+F7

In- en uitzoomen

Gewenste actie

Sneltoets

Schakelen tussen de huidige weergave en de werkelijke grootte

F9

Zoomen naar volledige pagina

Ctrl+Shift+L

Naar boven

Afdrukken

Afdrukvoorbeeld gebruiken

Deze sneltoetsen zijn beschikbaar in de weergave Afdrukken en hebben betrekking op het deelvenster met het afdrukvoorbeeld.

Gewenste actie

Sneltoets

Schakelen tussen de huidige weergave en de werkelijke grootte

F9

omhoog of omlaag schuiven

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Naar links of rechts schuiven

Pijl-links of pijl-rechts

In grote stappen omhoog schuiven

Page Up of Ctrl+Pijl-omhoog

In grote stappen omlaag schuiven

Page Down of Ctrl+Pijl-omlaag

In grote stappen naar links schuiven

Ctrl+PIJL-LINKS

In grote stappen naar rechts schuiven

Ctrl+PIJL-RECHTS

Naar de linkerbovenhoek van de pagina schuiven

Home

Naar de rechterbenedenhoek van de pagina schuiven

End

Het dialoogvenster Ga naar pagina weergeven

F5 of Ctrl+G

Naar de vorige pagina gaan

Ctrl+Page Up

Naar de volgende pagina gaan

Ctrl+Page Down

Naar het volgende venster gaan (als er meerdere publicaties geopend zijn)

Ctrl+F6

Afdrukvoorbeeld afsluiten en de weergave Afdrukken openen

Ctrl+P

Afdrukvoorbeeld afsluiten

Esc

Een publicatie afdrukken

Gewenste actie

Sneltoets

De weergave Afdrukken openen

Ctrl+P

Naar boven

Werken met webpagina's en e-mail

Hyperlinks invoegen

Gewenste actie

Sneltoets

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven (de cursor moet in een tekstvak staan)

Ctrl+K

E-mail verzenden

Nadat u Verzenden als bericht (Bestand > Delen > E-mail) hebt gekozen, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken.

Belangrijk:  Outlook moet geopend zijn om e-mailberichten te kunnen verzenden. Als Outlook niet is geopend, wordt het bericht opgeslagen in de map Postvak UIT.

Gewenste actie

Druk op

De huidige pagina of publicatie verzenden

Alt+S

Het adresboek openen (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Ctrl+Shift+B

Ontwerpcontrole openen (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Alt+K

De namen op de regels Aan, CC en BCC controleren (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Ctrl+K

Het adresboek openen met het vak Aan geselecteerd (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Alt+. (punt)

Het adresboek openen met het vak CC geselecteerd (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Alt+C

Het adresboek openen met het vak BCC geselecteerd (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan en het veld BCC moet zichtbaar zijn)

Alt+B

Naar het vak Onderwerp gaan

Alt+J

Het dialoogvensterBerichtopties van Outlook openen

Alt+P

Het dialoogvenster Aangepast openen om een vlag voor het e-mailbericht te maken (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Ctrl+Shift+G

De cursor naar het volgende veld in de kop van het e-mailbericht verplaatsen (de cursor moet in de kop van het e-mailbericht staan)

Tab

De cursor naar het vorige veld in de kop van het e-mailbericht verplaatsen

Shift+Tab

Schakelen tussen de invoegpositie in de kop van het e-mailbericht en de knop Verzenden op de werkbalk voor e-mail

Ctrl+Tab

Het adresboek openen wanneer de cursor in de kop van het e-mailbericht staat

Ctrl+Shift+B

Naar boven

Taken automatiseren

Werken met macro's

Gewenste actie

Druk op

Het dialoogvenster Macro's weergeven

Alt+F8

Werken met Visual Basic

Gewenste actie

Druk op

Visual Basic Editor weergeven

Alt+F11

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×