Sneltoetsen voor OneDrive voor bedrijven

Sneltoetsen voor OneDrive voor bedrijven

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor OneDrive voor werk of school helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

  • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in OneDrive voor werk of school voor Windows beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel ziet u de meestgebruikte toetscombinaties in OneDrive voor werk of school.

Gewenste actie

Druk op

Het venster Sneltoetsen weergeven.

?

Opmerking: Als u deze sneltoets wilt gebruiken, schakelt u de schermlezer uit.

Selecteer een aangrenzend item.

Pijltoetsen

Alle bestanden en mappen selecteren wanneer de focus in het inhouds raster is geplaatst.

Ctrl+A

Alles wissen of naar de vorige map gaan.

Esc

Selecteer een bestand of map of wis de selectie.

Spatiebalk

Een item uploaden.

U

Opmerking: Als u deze sneltoets wilt gebruiken, schakelt u JAWS uit.

Een geselecteerd item downloaden

Ctrl+S

Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map delen

ALT + S, S, 1

Opmerking: Als u deze sneltoets wilt gebruiken, schakelt u JAWS uit.

Vernieuw het venster.

F5

Schakelen tussen de lijst weergave en de miniatuur weergave van het inhouds raster

V

Het contextmenu voor het geselecteerde item openen.

Shift+F10

Navigeren in OneDrive voor bedrijven

Gewenste actie

Druk op

Schakelen tussen OneDrive voor werk of school gebieden.

Tab-toets of Shift+Tab

Navigeren in het navigatiedeelvenster in de structuurweergave.

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

Navigeren in het bestands venster van het inhouds raster

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

Items selecteren of wissen

Gewenste actie

Druk op

Het aangrenzende item selecteren

Pijltoetsen

Alle bestanden en mappen selecteren wanneer de focus in het inhouds raster is geplaatst.

Ctrl+A

Alles wissen of naar de vorige map gaan.

Esc

Selecteer een bestand of map in het inhouds raster of wis de selectie.

Spatiebalk

Gegevens weergeven

Gewenste actie

Druk op

Vernieuw het venster.

F5

Het detail venster weergeven of verbergen.

Alt + V, D

Schakelen tussen de lijst weergave en de miniatuur weergave van het inhouds raster

V

U kunt in de lijst weergave van het inhouds raster meer informatie over een geselecteerd bestand vinden.

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

Sneltoetsen weergeven.

?

Opmerking: Als u deze sneltoets wilt gebruiken, schakelt u de schermlezer uit.

Bestanden en mappen beheren

Gewenste actie

Druk op

Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map openen.

Enter

Een nieuwe map maken als er niets is geselecteerd.

Ctrl+Shift+N

De focus verplaatsen naar het menu Nieuw item .

ALT + r, W

Een bestand uploaden.

U

Opmerking: Als u deze sneltoets wilt gebruiken, schakelt u JAWS uit.

Het geselecteerde item downloaden.

Ctrl+S

De naam van het geselecteerde bestand of de geselecteerde map wijzigen.

F2

Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map delen

ALT + S, S, 1

Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map verwijderen.

Delete

Zie ook

Help voor OneDrive voor Bedrijven

Basistaken in OneDrive voor Bedrijven met behulp van een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in OneDrive voor bedrijven

In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven in de OneDrive voor bedrijven-app voor Windows 10.

Opmerking: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Door items bladeren in de volgorde waarin ze zijn geopend.

ALT + ESC

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten.

Alt+F4

Voer de selectiemodus in.

Alt+M

Bestandsgegevens weergeven.

Alt+P

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Alt+spatiebalk

Het aangrenzende item selecteren

Pijl-links of pijl-rechts

Ga tien seconden terug tijdens het afspelen van een video in de OneDrive speler.

Ctrl+B

Ga 30 seconden vooruit tijdens het afspelen van een video in de OneDrive speler.

Ctrl+F

Selecteer het zoekvak.

CTRL + E of F3

Hiermee maakt u een nieuwe map.

Ctrl+Shift+N

Een of meer geselecteerde items verwijderen.

Verwijderen

Het onderste gedeelte van het actieve venster weergeven

End

Het geselecteerde item openen of downloaden.

Enter

De menubalk activeren

F10

De naam van het geselecteerde item wijzigen.

F2

Het actieve venster vernieuwen

F5

De bovenkant van het actieve venster weergeven.

Home

De status van de selectie voor het huidige item in-of uitschakelen

Spatiebalk

Schakelen tussen geopende apps.

Alt+Tab

Terug naar de vorige pagina.

Windows-logo toets + BACKSPACE

Een schermafbeelding nemen.

Windows-logo toets + PrintScreen

Zie ook

Help voor OneDrive voor Bedrijven

Basistaken in OneDrive voor Bedrijven met behulp van een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in OneDrive voor bedrijven

In dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen in OneDrive voor werk of school op het web beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

De volgende tabel bevat een overzicht van de meestgebruikte toetscombinaties in OneDrive voor werk of school op het web.

Opmerking: Als Office Web Apps Server niet is geïnstalleerd, wordt er een mappictogram weergegeven in plaats van het menu Nieuw.

Handeling

Druk op

Sneltoetsen weergeven.

?

Alle items selecteren.

Ctrl+A

Alles wissen of naar de vorige map gaan.

Esc

Het aangrenzende item selecteren

Pijltoetsen

Een bestand selecteren en de selectie opheffen

Spatiebalk

Het geselecteerde item openen.

O

Een document openen vanaf een Internet site.

CTRL + O, typt of selecteert u een URL en vervolgens ENTER.

Een item uploaden.

U, typt of plakt U de naam van het bestand en drukt u op ALT + O.

Het geselecteerde item downloaden.

SHIFT + F10, pijl-omlaag totdat u bij de optie downloaden bent aangekomen en vervolgens op ENTER.

Druk op de tab-toets totdat u bij de knop Opslaan bent en druk vervolgens op ENTER.

Het geselecteerde item verwijderen.

Verwijderen

De geselecteerde map of het geselecteerde bestanddelen

S

De naam van het geselecteerde bestand wijzigen.

F2

Vernieuw het venster.

F5

Het menu Nieuw openen.

N

Hiermee maakt u een nieuwe map.

Shift+F, spatiebalk en typ vervolgens de naam van de map.

Het detail venster weergeven of verbergen.

I

Schakelen tussen de lijst -en raster weergave

V

Navigeren in OneDrive voor bedrijven

Gewenste actie

Druk op

Schakelen tussen de browserbalk en OneDrive voor werk of school.

F6 of Ctrl+F6

Schakelen tussen de OneDrive voor werk of school gebieden.

Tab-toets of Shift+Tab

Door de lijst met items navigeren (in het Navigatie deelvenster of de lijst met bestanden ).

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

Selecteer een bestand of wis een Bestandsselectie (in de lijst bestanden ).

Spatiebalk

Informatie weergeven over het geselecteerde bestand (bijvoorbeeld de naam van het bestand) in de lijst bestanden .

Toets pijl-rechts of pijl-rechts

Het contextmenu voor het geselecteerde item openen.

Shift+F10

Zie ook

Help voor OneDrive voor Bedrijven

Basistaken in OneDrive voor Bedrijven met behulp van een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in OneDrive voor bedrijven

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×